Siirry sisältöön

Kommentoi 3D-muodostamisohjeita

Puhekupla 2
Keskustelu | Maanmittauslaitos
Keskustelu on päättynyt

Kommentoi muodostamisohjeen toimivuutta mallintamisen ja kaupunkien/kuntien prosessien näkökulmasta. Toimivatko ohjeet? Millaisia puutteita niistä löydät? Onko jotain mitä meidän tulisi ottaa huomioon?

Perustiedot

Päättynyt: 2.5.2018

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit

Muutama kommentti ohjeistukseen Espoosta

Profiilikuvan paikka

Anne Kiijärvi
19. maaliskuuta 2018 kello 16.44.09

Kimmon edellisessä viestissä on hyvää pohdintaa.

Ohjeistuksessa esitetään, että pohjageometrian alin piste mallinnetaan LOD1-3-tasoilla 0,5 m maanpinnan ja rakennuksen alimman leikkauspisteen alapuolelle. Espoossa pohja tehdään tällä hetkellä maanpinnan ja rakennuksen alimman leikkauspisteen korkeuteen. Samaa tapaa ohjeistetaan ”Opas 3D-esineiden mallintamiseen” mukaan s. 25.

Erkkerit ja ulkonevat osat on ohjeistettu kuvaamaan hyvinkin tarkasti. Ongelmaksi muodostuu, ettei läheskään kaikille rakennuksista ole tällä hetkellä nykyisistä aineistosta saatavissa kyseisiä mittoja välttämättä edes 2D-muodossa. Rakennusten sokkelit on saatu sijaintikatselmuksiin perustuen ja niissä ei ole huomioitu osia, joilla ei ole maanpinnassa sokkeliosuutta (esim. pienet erkkerit). Isommat ulkonevat osat vaativat alleen tukirakenteita, jolloin niiden 2D-ulottuvuus on tiedossa. 3D-ulottuvuuden mitat puuttuvat lähes kaikilta erkkereiltä jne.
Ohjelma ei nykyään myöskään mahdollista pelkästään maanpinnan yläpuolella olevan osan (esim. erkkeri) mallintamista LOD3-tasolla ohjeistuksen mukaan, koska sille ei ole pohjaa. Ilmassa olevalle pohjalle tarvitaan oma ns. sulkupintansa, jotta rakennuksesta saadaan sulkeutuva.

Ohjeistuksessa LOD2-taolle on omia sääntöjään savupiipuille, kattokorokkeille, portaille jne. Espoossa LOD2 ja LOD3-tasoilla on käytetty samoja sääntöjä mallinnettavien osalta, eikä eroteltu LOD2 ja LOD3 kuvattavia tai geometrioita toisistaan. LOD2- ja LOD3 -tasoille on ollut sääntönä, että kattoikkunat jne. mallinnetaan, jos sen etuseinän leveys on vähintään metrin. Korkeussuunnassa yli 3 m muusta katosta nousevat rakenteet mallinnetaan (ns. koristeseinämuuurit tms.). Kattomuodot ovat kuuluneet aina osana rakennukseen sekä LOD2 että LOD3-tasoilla.


Kysymykset

1.Miten LOD1-tason rakennuksien korkeus tulisi määritellä?
a. Bounding box eli (tässä yhteydessä) korkeimman kohdan mukaan mallintaminen (Kuva 5)
b. Puolesta väliä kattoa eli ylimmän ja alimman pisteen keskikohdan mukaan (Kuva 6)
-b, kts. ”Opas 3D-esineiden mallintamiseen” s.7

2. Tulisiko rakennuksella olla LOD1-tasolla osia? Toisin sanoen tulisiko kaikilla RakennuksenOsa-
kohteilla olla LOD1 geometria vai Rakennus-kohteella olla yksi LOD1 geometria joka olisi Ra-
kennuksenOsa-kohteiden kuvitteellisten LOD1 geometrioiden kooste?
Rakennusten jakamista osiin perustellaan siitä syystä, että muissa yksityiskohtaisuusta-
soissa toimitaan myös näin. Osiin jakaminen mahdollistaa osille annettavat koko rakennusta yksityiskohtaisempien ominai-
suustietojen antamisen. Jos jakoa ei tehdä, eroavat LOD1-käytännöt muiden tasojen käytännöistä ja joka johtaa tiedon menet-
tämiseen LOD1-geometrian esityksessä.
- Ei, Espoossa ei esitetä 3D-rakennuksille rakennusosia tällä hetkellä millään LOD1-3-tasoista.

3. Miten kohde, jonka pohja on ympyrämäinen, tulisi mallintaa (LOD1)?
a. Pohjan muoto yleistetään nelikulmioksi
b. Pohjan muoto pidetään ympyrämäisenä, mutta mallinnetaan viivasegmenttien avulla
-b. Tällöin voidaan hyödyntää suoraan 2D-sokkelia.