Siirry sisältöön

Salon kaupungin oppimisympäristöselvityksen ensimmäinen vaihe

Puhekupla 76
Keskustelu | Salon kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tässä keskustelussa voit kommentoida oppimisympäristöselvityksen ensimmäisen vaiheen toimenpide-esityksiä. Kommentteja käydään läpi yleisötilaisuudessa sekä niitä hyödynnetään oppimisympäristöselvitykseen liittyvässä päätöksenteossa.

9.10. klo 18 Yleisötilaisuus nykyisen Hermannin koulun / kansalaisopiston isossa auditoriossa (Ylhäistentie 2)

HUOM! Selvitys kokonaisuudessaan sekä liitteet löytyvät klikkaamalla tämän sivun alaosassa olevaa linkkiä Näytä lisätiedot.

Salon kaupunginhallitus asetti 7.11.2017 työryhmän tekemään selvitystä kaupungin oppimisympäristöstä ja sen mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Päätöksen mukaan oppimisympäristöselvityksestä tulisi löytyä toimenpide-ehdotukset seuraavien linjausten toteuttamiseksi:

  • Miten varmistetaan uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteutuminen kaikissa kouluyksiköissä?
  • Miten säilytetään koulujen elinvoimaisuus ja opetuksen tasa-arvoisuus?
  • Miten varmistetaan vahvan pedagogisen johtajuuden toteutuminen kaikissa kouluyksiköissä?
  • Miten edistetään koulutilojen monipuolista käyttöä?

Työryhmässä on 15 jäsentä, jotka edustavat opetuslautakuntaa, lasten ja nuorten palveluja (varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja nuorisopalvelut), tilapalveluja ja nuorisovaltuustoa. Työryhmän puheenjohtajana toimii opetuslautakunnan puheenjohtaja Annika Viitanen.

Oppimisympäristöselvitys toteuttaa oppimisympäristöuudistuksen ja Oppiva Salo –hankkeen muodostamaa strategista kärkihanketta. Oppimisympäristöuudistuksella pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut. Oppiva Salo 2018 – 2020 on kehittämisohjelma, jossa kehitetään systeemisesti oppimista, opettajuutta, pedagogista johtamista, oppimisen teknologiaa sekä oppimisen analytiikkaa ja muuntojoustavia oppimistiloja. Kaupungin kärkihankkeet hyväksyttiin osana kaupunkistrategiaa keväällä 2018.

Kaupungin koulu- ja päiväkotirakennusten peruskorjaustarpeiden ja sisäilmaongelmien vuoksi selvitys vaiheistettiin ja ensimmäisen vaiheen toimenpide-esitykset painottuvat Halikon, Perniön ja Salon keskustan kouluihin ja päiväkoteihin. Selvitystyössä on mukana kiireellisiä, nopeasti toimenpiteitä vaativia esityksiä, jotka johtuvat nykyisten rakennusten sisäilmaongelmista tai puutteellisesta kunnosta. Tällä hetkellä perusopetuksen oppilaista 12 % opiskelee väistötiloissa.

Oppimisympäristöselvitystyö jatkuu laajempana selvityksenä kakkosvaiheessa, jossa tarkastelun kohteena on koko päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen palveluverkko. Toisessa vaiheessa tarkastellaan tilojen monipuolista muuntojoustavaa käyttöä palvelujen järjestämisen kannalta.

Toimintojen tarkastelu voi tarkoittaa uudenlaisia yksiköitä, esimerkiksi päiväkotia ja koulua samassa rakennuksessa tai pienten lasten koulua. Tarkastelun kohteena ovat päiväkotien, koulu- ja nuorisotilojen kunto sekä miten säilyttää koulujen elinvoimaisuus ja opetuksen tasa-arvoisuus oppilasmäärien laskiessa.

Toisen vaiheen selvityksessä tarkastellaan myös miten voidaan rakentaa oppilaille laajempaa kielipolkua. Koulujen johtamiselle ja johtajuuden kehittämiselle tulee varata aikaa, joten yhtenä tarkastelun kohteena on vahvan pedagogisen johtajuuden toteutuminen tulevaisuuden kouluissa.

Ensimmäisen vaiheen toimenpide-esitykset:

Hermannin koulu:  Ylhäistentien tien kiinteistön muuttaminen Hermannin koulun käyttöön. Kotitalousluokkien rakentaminen ja muuntojoustavat oppimistilat. Liikuntatilojen ja käsityötilojen rakentaminen Ylhäistentielle / uudisrakennus.
Aikataulu: 8/2021

Uskelan koulu/Kavilankatu:  Kavilankadun (luokat 1-6) siirtäminen Torikadun kiinteistöön. Torikadun muutostyöt muuntojoustaviksi oppimistiloiksi (1-6 lk.) sekä pihan muutostyöt. Aikataulu: 8/2020

Kansalaisopisto: Kansalaisopiston siirtäminen Torikadun kiinteistöön. Aikataulu: 8/2020

Kirkonkylän koulu, Perniö: Uudisrakennus; oppimisen tilat (1-6 lk.), liikuntatila, kotitalousluokat (7-9 lk.), käsityötilat (1-9 lk.), kansalaisopisto (musiikinopetustila), nuorisotila. Aikataulu: 8/2021

Saurun koulu, Perniö: Saurun koulun toiminnan lakkauttaminen ja siirtäminen Kirkonkylän koulun uuteen koulurakennukseen
Aikataulu: 8/2021

Ollikkalan päiväkoti: Päiväkodin siirtäminen Ollikkalan kouluun. Aikataulu: 2019

Märynummen koulu: Uudisrakennus
Vaihtoehto 1: 1-2 lk. + 1 oppimistila, ruokailutila, päiväkoti ja nuorisotila
Vaihtoehto 2: 1-4 lk. + 1-2 oppimistilaa, ruokailutila, päiväkoti, nuorisotila ja liikuntasali
Aikataulu: 8/2021

Märynummen päiväkoti: Toiminnan siirtäminen Märynummen koululle uudisrakennukseen. Aikataulu: 8/2021

Halikon lukio
Vaihtoehto 1: Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon, toiminta Salon lukion tiloissa
Aikataulu: 8/2021
Vaihtoehto 2: Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon, osa uuden yhteisen lukion toiminnasta IoT Campuksella
Aikataulu: 8/2021

Sinilinnun päiväkoti, Halikko: Toiminnan siirtäminen Kuruntien (Halikon lukio) kiinteistöön. Tilojen ja pihan muuttaminen päiväkotikäyttöön. Aikataulu: 8/2022

Kärävuoren päiväkoti, Halikko: Toiminnan siirtäminen Kuruntien (Halikon lukio) kiinteistöön. Tilojen ja pihan muuttaminen päiväkotikäyttöön. Aikataulu: 8/2022

Ilmianna

Katso muut kommentit

Toteutuuko opetuksen tasa-arvoisuus vain suurissa yksiköissä?

Profiilikuvan paikka

Huolestunut
2. lokakuuta 2018 kello 17.47.18

Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon tuntuu hurjalta idealta, jos sitä perustellaan mm. opetuksen tasa-arvoisuudella. Halikon lukio ei ole pieni, mutta selkeästi Saloa pienempänä yksikkönä se antaa hyvän vaihtoehdon lukio-opiskeluun monille, mutta erityisesti nuorille, jolla on haasteita. Esimerkiksi neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret pystyvät opiskelemaan paremmin rauhallisemmassa ympäristössä. Tarkkaavaisuuden ylläpitäminen on helpompaa, oireyhtymään usein kuuluvat sosiaalisuuden haasteet on helpompi kestää tuttujen ihmisten ympäröimänä ja aistiherkkyyksistä kärsivät eivät kuormitu pienemmissä tiloissa ja vähemmällä väkimäärällä samalla tavalla kuin moninkertaisesti suuremmassa yksikössä. Tähän on ottanut kantaa myös kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi Erja Sandberg: http://www.erjasandberg.eu/adhd/suurella-ryhmakoolla-ja-avarilla-oppimistiloilla-ei-tueta-oppilaita-vaan-lisataan-oireita/. Tämä sama pätee myös erilaisten ahdistuneisuuden muotojen kanssa sinnittelevien nuorten kohdalla. Kaikille suuret yksiköt tai monimuotoiset tilat eivät ole se paras valinta. Ja tämä ryhmä ei ole pieni. Ahdistuneisuushäiriöstä kärsii eri arvioiden mukaan 4-11 prosenttia nuorista. Tämä toki on vain yksi näkökulma Halikon lukion tarpeellisuuteen. Kahden eri lukion mahdollistama kurssitarjotinten erilaisuus, Halikon lukion hyvä ilmapiiri ja hyvät oppimistulokset (lukiovertailussa Salon lukion edellä) puoltavat myös Halikon lukion säilyttämistä.

Profiilikuvan paikka

Uusi Salo on vielä raakile
9. lokakuuta 2018 kello 12.38.15

Sen jälkeen, kun uusi Salo perustettiin, syntyi mahdollisuus suunnitella uuden Salon palvelut uudella, toimivalla ja taloudellisella tavalla. Tätä mahdollisuutta ei ole vielä käytetty kuin osaksi hyväksi. Ajan kuluessa nurkkapatrionismi on kasvanut Salossa ja Salon kehitystä on asukkaiden toimesta jarrutettu.

Salon talouden heikennyttyä ja veroäyrin noustua korkealle, on aika ja viimeinen hetki suunnitella Salon palvelut vastaamaan kuntalaisten maksukykyä ja väestömäärää.

Kannatan kouluverkon karsimista rajustikin ja opetuksen keskittämistä suurempiin yksiköihin.

Profiilikuvan paikka

Hylätään halikko
9. lokakuuta 2018 kello 17.33.30

Uusi Salo on vielä raakile kirjoitti:

Sen jälkeen, kun uusi Salo perustettiin, syntyi mahdollisuus suunnitella uuden Salon palvelut uudella, toimivalla ja taloudellisella tavalla. Tätä mahdollisuutta ei ole vielä käytetty kuin osaksi hyväksi. Ajan kuluessa nurkkapatrionismi on kasvanut Salossa ja Salon kehitystä on asukkaiden toimesta jarrutettu.

Salon talouden heikennyttyä ja veroäyrin noustua korkealle, on aika ja viimeinen hetki suunnitella Salon palvelut vastaamaan kuntalaisten maksukykyä ja väestömäärää.

Kannatan kouluverkon karsimista rajustikin ja opetuksen keskittämistä suurempiin yksiköihin.

Tai sitten voitaisiin karsia asioista jotka ovat vähemmän tärkeitä kuin koulutus. Pakolaista ja maahanmuuttajaa jaksetaan hyysätä, mutta kyllä opiskelijoita pitää talloa. Ei tässä ole vielä tarpeeksi leikattu ja sotkettu halikon koulutusta viimevuosina. Palveluita ei ole vielä tarpeeksi keskitetty niin että Salon suur-valtakunnan reunoilla olisi mahdollisimman ikävä olla. Ehkäpä kaikkien pitäisikin lähteä muualle opiskelemaan kun salossa ei koulutuksen laatua arvosteta. :)

Halikon lukion käyneenä minusta on uskomatonta että se aiotaan lakkauttaa, olen aina suositellut sitä kaikille salon lukion sijaan jos haluaa opiskella mukavassa ilmapiirissä jossa opettajalla on myös aikaa huomioida ja auttaa opiskelijaa. Mitä suurempi koulu ja suuremmat ryhmät, sitä helpommin on kiusaamista ja syrjäytymistä, eikä yksilöistä ole aikaa välittää.

Profiilikuvan paikka

Halikon lukion puolesta
30. lokakuuta 2018 kello 10.01.04

Ajatus Halikon lukion lopettamisesta on aivan käsittämätön. Miksi ihmeessä lopetettaisiin hyvin toimiva koulu, joka ei ole oppilasmäärältään edes kovin pieni. Kokemukseni mukaan Halikon lukion kurssitarjonta on aivan riittävä. Mikään ei myöskään estä lukioita tekemästä yhteistyötä.

Jos Salon ja Halikon lukiot yhdistettäisiin, kaikki opiskelijat eivät mahtuisi Salon lukioon. Se, että osa lukiolaisista sijoitettaisiin Meriniityn teollisuusalueelle IOT-kampukselle, olisi erittäin huono vaihtoehto. Pahimmillaan lukiolaiset ja opettajat joutuisivat kulkemaan koulupäivänsä aikana edestakaisin kahden toimipisteen välillä. Eipä olisi kovinkaan tehokasta eikä toimivaa.