Siirry sisältöön

Kommentoi käsitemallia

Puhekupla 2
Keskustelu | Maanmittauslaitos
Keskustelu on päättynyt

Onko kohdeluokissa mielestäsi tarpeettomia luokkia vai tarvittaisiinko joku uusi kohdeluokka lisää? Voit myös kommentoida luokituksia, ominaisuustieoja ja valintakriteereitä.

Perustiedot

Päättynyt: 30.11.2018

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Maasto-käsitemallin kommentit/ Helsingin kaupunkimittaus

Profiilikuvan paikka

SUotila
22. marraskuuta 2018 kello 11.05.56

Yleiskommentti koko käsitemallista: KMTK:n maasto-käsitemallissa on käsitelty kaikki tarpeelliset luokat. Käsitemalli on osin todella yksityiskohtainen, mutta jotkin kohdat taas ovat hyvin ylimalkaisesti käsitelty, eivätkä riitä kaupunkialueella. Suurin osa kohdekommenteista liittyy tähän ongelmaan.

Kohdeluokkakohtaiset kommentit:
Tori: määritelmä on liian löysä. Haetaanko tällä pelkästään kauppapaikkoina toimivia toreja? (esim Helsingin kauppatori tai muun kunnan vastaava, perinteinen keskustori) Mikä on yhteys muihin aukioihin ja toreihin, joita kuitenkin kunnissa on useita ja niillä voi olla osoitteitakin. Kauppapaikkanakin toimiva tori on usein osoitteistettu. Mikä on yhteys liikenne- ja osoiteteemaan?

Autoliikennealueluokitus – onko päällystetieto oikeasti tarpeellinen vai meneekö liian yksityiskohtaiseksi? Kerääkö kunnat tietoa? Epäilys on, että ei.

Urheilu- ja virkistyspaikat: 1. Siirtolapuutarhan kriteeri on riittämätön. Mihin luokkaan kuuluu palstaviljely, ja kesämajakylät? Helsingissä tällaisia alueita on useita, ne ovat isoja ja huomattavia ja ne ovat rinnasteisia siirtolapuutarhoihin. 2. Koiraurheilu, kattaako koirapuistot? Koirapuistot voi olla isojakin (pinta-alakriteerin ylittävät) eikä niitä tallenneta kunnissa alueina.

Niitty: määritelmä epämääräinen ja ”kaatoluokkamainen”. Luokat eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska luokkien sisältö ei vastaa biologista määritelmää.

Metsä: Metsän kokoluokkaluokitukseen toivotaan lisättävän metsäluokitus-ominaisuustieto (Metsäkeskus Tapio) niille aineiston käyttäjille, jotka tarvitsevat tarkempaa metsäluokitusta (esim. suunnistuskartta). Kaupunkialueella varmasti pelkkä pääpuulaji riittää.
Ruovikko, varvikko, hietikko, kivikko, louhikko, suojänne: ovatko tarpeellisia erotella näin tarkasti? Voisiko esiintyä muussa kohdeluokassa?

Maasto-POI: tässä on otettu kantaa vain kiinteisiin luonnonsuojelukohteisiin. Miten luonnonsuojelualueet ja muut luonnonsuojelukohteet sidotaan osaksi KMTK:ta ja kuntien karttatuotantoa? MML ei ole aineiston vastuullinen, mutta täytyisi se jollain tapaa tuoda aineistoon tai luoda sovittamiskriteerit.