Siirry sisältöön

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Puhekupla 122
Keskustelu | Oulun kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Perustiedot

Päättynyt: 31.5.2019

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

"Tekijöiden talo"

Profiilikuvan paikka

PROTO
30. huhtikuuta 2019 kello 23.50.27

DIY / avoimen muotoilun talo

Tavoitteena on tehdä ensimmäisen vaiheen "nurkanvaltaus" Pikisaaren Villatehtaan alueella olevalle oppilaitosalueelle. OSAO on lähdössä vaiheittain alueelta ja osallistavan budjetoinnin avulla voitaisiin konseptoida ja kokeilla ajatusta DIY / avoimen muotoilun -talosta.

DIY / avoimen muotoilun talo yhdistäisi onnistuessaan parhaalla mahdollisella tavalla perinteisen materiaalilähtöisen käsillä tekemisen, uusimman maker-kulttuurin (3D-tulostus ja laser-leikkaus yms.) sekä etsisi menetelmiä tulevaisuuden yhteiskehittämisen ja kaupunkisuunnittelun avuksi.

Osallistavan budjetoinnin avulla toteutetaan projekti, jossa etsitään "talon" käyttäjiksi yhteisöjä teemoina esimerkiksi käsityöläisyys, jalometallit (korut), ruoka/juoma, maker-kulttuuri, restaurointi/korjaus ja fasilitointi (yhteiskehittäminen). Ideana on, että "talon" jokainen teema houkuttelee sinne eri kojderyhmiä, jotka löytävät sieltä aina uusia yhteisöjä ja tekemistä. Teemat valikoituvat osittain myöhemmin tänä vuonna vapautuvien tilojen soveltuvuuden mukaan.

BUDJETTI:
5.000€ tilat remontoidaan sopiviksi
5.000€ kilpailut, joiden avulla rakennetaan yhteisöjä
5.000€ aloituskuukausien vuokrakulut

Osallistavan budjetoinnin TEEMAT, joita projekti tukee: Yhteisöllisyys ja osallisuus, kaupunkikehittäminen sekä tapahtumat ja kaupunkikulttuuri. "Tekijyys" on osallisuutta ja vastuunkantoa parhaimmillaan.

Ajatuksena on siis etsiä Pikisaareen liittyen kilpailujen avulla viisi eri yhteisöä. Kilpailut kokoavat teemasta kiinnostuneita tahoja yhteen ja kilpailuun osallistujista kootaan yhteisöjä. Näin esimerkiksi tekstiiliteemainen kilpailu (esimerkiksi Pikisaarien historiaan liittyvä matkailullinen tekstiilituote kilpailu ja siihen liittyvä palkinto) houkuttelee alan ihmiset osallistumaan kilpailuun (paikalle) ja heille kerrotaan mahdollisuudesta rakentaa yhdessä DIY-taloon toimijoille yhteinen työpajatila. Näin viisi (5) erilaista työpajatilaa toimisivat sekä harrastus ja työtiloina, että avautuisivat myös yleisölle myöhemmin tuotteistettavien ilta- ja vikkonloppukurssien avulla (ne teemat, joihin tämä soveltuu).

Tilan remontti yhteisölle sopivaksi työpajatilaksi toteutetaan minimimuokkaus tarpeen mukaan osallistavan budjetoinnin voimin ja myös ensimmäiset vuokrarahat ovat kasassa (kannustaa yhteisöjä hyppäämään kuilun yli). Perusideana on kuitenkin, että n. 10-50 hengen yhteisöt vuokraavat tilat käyttöönsä ja sen jäsenet maksavat vuokran kuukausi tai vuosimaksuilla (esim. 50 kpl x 200€ -vuosimaksu = 10.000€, joka mahdollistaa n. 100m2 tilan yli 8€ neliövuokralla). Vuokrat saadaan tarvittaessa takaisin avaamalla tilat kurssien avulla tavallisille ihmisille).

Projekti voisi osa Pikisaaren Villatehtaan alueen kehittämistä (konseptointi toteutetaan osallistavan budjetoinnin keinoin) ja voisi olla jatkossa myös yksi European Capital of Culture 2026 –hakuprosessin keihäänkärjistä. Jotta tekijyyttä ja avoimuutta korostava henki toteutuisi, pitäisi talo valloittaa erilaisten yhteisöjen voimin. Tilat herättävät jo nyt kiinnostusta kutojista maker-labin pitäjiin ja puuseppiin.

Idea toteutettaisiin yhdessä PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n (projektista on puhuttu useiden teemoihin liittyen tahojen kanssa ja se herättää kiinnostusta) sekä Oulun kaupungin kanssa että yhteistyössä tilat vuokraavan oppilaitoksen kanssa. Ajatus on, että PROTO ei siis olisi talossa vuokralaisena (toimitilat ja kaikille suomalaisille muotoilijoille avoin showroom löytyvät samalta tontilta jo nyt), mutta muotoilijoita löytyisi talosta (eri työpajojen jäseninä) aina vähintäön kourallinen.

Projektin jatko:
DIY-talon toimintaa voitaisiin jatkossa rahoittaa ja kehittää yhteisöjen kk- ja vuosimaksujen lisäksi mm. nuorten tekijyys, luovien alojen yrittäjyys -projektien, learning through design, esituotekehitys-projektien,
materiaalilähtöiset masterclassien / workshoppien näkökulmasta sekä toteuttamalla taide-festivaaleja että tuotteita ja ohjelmapalveluita matkailu-sektorille.

Profiilikuvan paikka

@sara_inkeroinen
4. kesäkuuta 2019 kello 17.33.41

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut: Idea on hyvinkin toteuttamiskelpoinen ja se tukee Pikisaaren Villatehtaan alueen tulevaisuuden kehittämistä ja profilointia. Idean esittäjä on ollut yhteydessä jo ennen idean jättämistä ja saanut vihreää valoa. Ainoa kysymysmerkki tässä on tilojen saatavuus, eli kuinka paljon ja mitkä Osekkin hallussa olevista tiloista ovat käytettävissä tähän käyttöön syksyllä. Se varmasti selviää kuitenkin kesän aikana. Vahva suositus siis täältä.