Siirry sisältöön

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Puhekupla 122
Keskustelu | Oulun kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Perustiedot

Päättynyt: 31.5.2019

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Röllimetsä Röllipuistoksi esitys osallistuvan budjetoinnin kilpailuun kevät 2019

Profiilikuvan paikka

@Itu2
3. toukokuuta 2019 kello 14.52.36


Röllimetsä Röllipuistoksi

ITU2 -hankkeessa kehitetään inklusiivista toimintamallia Rajakylään. Mallissa yhdistyvät alueen asukkaiden, kolmannen sektorin, seurakunnan sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat. Hankkeen rahoittaja on ESR, sen toteuttavat ODL, Diak ja Oulun kaupunki.

Seuraavassa kuvataan perusteluja osallistuvan budjetoinnin tärkeydestä ja niiden yhteyttä Oulun kaupungin tavoitteeseen. Hankkeen yksi tavoite on tehdä Rajakylän alueesta turvallinen ja hyvinvointia tuottava (turvallisuus). Rajakylän alueen kauneutta, luontoa ja esteettisyyttä on tarkoitus saada esille osassa Rajakylää osallistuvan budjetoinnin keinoin (kestävä kehitys). Kunnossapito sekä erityisesti talvikunnossapito helpottuvat, kun alue on kunnostettu. Kaupunkikehittäminen on osana hankeen teemaa (kestävä kehitys, kaupunkikehittäminen).

Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat tavoitteena ITU2-hankkeessa. Yhteisöllisyys lisääntyy, kun asiat ovat yhdessä suunniteltu, toteutettu ja arvioitu. Kunnostuksista osa tehdään talkootyönä (yhteisöllisyys ja osallisuus). Tutkimusten mukaan vastuullisuus kasvaa, kun on itse suunniteltu ja tehty.

Muutoskohde, johon osallistuvan budjetoinnin rahaa on käytetty ja käytetään, on Röllimetsä. Asukkaat ovat valinneet Röllimetsän muutettavasi Röllipuistoksi, varmistamme siihen liittyvän käyttöoikeuden ITU2-hankkeessa. Metsä sijaitsee Rajakylän ostoskeskuksen kupeessa. Ensimmäinen muutostyö vuonna 2018 kohdistui metsän harvennukseen. Lisäksi hankittiin välineitä metsän kalustamiseen (betonia, lautoja ja ruuveja 3 – 5 penkille, työvälineitä) ja polkujen parantamiseen luonnonmukaisesti. Kalustaminen ja polkujen parantaminen on tarkoitus toteuttaa lumien sulettua keväällä ja kesällä 2019.

Rajakylässä on osaamista myös tuleviin muutostöihin, osaaminen kartoitetaan tarkasti ennen muutostöiden alkua. Talkootyöhön palkataan ammattitaitoinen ohjaaja. (kaupunkikehittäminen, yhteisöllisyys, osallisuus, kuntalaisten hyvinvointi) Ohjaajan palkkaamiseksi on rahoitus (n. 100 tuntia) ITU2-hankkeesta. Ohjaaja on kilpailutettu sekä valittu tehtävään, ja suunnittelutyön on tarkoitus alkaa huhtikuussa 2019.

Nyt haettavalla osallistuvan budjetoinnin rahoituksella Röllipuistoon on tarkoitus hankkia älykäs valaistus, jota on jo osassa Oulun kaupunginosissa. Älykäs valaistus luo turvallisen tunnelman, valaistusta pystytään kauko-ohjaamaan ja tarkasti räätälöimään. Toteutus on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen. Älykkään valaistuksen avulla pystytään estämään mahdollista ilkivaltaa. Liittymää sähkörunkoon ei tarvita. Älykäs valaistus betonoidaan. Aurinkopaneeli tuottaa sähkön, josta valaistus saadaan. Lupa valaistuksen asentamiseen on saatu viranhaltijoilta. Yksi julkisvalaisinpylväs (sisältää tolpan, valaisinkennot ja aurinkopaneelin) maksaa noin 800 euroa. Tarkoitus on rakentaa kolme valaisinta.

Röllipuistoon on tarkoitus tehdä koristeellinen, pergola- tyylinen portti. Portin rungoissa olisi kasveja (puutavara 400 euroa, sekä kanaverkot 50 euroa) Tarkoitus on myös järjestää kilpailu, johon yhdessä nuorten kanssa tehdään nimeen sopivia hahmoja porttiin.
Skeittiramppi Rajakylään, mahdollisesti Röllimetsään, on Rajakylän nuorison toive ja sen suunnittelu aloitetaan tässä vaiheessa. (500 euroa).


Yhteenveto kustannuksista
Ekovalaistus konsepti 2900 €
Polkujen tekeminen 1300€
Portin suunnittelukilpailu 300€
Skeittirampin suunnittelu 500€
Yhteensä 5000€


Yhteystiedot

Pia Jokinen
ITU2-Hanke
Oulun kaupunki
pia.jokinen@ouka.fi
GSM 0401935849

Päivi Vuokila-Oikkonen
ITU2- hanke
Diakonia-ammattikorkeakoulu
sposti:paivi.vuokila-oikkonen@diak.fi
GSM 0408297670

Profiilikuvan paikka

@sara_inkeroinen
4. kesäkuuta 2019 kello 17.20.34

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut: Alue kaavoitettu tontiksi. Katu- ja viherpalvelut peruskorjaavat tulevana kesänä alueen ympärillä olevia kevyenliikenteenväyliä ja katuja valaistuksineen.
Samassa yhteydessä rakennetaan uusi kaavan mukainen yhteys valaistuksineen Hiirenvirnakujalta Tervakukkapolulle (Virnapolku).
Alue ei ole puistoaluetta vaan kaavoitettu tontiksi.
Metsään ei ole hyvä sijoittaa mitään kiinteitä rakenteita, jotta ne eivät rakentamisen alkaessa ole käyttöönottoa hidastamassa. Jos valaisimia metsään sijoitetaan, tulee niidenkin olla vaivattomasti pois siirrettävissä lyhyelläkin varoajalla.