Siirry sisältöön

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Puhekupla 122
Keskustelu | Oulun kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Perustiedot

Päättynyt: 31.5.2019

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Warjakka -puutarha PILOTTI

Profiilikuvan paikka

@WarjakkArt
29. toukokuuta 2019 kello 14.39.45

Warjakka -puutarha on yhteisöllinen siirtolapuutarha, joka toteutettaisiin Oulunsalon Varjakassa. Venesatamaan vievän Varjakantien varressa sijaitsi 1920 -luvulla edistyksellinen sahatyöläisten miljöö. Varjakansaaressa toimineen yhden Pohjoismaiden suurimman sahan pääakselin katkeamisen myötä vuonna 1929 alue hiljeni. Varjakantien varrella komeilleet talot purettiin ja osa niistä siirrettiin Pateniemeen. Tänä päivänä Varjakantiellä on jäljellä vain vähitellen umpeen kasvava 19 kivijalan pitkä rivi, joka muistuttaa entisistä kukoistuksen ajoista. Uudet tuulet kuitenkin puhaltavat Varjakassa ja aluetta pyritään herättelemään henkiin 100 -vuoden unesta.

Yhteisöllisen Warjakka -puutarhan avulla Varjakantien varresta raivattaisiin puustoa (ei kuitenkaan Varjakan isoa mäntyä) ja siistittäisiin uutta käyttöä varten. Raivauksen jälkeen kaikki 19 kivijalkaa annettaisiin pienten ryhmien, yhteisöjen ja järjestöjen kesäisiksi kasvatusalustoiksi. Valetut perustukset ovat kooltaan noin 10m x 12m, osa jopa isompia ja ne on jaettu neljään lohkoon. Nämä valtavat kukka- ja kasvatuslaatikot muuttaisivat alueen ilmeen täysin, synkästä metsätiestä väriloistoksi. Yhteisöllinen toiminta loisi myös tunnelman vireästä paikasta, niin kuin se on aikoinaan ollut.

Warjakka -puutarhan avulla pyritään luomaan yhteisöllistä tekemistä, ylläpitämään alueen siisteyttä, nostamaan alueen kulttuuriperintöä esille sekä lisäämään alueen viihtyvyyttä. Samoihin kivijalkoihin ollaan suunnittelemassa myös Warjakan tarinat -nimistä lisätty todellisuuskokemusta ja -galleriaa, joka nostaisi Varjakan alueelta kerättyä perimätietoutta yleiseen tietoisuuteen virtuaalisen tarinankerronnan avulla sekä se toimisi uudenlaisena taidetilana. Monikerroksellisuudella – yhdistelemällä puutarha virtuaalisen tarinankerronnan ja taiteen kanssa – toivotaan luovan uudenlainen yhteisöllinen tila, jossa hyvin eri asioista (historiasta, taiteesta, luonnosta, yhteisöllisestä tekemisestä ja teknologiasta) kiinnostuneet ihmiset voisivat kohdata.

Warjakka -puutarhaa rakennettaisiin vaiheittain. Ensimmäisenä toteutetaan PILOTTI, joka käsittäisi kahden kivijalan luomisen puutarhaksi ja niitä ympäröivän alueen siistimistä. Kivijalkoihin asetetaan suodatinkangas, jonka avulla vanhat ja uudet maakerrokset pidetään erillään. Näin helpotetaan kivijalkojen arkeologista tutkimusta tulevaisuudessa. Suodatinkankaan päälle levitetään multakerros. Molempien kivijalkojen sisäpuolelle luodaan myös kävelypolku, joka erotetaan soralla. Tällä pyritään ohjaamaan lisätty todellisuuskokemukseen ja -galleriaan tutustuvaa yleisöä. Pilotin avulla tutkittaisiin puutarhan ja lisätty todellisuuskokemuksen ja -gallerian yhteensopivuutta sekä niiden toimivuutta. Samalla luotaisiin malli, jolla kehitettäisiin hanketta eteenpäin yhteistyössä Oulun yliopiston arkeologien ja Oulun kaupungin ympäristöpalvelujen kanssa.

Warjakka -puutarhan PILOTTI budjetti:
harvennus hakkuu pilotti alueella (mahdollisesti toteutuu ympäristöpalvelujen kautta)
suodatinkangas (2 rullaa x 5m x 25m) = 200 euroa
sora = 250 euroa
multa = 1000 euroa
ammattipuutarhurin neuvonta (200€/päivä x 2 päivää) = 400 euroa
siemeniä/taimeja = 500 euroa
yhteensä = 2350 euroa

Budjetti on laskettu kahdelle kivijalalle, joiden pinta-ala on noin 120 neliömetriä per kivijalka. Mullan ja soran hintaan on laskettu myös kuljetuskustannukset.

Profiilikuvan paikka

@sara_inkeroinen
4. kesäkuuta 2019 kello 17.28.43

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut: Alue kaavoittamatonta metsää. Onko rakenteet suojeltuja? Budjetti epärealistinen.