Siirry sisältöön

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Puhekupla 122
Keskustelu | Oulun kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Perustiedot

Päättynyt: 31.5.2019

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Lopettakaa lainvastainen olotila Oulussa korjaten vammaispysäköinti kuntoon.

Profiilikuvan paikka

Vammaispysäköintilupaa käyttävä.
31. toukokuuta 2019 kello 11.01.51

Myöntäkää sopivan kokoinen määräräha Kivisydämmen ja pysäköintitalojen poistumispuomien lukulaitteiden ohjelmistokorjaukseen, jotta vammaisluvalla pysäköivän on mahdollista päästä pois näistä yleisten alueiden pysäköintipaikoista maksua maksamatta, kuten määrää tieliikenne laki 28b§.
Tällainen määräraha on niin pieni että sen suuruus ei voi olla esteenä asian hoitamiseksi kuntoon.
Tämä vammaispysäköintilupa on koko EU-aluetta koskeva ja ei mikään kaupunki tai kunta voi tehdä omia päätöksiään jolla estetään tällä luvalla maksuton pysäköinti.

Myöskin Vammaispalvelulaki sekä vanhuspalvelulaki edellyttää että edistetään liikuntaesteisten henkilöiden omatoimista selviytymistä normaali elämässä.

Näiden edellä mainitsemieni lakien vastainen toiminta on Oulussa edelleen olemassa lainvastainen olotila joka pitää poistaa välittömästi, koska pitäähän kaupunginkin noudattaa
suomessa voimassa olevia lakeja.

Profiilikuvan paikka

@sara_inkeroinen
4. kesäkuuta 2019 kello 17.30.06

Asia on selvittelyssä Oulun Pysäköinti Oy:ssä.