Siirry sisältöön

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Puhekupla 122
Keskustelu | Oulun kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Perustiedot

Päättynyt: 31.5.2019

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Tukea Tulva ry:n osallistavan kaupunkikulttuurin työpajatoimintaan

Profiilikuvan paikka

@Tulva_ry
31. toukokuuta 2019 kello 23.45.01

Kulttuuriyhdistys Tulva ry edistää nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta urbaanin kaupunkikulttuurin keinoin. Yhdistys tuottaa muun muassa tapahtumia ja mediaa aikuisille sekä nuorille.

Tulva ry:n aktiiveihin kuuluu musiikin, taiteen, tapahtumatuotannon ja nuoriso- sekä vapaa-ajanohjauksen ammattilaisia. Toimintamme perustuu arvopohjalle, jonka mukaan ketään ei jätetä yksin, ja jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Tulvan aktiivit ovat viime syksystä asti ahkeroineet uuden toimitilan, eli Telakka-mediatalon parissa Toppilansaaressa. Telakalle on talkoovoimin ja kierrätysmateriaaleja suosien rakennettu monipuoliset musiikki-, AV- ja some-tuotantotilat, joissa Tulvalaiset haluaisivat järjestää osallistavaa kulttuurityöpajatoimintaa. Aikuiset ja kulttuurialan ammattilaiset takaisivat turvallisen ja kannustavan ympäristön innostavalle sekä osallistavalle toiminnalle.

Työpajatoiminnan ohella puitteet tarjoavat edellytykset myös kuntouttavalle työtoiminnalle, jonka kulttuuri- ja mediateemat puhuttelisivat paremmin muuten vaikeasti tavoitettavia kohderyhmiä. Tulvan visiona on tehdä Telakasta alueen urbaanin kulttuurin kohtauspaikka, jonka matalien kynnysten yli uskaltavat astella niin nuoret kuin muut yhdistyksetkin.

Tulva haluaa jatkossakin edistää yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja eläväistä kaupunkikulttuuria tapahtumien, median ja nuorisotyön kautta. Me Tulvalla koemme, että urbaanin kaupunkikulttuurin ja erilaisen mediatuontannon ympärille rakentuva toiminta heijastaa paremmin nykyistä kulttuurikenttää ja nuorten sekä nuorten aikuisten mielenkiintoa. Olemme toistamiseen nähneet, kuinka omaehtoinen ja aidosti innostava tekeminen on auttanut nuoria löytämään vahvuutensa ja toimimaan yhdessä.

Tulvan some-yleisöt, kasvava yhteisöllisyys sekä täsmällisesti tavoitetut kohderyhmät alleviivaavat ajanmukaista mediaosaamistamme ja laaja-alaista toimintaamme. Olemme aiemmin koordinoineet muun muassa ikärajattoman Tulvaklubi-tapahtuman, joka keräsi 700 ihmisen yleisön täysin nuorista koostuvan työryhmän luotsaamana.

Kulttuuriyhdistyksen tavoittavuuden ja Telakan osallistavan potentiaalin mahdollistamiseksi Tulva hakee tukea 10 000 euroa, josta puolet varattaisiin työpajaohjaajan palkkaamiseksi ja loput Telakan loppuvuoden ylläpitokustannuksiin.