Siirry sisältöön

LAAJALAHDEN KATUJEN YLEISSUUNNITELMAN LUONNOKSET

Puhekupla 48
Keskustelu 3 viikkoa, 4 päivää jäljellä | Espoon kaupunki

Tässä keskusteluosiossa voit keskustella yleissuunnitelman luonnoksesta. Liitteet löydät painamalla tämän tekstiosion alla olevaa "Näytä lisätiedot" -nappia.

Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut asian näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit johtavat kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Keskustelu vie kaupunkiamme eteenpäin.

Keskusteluihin voit osallistua joko omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Oman nimen käyttäminen antaa kommenteille usein nimimerkkiä enemmän painoarvoa keskustelussa. Jos et halua käyttää omaa nimeäsi, valitse nimimerkki, joka ei loukkaa muita keskustelijoita ja on helposti tunnistettavissa nimimerkiksi. Eli se ei siis ole tavanomaisen nimen kaltainen.

Kirjoittaja on aina vastuussa tekstistään. Valvomme keskustelua arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Poistamme sopimattomat kommentit. Edellytämme, että verkkokeskustelu käydään hyvässä hengessä ja muiden keskustelijoiden näkemyksiä kunnioittaen.

Keskustelupalstoilla noudatamme seuraavaa etikettiä:

  • Tutustu aineistoon ja pysy aiheessa. Harkitse mitä kirjoitat.
  • Näkemyksesi on meille tärkeä. Kuuntele muita, kysy ja perustele näkemyksesi.
  • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Tiivis ja napakka teksti on pitkää selostusta parempi.
  • Ole kohtelias ja rakentava. Älä loukkaa kenenkään kunniaa tai yksityisyyttä.
  • Vältä kiroilua ja isoilla kirjaimilla kirjoittamista eli huutamista!
  • Julkisen palvelun media on mainoksista vapaa. Ethän mainosta tapahtumia, tuotteita, palveluita tai tee suoraa poliittista mainontaa. 

Yleissuunnitelma määrittää jatkosuunnittelun reunaehdot

Laajalahden katujen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi alkuvuonna. Suunnitelmassa keskitytään katujen liikenneturvallisuuden sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseen. Lisäksi arvioidaan melunsuojauksen tarve, tutkitaan hulevesitilannetta ja hulevesien hallinnan tarvetta sekä suunnitellaan viihtyisää katuympäristöä.

Helmikuun lopulla järjestetystä asukastilaisuudesta, Laajalahti ry:n vuosikokouksesta ja Otakantaa.fi-alustalla käydystä vilkkaasta keskustelusta on saatu arvokasta tietoa suunnittelutyön tueksi. Nyt nähtävillä oleviin periaatteellisiin suunnitelmaluonnoksiin toivotaan kommentteja ja huomioita 31.7. saakka. Koronatilanteen salliessa syksyllä järjestetään vielä toinen asukastyöpaja, jossa esitellään annettujen kommenttien perusteella jatkojalostettuja suunnitelmia. Lisäksi alueen asukkailla on vielä syksyn asukastyöpajassa mahdollisuus keskustella suunnitelmaratkaisuista kaupungin edustajien ja suunnittelijoiden kanssa.

Sujuvuutta liikenteeseen

Raide-Jokerin rakentaminen ja Kehä I:n parantaminen ovat aiheuttaneet tilapäisiä vaikutuksia Laajalahden liikenteeseen. Yleissuunnitelmatyössä on mallinnettu suunnittelualueen katujen liikennemäärät vuoden 2018 lähtötilanteessa sekä ennustevuosina 2030 ja 2050 ohjaamaan alueen suunnitteluratkaisuja.

Nykyinen etelä-pohjoissuuntainen pyöräilyn pääreitti kulkee Kirvuntiellä ja Muolaantiellä. Turvesuontiellä kulkee pyöräilyn itä-länsisuuntainen seutureitti. Erityisesti näillä reiteillä pyöräliikenteen sujuvuuteen panostetaan toimivilla suunnitelmaratkaisuilla. Kirvuntielle ja Muolaantielle on suunniteltu yksisuuntaiset 1,5 m leveät pyöräkaistat ajoradan molemmin puolin välille Kyyrölänkuja- Veteraanipolku. Pyöräkaistat on katualueen kapeuden vuoksi sijoitettu ajoradan tasoon. Turvesuontielle on suunniteltu kadun molemmille puolille erotetut jalankulku- ja pyörätiet. Turvesuontien ja Kirvuntien liittymässä sivusuunnille on varattu tilaa pyörätaskuille, ja pääsuunnalle pitkää käännöstä palveleva pyöräilijän odotustila. Kehä I:n varrella kulkee muiden hankkeiden yhteydessä baanaksi parannettava pyöräily-yhteys.

Heinjoenpolku, Jaakkimanpolku ja Veteraanipolku sekä alueen halki etelä-pohjoissuunnassa Vuokselantieltä Kurkijoentielle kulkeva puistoraitti on suunniteltu yhdistetyksi jalkakäytävä- ja pyörätieksi. Kurkijoentielle, Kaukolantielle, Räisäläntielle sekä Kirvuntielle Veteraanipolusta pohjoiseen on suunniteltu sekaliikenne, jossa pyöräily on ohjattu ajoradalle.

Kirvuntien nykyisten kadunvarsipysäköintipaikkojen määrää joudutaan vähentämään uusien pyöräkaistojen vaatiman tilantarpeen ja katualueen kapeuden vuoksi. Laajalahden päiväkodin kohdalle pyritään sijoittamaan muutama lyhytaikaista pysäköintiä palveleva saattopaikka.

Kurkijoentien ajorataa ja erotusaluetta on suunniteltu kavennettavaksi, jotta kadun ajonopeuksia saadaan hillittyä ja pohjoisreunalle järjestettyä tilaa uudelle linja-autopysäkille. Kurkijoentien pohjoisreunan uusi pysäkki korvaa Antreantien itäpäässä Raivaaja-aukiolla sijainneen pysäkin. Kurkijoentien uuden linja-autopysäkin yhteyteen on suunniteltu Kurkijoentien ylittävä suojatie, joka parantaa myös jalankulkuyhteyksiä kadun pohjoispuolisille kiinteistöille.

Alueen linja-autopysäkkijärjestelyjä parannetaan toimivan joukkoliikenteen turvaamiseksi. Linja-autopysäkkejä on suunniteltu uudelleen. Muolaantiellä Makslahdentien ja Vuokselantien liittymässä nykyiset pysäkit on suunniteltu korvattavaksi ajoratapysäkeillä, jotka pyritään sijoittamaan liikenneturvallisuussyistä riittävän kauas Muolaantien ylittävistä suojateistä. Kirvuntien pohjoispäähän keskeiselle paikalle ostoskeskuksen kohdalle on suunniteltu linja-autopysäkkipari. Kurkijoentien eteläreunassa kirjaston kohdalla nykyinen pysäkki parannetaan kahdelle bussille mitoitetuksi ajoratapysäkiksi. 

Perustiedot

Avoin: 9.6.2020 - 31.7.2020

Päättymispäivä: 31.7.2020

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit Puhekupla Vastaa

Turvesuontie

Profiilikuvan paikka

Ville Kyytsönen
9. kesäkuuta 2020 kello 17.19.16

Kuten aiemmissa kommenteissa; Turvesuontien nopeuksiin tulisi kiinnittää huomiota, nyt tuossa suoralla Kirvuntien ja Ilmeentien välillä tehdään kovia kiihdytyksiä ja vastaavasti Sinimäentien suunnasta tullessa 60-rajoitusalueelta eivät nopeudet laske ennen Kirvuntien liikennevaloja.
Pyörätie Turvesuontien pohjoispuolella tuntuu tarpeettomalta koska se ei johda minnekään. Ilmeentieltä sitä pitkin voisi kulkea Kirvuntien suuntaan, mutta saman matkan voi jo taittaa Jaakkimantien kautta. Ilmeentien ristys on vaikea paikka ylittää Turvesuontietä ja siihen voisi panostaa pyörätien sijaan. Turvesuontien eteläpuolinen pyörätie toimii hyvin reittinä länteen kohti Mankkaata ja Olaria.

Profiilikuvan paikka

Johanna
11. kesäkuuta 2020 kello 13.35.41

Samaa mieltä siitä, että Ilmeentien risteyksen turvallisuutta pitäisi parantaa tuon pienen pyörätienpätkän sijaan. Risteys on haastava erityisesti pyöräilijöille sekä Ilmeentieltä vasemmalle kääntyville autoilijoille. Kevyt liikenne risteyksessä on ainakin mutu-pohjalta arvioiden lisääntynyt selvästi sen jälkeen, kun Bredis on avautunut.

Profiilikuvan paikka

Nina K
14. kesäkuuta 2020 kello 19.30.21

Johanna kirjoitti:

Samaa mieltä siitä, että Ilmeentien risteyksen turvallisuutta pitäisi parantaa tuon pienen pyörätienpätkän sijaan. Risteys on haastava erityisesti pyöräilijöille sekä Ilmeentieltä vasemmalle kääntyville autoilijoille. Kevyt liikenne risteyksessä on ainakin mutu-pohjalta arvioiden lisääntynyt selvästi sen jälkeen, kun Bredis on avautunut.

Onko kaavailtu Turvesuontie ylittävää kevyenliikenteen siltaa Ilmeentien kohdalle?

Profiilikuvan paikka

@Annika_Myrsky
30. kesäkuuta 2020 kello 12.38.54

Hei,
Yleissuunnitelmassa on ollut keskeistä tarkastella tarvittavat tilavarauksen alueen kehittyessä ja mitoittaa tila myös mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavalla jalankulku- ja pyörätielle Turvesuontien pohjoispuolelle. Yleissuunnitelman perusteella ei vielä toteuteta vaan rakentaminen edellyttää tarkempia katu- ja rakennussuunnitelmia. Ilmeentien ja Turvesuontien liittymä ei kuulu tähän suunnittelualueeseen.

Terveisin,
Espoon kaupungin ja Sitowisen suunnitteluryhmä


Vastaa