Siirry sisältöön

Kysy lisää hankkeesta Taasjärven itäpuolen asemakaava T 6

Puhekupla 96
Keskustelu | Sipoon kunta
Keskustelu on päättynyt

Perustiedot

Päättynyt: 30.11.2020

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Rakennustehokkuus

Profiilikuvan paikka

Tulevaisuus
26. marraskuuta 2020 kello 17.36.58

Olen ollut puhelimitse yhteydessä molempiin kaavoittajiin. Asiani koski katujen linjausta. Toivomus on että nykyisin käytössä oleva tie jäisi käyttöön.. Kysymys miten tielinjaus kulkee koko alueella tasapuolisesti ottaen huomioon, että jokaiselle tontille kuuluu olla kulku. Pieta Kupiainen sanoi, että ovat huomioineet asian ja tekevät uusia ehdotuksia tielinjauksista.

Tärkeimpänä asiana esitin näkökantani rakennusoikeudesta tonteille. Tontit rajautuvat kunnan alueisiin. Naapureina on pieniä tontteja, joilla suuria omakotitaloja. Kunta on kaavoittanut omat alueensa hyvin tehokkaasti(0.20). Täten alueelle on muuttanut runsaasti uusia veronmaksajia.
Nyt esillä oleva Itä-Taasjärven kaavaluonnos ei mahdollista meidän yksityisten maanomistajien hyödyntää omaisuuttamme tasavertaisesti kunnan omistamien maiden kanssa, kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Rakennusoikeudet Itä-Taasjärvellä on määritelty ihan minimiin, joka ei vastaa nykypäivän rakentamista.
Kunta on myös määritellyt rakennuspaikat. Luultavasti suurin osa asukkaista haluaa itse määritellä kotinsa paikan ja ilmansuunnan tontillaan.
Alun alkaen kaavoitusta suunniteltaessa ja vielä viime kesän kyläyhdistyksen kokouksessa Jarkko Lyytinen mainitsi 0.15 rakennustehokkuuden.
Kunta on kaavoittanut omille tonteilleen Kokoojakadun varteen tehokkaasti (0.20) omakotitaloja. Rajanaapureina on noin 2000neliön mökkitontteja, joille ehdotettu rakennusoikeuttan.100neliötä.
Pieta Kupiainen vetosi Museoviraston määräyksiin Itäpuolen kaavoituksessa. Ihmettelen miksi ne säännökset eivät ole aikanaan koskeneet kunnan omistamia maita. Keskeisin historiallinen paikka Taasjärvellä oli Reitzin kartanon alue, jonka kunta on tuhonnut täysin. Kaikki upeat ulkorakennukset on purettu ja päärakennus jätetty lahoamaan, pihapiiri on hoitamaton törkykasa. Kaikki metsät ja upeat kalliot ovat hävinneet länsi- ja pohjoispuolelta rakennusten alle. Järvi on rehevöitynyt kunnan ahneen kaavoituksen ja välinpitämättömän hulevesijärjestelmän seurauksena.
Länsi- ja pohjoispuolella kunnan alueilla ei ole mitenkään huomioitu historian tai luonnon arvoja. Etenkin pohjoispuolella on suuria betonitaloja, jotka eivät myötäile vanhaa metsäaluetta, joka näin on täysin hävitetty.
Meidänkö kustannuksella nämä luontoarvot vaaditaan nyt säilytettäviksi. Mihin perustuu Museoviraston määräykset?? Museoviraston suositus, määräys pitää saada kirjallisena nähtäväksi.
Ehkä rantamökit ovat museovirastolle oma lukunsa, mutta muuten Itä-Taasjärven alue ei ole mikään säilyttämisen arvoinen alue, jossa paljon huonokuntoisia, pieniä kesämökkejä, joiden remontoiminen on kalliimpaa kuin uuden rakentaminen. Suurin osa mökeistä on perustettu huonosti ja rakennettu huonosta materiaalista. Mökkejä ei ole voinut kunnolla korjata tai uutta rakentaa aiemmin, koska kunnassa on ollut laiton rakennuskielto yli 20 vuotta.
(Onko rantatonteilla olemassa jokin rajoitus?. Länsipuolella, yleisen uimarannan läheisyydessä olevat talot ovat alle 100m rantaviivasta, rakennustehokkuus 0.20)
Onko virkamies, kaavoittaja toiminut vastoin säädöksiä soveltaessaan Taasjärven alueella omistuspohjasta riippuen erilaisia rakentamisen teholukuja?
Yksityisen omistaman omaisuuden arvo ei saa poiketa oleellisesti kunnan omistamasta omaisuudesta samalla alueella.
Itä-Taasjärvellä on useita tonttien omistajia, jotka haluavat myydä tonttinsa eikä jäädä mökkiläiseksi kunnan kaavoittaman tehorakennetun kivikylän puristukseen. On myös perheitä, joissa useamman sukupolven perheet haluavat rakentaa nykypäivän vaatimusten mukaisesti ja jäädä vakituisesti asumaan Taasjärvelle, omalle tontilleen.
Kun Itä-Taasjärvelle saadaan rakennustehokkuus vähintään 0,1, se ei tarkoita sitä että mökkiläisten tarvitsisi luopua lintukodostaan. (Pohjoispuolella mökkiläisten lintukoto katosi jo liki 10 vuotta sitten.) Joillakin omistajilla ei ole ehkä tarvetta ajatella elämää eteenpäin, seuraavia sukupolvia.
Jokainen päättäköön tonttinsa käyttötarkoituksen, mutta rakennusoikeuden on oltava nykypäivää ja tulevaisuutta. Siten toteutuu maanomistajien yhdenvertaisuusperiaate.
On myös kunnan edun mukaista saada uusia asukkaita yksityisomistuksessa oleville tonteille. Tämä edellyttää Itä-Taasjärven kaavoituksessa (sis LTn)toteutettujen ja käytettyjen teholukujen soveltamista koko alueella. Talojen kokoluokan tulee olla minimissään 150m/2 lisäksi n. 60-70m/2 apurakennus, jotta veronmaksukykyiset perheet ovat kiinnostuneita tästä alueesta. On myös kohtuuton vaatimus pakottaa liittymään kalliiseen infraan, vesi, viemäri, kadut jos alue jää mökki- ja puistokyläksi. Luulisi kunnallekin olevan kallista infran rakentaminen mökki-puistoalueelle. Hyvällä arkkitehtuurilla ja ympäristösuunnittelulla säilyy luontoarvot ja “historian havina” nykyaikastettuna, halutuksi asuinalueeksi tulevillekin sukupolville.

Profiilikuvan paikka

@PietaKupiainen
17. joulukuuta 2020 kello 17.08.05

Hei, kiitos kysymyksistä! Samoista aiheista on tullut useampia kysymyksiä, ja olen kirjoittanut niistä kootun vastauksen, joka löytyy sivun vasemmasta reunasta nimellä kaavoittajan vastaus. Ensin tosin täytyy skrollata ylos.