Siirry sisältöön

Kysy lisää ja keskustele suunnitelmista

Puhekupla 102
Keskustelu | Sipoon kunta
Keskustelu on päättynyt

Kaavojen nähtävilläolon aikana (15.1.–15.2.2021) voit keskustella ja kysyä lisätietoja kaavoista täällä Otakantaa.fi-palvelussa. Kaavoittaja seuraa keskustelua ja vastaa kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan jo nähtävilläolon aikana.

Saatu palaute huomioidaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan ja kootaan yhteenvedoksi kaavan asiakirjojen liitteeksi ja päätöksentekijöiden tietoon.

Mikäli et halua, että palautteesi näkyy julkisesti (jos se sisältää esim. henkilötietoja), palautetta voi myös lähettää suoraan kaavoittajalle (kysymykset) ja Sipoon kunnan kirjaamoon (kannanotot) viimeistään 15.2.2021. Palautetta kaavoista kerätään myös karttakyselyn avulla.

Kaava-aineistot ja yhteystiedot löytyvät kaavojen nettisivuilta:

Perustiedot

Päättynyt: 15.2.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Alueen luontoarvot

Profiilikuvan paikka

@Idako
20. tammikuuta 2021 kello 21.32.16

Kaksi kysymystä:

Onhan alueen luontoarvoista tehty kattava selvitys ennen kaavoittamista ja onhan luontoarvojen säilyminen ja luonnon monimimuotoisuus turvattu?

Eihän rakentamisen tieltä aiota hävittää metsää vaan rakentaminen keskitetään jo nyt avoimille alueille? Ilmastonmuutoksen ja kuudennen joukkosukupuuton uhkaamassa maailmassa kaikkea metsäkatoa tulisi välttää ja tämä pitäisi ehdottomasti olla kaupunkisuunnittelun keskeinen periaate.

Profiilikuvan paikka

@DennisSöderholm
21. tammikuuta 2021 kello 11.38.17

Kiitos palautteesta! Jos tässä viitataan Nikkilän kartanon alueen asemakaavaan, niin siitä alueesta on tehty kattava luontoselvitys, jonka raportti löytyy kaavan nettisivulta. Selvitys on huomioitu kaavasuunnitelmassa sillä tavalla, että kaikki arvokkaat luontoalueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi Bybergetiä ollaan luontoselvityksen suositusten mukaisesti osoittamassa suojelualueeksi. Suunnittelussa periaatteena on ollut, että ensisijaisesti kohdistetaan uudisrakentaminen pelloille. Tästä on poikettu kaava-alueen pohjoisosassa, jossa rakentamista on osoitettu jonkun verran myös metsäalueelle. Nämä alueet ovat suurelta osin hakkuita, jossa kasvaa vain nuorta puustoa.

Profiilikuvan paikka

@JIS
24. tammikuuta 2021 kello 18.22.56

@DennisSöderholm kirjoitti:

Kiitos palautteesta! Jos tässä viitataan Nikkilän kartanon alueen asemakaavaan, niin siitä alueesta on tehty kattava luontoselvitys, jonka raportti löytyy kaavan nettisivulta. Selvitys on huomioitu kaavasuunnitelmassa sillä tavalla, että kaikki arvokkaat luontoalueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi Bybergetiä ollaan luontoselvityksen suositusten mukaisesti osoittamassa suojelualueeksi. Suunnittelussa periaatteena on ollut, että ensisijaisesti kohdistetaan uudisrakentaminen pelloille. Tästä on poikettu kaava-alueen pohjoisosassa, jossa rakentamista on osoitettu jonkun verran myös metsäalueelle. Nämä alueet ovat suurelta osin hakkuita, jossa kasvaa vain nuorta puustoa.

Jag tycker nog att @DennisSöderholm går ganska ovarsamt fram med sanningen i det här svaret? Om man beaktar såväl NG8 som NG9 så är det enligt mig närmare 15 hektar av skogen som skövlas för nya bostadsområden? Att påstå att det skogsområde som berörs till största delen skulle vara kalhyggen är nog snudd på ren och skär lögn. Om man inte haft möjlighet att besöka området själv torde detta även kunna verifieras genom rapporten från den utförda naturinventeringen där ytorna 11, 13 och 15-21 på sidorna 19-20 i stort utgör det område som direkt påverkas av planerna.

I samma rapport nämns även det stora slitage på vegetationen som frisbeegolfbanan orsakat. Att nu flytta närmare hälften av hålen/korgarna norrut och ännu komplettera banan med ytterligare korgar till totalt 18 hål betyder att även den resterande delen av Norrskogen inom snar framtid är förstörd.

Profiilikuvan paikka

@DennisSöderholm
26. tammikuuta 2021 kello 11.16.03

@JIS kirjoitti:

Jag tycker nog att @DennisSöderholm går ganska ovarsamt fram med sanningen i det här svaret? Om man beaktar såväl NG8 som NG9 så är det enligt mig närmare 15 hektar av skogen som skövlas för nya bostadsområden? Att påstå att det skogsområde som berörs till största delen skulle vara kalhyggen är nog snudd på ren och skär lögn. Om man inte haft möjlighet att besöka området själv torde detta även kunna verifieras genom rapporten från den utförda naturinventeringen där ytorna 11, 13 och 15-21 på sidorna 19-20 i stort utgör det område som direkt påverkas av planerna.

I samma rapport nämns även det stora slitage på vegetationen som frisbeegolfbanan orsakat. Att nu flytta närmare hälften av hålen/korgarna norrut och ännu komplettera banan med ytterligare korgar till totalt 18 hål betyder att även den resterande delen av Norrskogen inom snar framtid är förstörd.

Hej! Det är bäst att jag preciserar några begrepp. Några kalhyggen ("avohakkuu") har inte nämnts, utan jag använde begreppet "hakkuu" eftersom också naturinventeringen nämner begreppen "hakkuu" eller "hakattu metsä" för några av de ytor som du nämner. Även storleken på de hektar som du nämner behöver korrigeras. I planen NG9 är ca 0,5 hektar av de planerade tomterna eller gatuområdena i nuläget skogsmark, och man får hoppas att de kommande tomtägarna kommer att spara en stor del av trädbeståndet. På planområdet NG8 är motsvarande siffra ca 8-9 hektar. Av dessa är dryga hälften nämnda områden med ungt trädbestånd ("hakkuu").

Profiilikuvan paikka

@JIS
26. tammikuuta 2021 kello 12.38.21

@DennisSöderholm kirjoitti:

Hej! Det är bäst att jag preciserar några begrepp. Några kalhyggen ("avohakkuu") har inte nämnts, utan jag använde begreppet "hakkuu" eftersom också naturinventeringen nämner begreppen "hakkuu" eller "hakattu metsä" för några av de ytor som du nämner. Även storleken på de hektar som du nämner behöver korrigeras. I planen NG9 är ca 0,5 hektar av de planerade tomterna eller gatuområdena i nuläget skogsmark, och man får hoppas att de kommande tomtägarna kommer att spara en stor del av trädbeståndet. På planområdet NG8 är motsvarande siffra ca 8-9 hektar. Av dessa är dryga hälften nämnda områden med ungt trädbestånd ("hakkuu").

Tack för tillrättavisandet! Jag beklagar den språkliga förbistringen, min översättning/tolkning av ”hakkuu” färgades säkert starkt av det faktum att jag upplever att planläggningen systematiskt förminskar de naturmässiga värden som finns på området och de följder som planen har på dessa värden.

Angående arealen så använde jag lantmäteriverkets karttjänst för beräknande av ytan och kontrollmätning utfördes även på en orienteringskarta. Så framom ett direkt mätfel skulle jag påstå att det är uppenbart att vi har olika syn på i vilken mån planerna kommer att resultera i skövlad skog på området. Det är en vacker tanke att ställa förhoppningar på kommande tomtägares välvilliga inställning till bevarande av trädbestånd, men den centrala frågan är bevarandet av trädbeståndet på rekreationsområdet och den arealen kan inte mätas från stugknuten utan måste inkludera en viss buffertzon från tomtgränsen. Även om vi slutligen skulle förenas i synen på att det ”endast” är 8,5-9,5 hektar skog som berörs är min starka åsikt att det inte kan anses utgöra ”jonkun verran” när vi talar om värdefull skog så nära kommunens centrum.

Jag skulle också gärna höra hur många hektar av skogen som kommer att förbrukas av den flyttade och utökade frisbeegolfbanan?

Profiilikuvan paikka

@DennisSöderholm
26. tammikuuta 2021 kello 15.43.50

@JIS kirjoitti:

Tack för tillrättavisandet! Jag beklagar den språkliga förbistringen, min översättning/tolkning av ”hakkuu” färgades säkert starkt av det faktum att jag upplever att planläggningen systematiskt förminskar de naturmässiga värden som finns på området och de följder som planen har på dessa värden.

Angående arealen så använde jag lantmäteriverkets karttjänst för beräknande av ytan och kontrollmätning utfördes även på en orienteringskarta. Så framom ett direkt mätfel skulle jag påstå att det är uppenbart att vi har olika syn på i vilken mån planerna kommer att resultera i skövlad skog på området. Det är en vacker tanke att ställa förhoppningar på kommande tomtägares välvilliga inställning till bevarande av trädbestånd, men den centrala frågan är bevarandet av trädbeståndet på rekreationsområdet och den arealen kan inte mätas från stugknuten utan måste inkludera en viss buffertzon från tomtgränsen. Även om vi slutligen skulle förenas i synen på att det ”endast” är 8,5-9,5 hektar skog som berörs är min starka åsikt att det inte kan anses utgöra ”jonkun verran” när vi talar om värdefull skog så nära kommunens centrum.

Jag skulle också gärna höra hur många hektar av skogen som kommer att förbrukas av den flyttade och utökade frisbeegolfbanan?

Hur man räknar ytor är ju delvis en fråga om hur man upplever var gränsen för inverkan går. Jag räknade skogsytorna enligt de planerade tomtgränserna, eftersom utgångspunkten är att skogen bevaras i detaljplanens parkområden, och tomtägarna får inte fälla träd utanför sin tomt.

Utökningen av frisbeegolfbanan har inte ännu planerats, så i det här skedet vet vi ännu inte var de nya korgarna kommer att placeras. Kommunens idrottstjänster planerar att inleda planeringen av frisbeegolfbanan detta år.

Profiilikuvan paikka

@JSL
26. tammikuuta 2021 kello 17.29.28

@DennisSöderholm kirjoitti:

Hur man räknar ytor är ju delvis en fråga om hur man upplever var gränsen för inverkan går. Jag räknade skogsytorna enligt de planerade tomtgränserna, eftersom utgångspunkten är att skogen bevaras i detaljplanens parkområden, och tomtägarna får inte fälla träd utanför sin tomt.

Utökningen av frisbeegolfbanan har inte ännu planerats, så i det här skedet vet vi ännu inte var de nya korgarna kommer att placeras. Kommunens idrottstjänster planerar att inleda planeringen av frisbeegolfbanan detta år.

Jag kan bara hålla med användaren @JIS här. Jag har själv också försökt göra motsvarande beräkning gällande skogsarealen som går förlorad och skulle säga att 15 hektar är väldigt nära sanningen. Eventuella enstaka träd som lämnas kvar mellan tomterna och i parkområdena ändrar inte på det faktum att 15 hektar förstörs. Man kan också jämföra med hur det gick när tomterna på Humbergsbacken (Herrgårdsbrinken) såldes för några år sedan. Där inledde Sibbo kommun arbetet med att kalhugga hela området, inklusive ytor mellan tomterna, innan någonting annat gjordes på området. Är det inte logiskt att utgå från att samma sak skulle hända i Norrskogen också?

Hur man än vrider och vänder på det, är det också så att allra största delen av skogen som är tänkt att skövlas är gammal granskog. Att påstå någonting annat är direkt vilseledande. På en yta på omkring en hektar i områdets västra del samt mellan vägen till skjutbanan och elljusspåret i närheten av Norrängsvägen finns fröträdsställningar, men även på dessa ytor finns det påtagligt många gamla träd kvar. Om planläggarna har missat dessa faktum, kan man fråga sig huruvida de alls har varit och bekantat sig med terrängen i detalj. Hur kan man förresten kalla det hållbar utveckling att permanent minska skogsarealen med uppemot 15 hektar?

Vad har planläggarna för övrigt tänkt att skall hända med de stora flyttblocken i det aktuella området? Skall de helt sonika sprängas bort?

Planläggarna har vid olika tillfällen implikerat att rekreationsmöjligheterna i området inte försämras. Här vill jag poängtera att den flacka delen av Norrskogen, som är tänkt att försvinna, är den mest populära delen av hela friluftsområdet. Den nordliga mera kuperade delen, som skulle bli kvar, lämpar sig dåligt för till exempel ovana skidåkare och äldre personer. Hur har ni tänkt er att till exempel barn skall kunna åka skidor i området, då det flacka 2 km-spåret försvinner? Det blir också väldigt långt från Nickby centrum till den återstående nordliga delen av friluftsområdet. Ni kan väl inte påstå att rekreationsupplevelsen blir densamma, om man först skall ta sig igenom ett vidsträckt höghusområde, innan man når den kvarvarande delen av skogen? Några motsvarande ersättande skogsområden i närheten av Nickby finns inte heller.

Profiilikuvan paikka

@DennisSöderholm
27. tammikuuta 2021 kello 12.27.04

@JSL kirjoitti:

Jag kan bara hålla med användaren @JIS här. Jag har själv också försökt göra motsvarande beräkning gällande skogsarealen som går förlorad och skulle säga att 15 hektar är väldigt nära sanningen. Eventuella enstaka träd som lämnas kvar mellan tomterna och i parkområdena ändrar inte på det faktum att 15 hektar förstörs. Man kan också jämföra med hur det gick när tomterna på Humbergsbacken (Herrgårdsbrinken) såldes för några år sedan. Där inledde Sibbo kommun arbetet med att kalhugga hela området, inklusive ytor mellan tomterna, innan någonting annat gjordes på området. Är det inte logiskt att utgå från att samma sak skulle hända i Norrskogen också?

Hur man än vrider och vänder på det, är det också så att allra största delen av skogen som är tänkt att skövlas är gammal granskog. Att påstå någonting annat är direkt vilseledande. På en yta på omkring en hektar i områdets västra del samt mellan vägen till skjutbanan och elljusspåret i närheten av Norrängsvägen finns fröträdsställningar, men även på dessa ytor finns det påtagligt många gamla träd kvar. Om planläggarna har missat dessa faktum, kan man fråga sig huruvida de alls har varit och bekantat sig med terrängen i detalj. Hur kan man förresten kalla det hållbar utveckling att permanent minska skogsarealen med uppemot 15 hektar?

Vad har planläggarna för övrigt tänkt att skall hända med de stora flyttblocken i det aktuella området? Skall de helt sonika sprängas bort?

Planläggarna har vid olika tillfällen implikerat att rekreationsmöjligheterna i området inte försämras. Här vill jag poängtera att den flacka delen av Norrskogen, som är tänkt att försvinna, är den mest populära delen av hela friluftsområdet. Den nordliga mera kuperade delen, som skulle bli kvar, lämpar sig dåligt för till exempel ovana skidåkare och äldre personer. Hur har ni tänkt er att till exempel barn skall kunna åka skidor i området, då det flacka 2 km-spåret försvinner? Det blir också väldigt långt från Nickby centrum till den återstående nordliga delen av friluftsområdet. Ni kan väl inte påstå att rekreationsupplevelsen blir densamma, om man först skall ta sig igenom ett vidsträckt höghusområde, innan man når den kvarvarande delen av skogen? Några motsvarande ersättande skogsområden i närheten av Nickby finns inte heller.

Ännu om skogsytan. Man kommer ungefär fram till siffran 15 hektar om man ser på hur mycket skog som ingår i själva planområdets norra del. Eftersom planen ändå inbegriper flera hektar skog som ska bevaras är det direkt missvisande att påstå att 15 hektar skog ska huggas ner då så inte är fallet; i planområdets norra del ingår totalt 14 hektar skog, varav 5-6 hektar bevaras och i denna siffra ingår inte små partier mellan tomterna som ytterligare ökar skogsarealen en aning. Detta alltså så som det nu är planerat i planutkastet, ingenting är ju ännu beslutet. I följande skede i planeringen kommer skogytan knappast att minska ytterligare, men vi ska se om vi hittar lösningar på att utöka andelen bevarad skog.

Frågan om flyttblocken är intressant. I princip får tomtägarna själva besluta vad de gör med flyttblocken på sin tomt, men det är tekniskt möjligt att i detaljplanen bestämma att flyttblocken ska bevaras. Detta är en sak som vi kunde överväga att ta med i planen, åtminstone för de mest kännspaka flyttblocken.

Lösningar för rekreationsmöjligheterna är något som vi kommer att planera mera i detalj i planens följande skede, därför är det bra att höra vad som fungerar och vad som kanske inte fungerar så bra.