Siirry sisältöön

Kysy lisää ja keskustele suunnitelmista

Puhekupla 102
Keskustelu | Sipoon kunta
Keskustelu on päättynyt

Kaavojen nähtävilläolon aikana (15.1.–15.2.2021) voit keskustella ja kysyä lisätietoja kaavoista täällä Otakantaa.fi-palvelussa. Kaavoittaja seuraa keskustelua ja vastaa kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan jo nähtävilläolon aikana.

Saatu palaute huomioidaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan ja kootaan yhteenvedoksi kaavan asiakirjojen liitteeksi ja päätöksentekijöiden tietoon.

Mikäli et halua, että palautteesi näkyy julkisesti (jos se sisältää esim. henkilötietoja), palautetta voi myös lähettää suoraan kaavoittajalle (kysymykset) ja Sipoon kunnan kirjaamoon (kannanotot) viimeistään 15.2.2021. Palautetta kaavoista kerätään myös karttakyselyn avulla.

Kaava-aineistot ja yhteystiedot löytyvät kaavojen nettisivuilta:

Perustiedot

Päättynyt: 15.2.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Ännu om vägförbindelserna längs järnvägslinjen

Profiilikuvan paikka

@JSL
4. helmikuuta 2021 kello 13.12.18

Vägförbindelserna för dem som bor utmed järnvägslinjen är också en relevant fråga. Tanken, som jag förstår det, är att plankorsningarna skall bort för att persontåget skall kunna trafikera. En del plankorsningar skulle ersättas med planskilda korsningar, medan andra helt enkelt bara skulle stängas. Till exempel Mårsbackavägens plankorsning skulle stängas åtminstone enligt någon av de utredningar som har gjorts. Om jag minns rätt, hade man i nämnda utredning reserverat 30 000 euro för detta ändamål, vilket kan jämföras med en totalkostnad på över 30 miljoner euro för att rusta upp järnvägslinjen. För 30 000 euro gör man nog inte så mycket annat än monterar ner bommarna. Betyder detta alltså att boende längs till exempel Albackavägen och Molnmossavägen i framtiden förväntas använda Mårsbackavägens nordvästra anslutning till Mårtensbyvägen till exempel för att ta sig till Nickby? Grovt räknat skulle detta betyda en omväg på omkring 3 kilometer jämfört med nuvarande arrangemang. Till hela Mårtensby norra väglag hör enligt min uppfattning omkring hundra hushåll, vilka nästan alla skulle få längre körväg till bland annat Nickby och Helsingfors. Är detta vad som eftersträvas? Hur vore det att först analysera vilka konsekvenser detta persontåg skulle ha för kommunens nuvarande invånare, inklusive längre restider och fler byten, och sedan överväga huruvida denna lösning verkligen är i kommunens intresse?

Profiilikuvan paikka

@DennisSöderholm
4. helmikuuta 2021 kello 16.06.04

Det här är en mycket relevant fråga, även om den egentligen faller utanför de områden som nu planeras. Det är helt riktigt att det i de tidigare järnvägsutredningarna föreslås att Mårsbackavägens plankorsning stängs. Hur det blir klarnar först då en lagakraftvunnen järnvägsplan görs upp och godkänns, men om vi utgår från att Mårsbackavägens plankorsning stängs måste alternativa rutter planeras in. Det är meningen att inleda en mera noggrann preliminär järnvägsplanering ännu detta år och i den torde det klarna hur de alternativa rutterna är tänkta att dras. När exakt denna utredning blir klar vet vi inte, eftersom arbetet ännu inte påbörjats.