Kysy lisää ja keskustele suunnitelmista

Puhekupla 102
Keskustelu | Sipoon kunta
Keskustelu on päättynyt

Kaavojen nähtävilläolon aikana (15.1.–15.2.2021) voit keskustella ja kysyä lisätietoja kaavoista täällä Otakantaa.fi-palvelussa. Kaavoittaja seuraa keskustelua ja vastaa kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan jo nähtävilläolon aikana.

Saatu palaute huomioidaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan ja kootaan yhteenvedoksi kaavan asiakirjojen liitteeksi ja päätöksentekijöiden tietoon.

Mikäli et halua, että palautteesi näkyy julkisesti (jos se sisältää esim. henkilötietoja), palautetta voi myös lähettää suoraan kaavoittajalle (kysymykset) ja Sipoon kunnan kirjaamoon (kannanotot) viimeistään 15.2.2021. Palautetta kaavoista kerätään myös karttakyselyn avulla.

Kaava-aineistot ja yhteystiedot löytyvät kaavojen nettisivuilta:

Perustiedot

Päättynyt: 15.2.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Henkilöjunaliikenne ja kaavoitus

Profiilikuvan paikka

@masy
9. helmikuuta 2021 kello 21.57.51

Moni ihmettelee henkilöjunaliikenteen kiirehtimistä Nikkilän ja Keravan välillä. Valtuusto ja ilmeisesti myös puolueet ovat strategioissaan tehneet tästä päätöksen.

HSL:n loppuraportissa Kerava-Nikkilä henkilöliikenteen tarkastelussa todetaan, että radan vaikutuspiirissä olisi asuttava n. 20.000 henkeä liikenteen aloittamiseksi. Tämän ei ole ajateltu toteutuvan kuin aikaisintaan vasta n. vuonna 2030. Mutta jostain syystä Sipoon päättäjät haluavat kiirehtiä henkilöjunaliikenneyhteyden alkamisen jo n. vuonna 2025.

Sipoon päättäjät ovat ilmaisseet haluavansa maksaa yhteyden aikaistamiseen vaadittavat 11 miljoonaa euroa. Kuten on kommentoitu, kaikki sipoolaiset eivät asu lähelläkään suunniteltuja Nikkilän tai Talman asemia. Myös söderkullalaiset ja pohjois-paippislaiset ovat liikenneyhteyden maksajina.

HSL:n loppuraportissa on tarkasteltu mm. ruuhka-aikoina vuoroväliä 20 min ja sen ulkopuolella 40 min.
Vuoroväliä 40 min junaliikenteessä pidettiin mahdollisesti liian vähäisenä, jotta palveluun olisi kiinnostusta.
Kilpailu on toki vapautumassa ja junaliikenteen järjestäjäksi voisi tulla jokin muukin taho. Mutta onko tämä realistista?

Matka-aika on myös HSL:n raportissa käsitelty. Nythän nopeimmillaan matka-aika Keravalta Helsinkiin Z-junalla on 24 min.
Ja matka-ajaksi Nikkilästä Keravalle on ajateltu 11 min. Tähän tulisi ilmeisesti myös vielä junien vaihtoaika Keravalla, joka ehkä n. 5 min. Loppuraportissa ei nähdäkseni nähty relevantiksi operoida samalla junalla Nikkilästä Helsinkiin.

Sähköjuna lienee myös kohtuullisen ekologinen vaihtoehto, mutta sähköbusseilla liikennöidään jo Nikkilä - Kerava väliä ja HSL:n mukaan sähköbusseja on tulossa myös Nikkilä - Helsinki välille.

Liikenne pääkaupunkiseudulle tietysti kasvaa, kun Nikkilän asukasluku kasvaa. Mutta välttämättä henkilöjunaliikenne ei ole enää ihan lähivuosien ratkaisu joukkoliikenteeseen. Päättäjien ja puolueiden olisi hyvä myös päivittää strategiansa. Korona-pandemia saattaa tuoda mukaan myös rakennemuutoksen työelämään etätyön lisääntymisenä. Joukkoliikenteelle ole käyttöä niin paljon.

Näistä liikennesyistä en pidä välttämättömänä kaavoittaa kartanon aluetta suureksi 3.000 asukkaan alueeksi. Kaavoitetaan muutakin Nikkilää, myös yksityisessä omistuksessa olevaa ja annetaan Nikkilän kasvaa tarpeeksi väljästi. Kaavoitetaan kartanon alue pienemmän asukasmäärän alueeksi jota ympäröi kauniit, ainutlaatuiset purolaaksot, peltoaukeat ja metsäiset kukkulat. Mahdollinen henkilöjunaliikenne aloitetaan sitten, kun tämä rauhallisempi kasvu sitä edellyttää.

Kuntavaalit ovat tulossa ja tuleva kartanon asemakaava tulee uuden valtuuston päätettäväksi.
Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

@DennisSöderholm
10. helmikuuta 2021 kello 11.07.47

Nyt mennään jo aika paljon aiheena olevien kaavojen ulkopuolelle, mutta ajattelin kuitenkin nostaa esille sen, että tässä suunnitellaan liikenneratkaisua pitkälle 2030-luvulle. Sipoolaisten liikkumiseen tulee vaikuttamaan monia asioita, jotka ei tapahdu eikä niistä päätetä Sipoossa: Lahdenväylän liikennekäytävään vaikuttaa myös muiden alueiden väestönkasvu kuin Sipoon ja sillä on vaikutuksia myös Sipoossa. On ehdotettu, että kaikki bussit ei jatkossa kulkisi Helsingin keskustaan asti, koska lisääntyvä bussiliikenne ei enää mahdu Rautatientorille. Seudun väestönkasvu lisää Lahdenväylän ruuhkia ja myös mahdollisella ruuhkamaksulla voi olla vaikutusta sipoolaisten liikkumiseen. Näistähän ei ole päätöksiä, eikä tiedetä esim. mitkä bussilinjat ei jatkossa kulkisi Helsingin keskustaan asti, mutta liikenneympäristöön tulevien muutosten takia kannattaa varautua myös vaihtoehtoihin.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

@masy
10. helmikuuta 2021 kello 17.55.02

@DennisSöderholm kirjoitti:

Nyt mennään jo aika paljon aiheena olevien kaavojen ulkopuolelle, mutta ajattelin kuitenkin nostaa esille sen, että tässä suunnitellaan liikenneratkaisua pitkälle 2030-luvulle. Sipoolaisten liikkumiseen tulee vaikuttamaan monia asioita, jotka ei tapahdu eikä niistä päätetä Sipoossa: Lahdenväylän liikennekäytävään vaikuttaa myös muiden alueiden väestönkasvu kuin Sipoon ja sillä on vaikutuksia myös Sipoossa. On ehdotettu, että kaikki bussit ei jatkossa kulkisi Helsingin keskustaan asti, koska lisääntyvä bussiliikenne ei enää mahdu Rautatientorille. Seudun väestönkasvu lisää Lahdenväylän ruuhkia ja myös mahdollisella ruuhkamaksulla voi olla vaikutusta sipoolaisten liikkumiseen. Näistähän ei ole päätöksiä, eikä tiedetä esim. mitkä bussilinjat ei jatkossa kulkisi Helsingin keskustaan asti, mutta liikenneympäristöön tulevien muutosten takia kannattaa varautua myös vaihtoehtoihin.

Kiitos Dennis. Hienoa, että jollakin virkamiehellä kunnassa on selkärankaa yrittää valaista meille kuntalaisille päätösten taustoja.

Itselläni ei ollut aktiivisessa muistissa ja olenko koskaan ollutkaan informoitu bussiliikenteen mahdollisista muutoksista Helsingin keskustassa. Ruuhkat ja ruuhkamaksujen suunnittelu toki tiedossani.

Mutta nämäkään seikat eivät edellytä Sipoon kunnalta henkilöjunaliikenteen kiirehtimistä Nikkilä - Kerava radalle. Eikä Nikkilän ainoan laajahkon ulkoilu- ja virkistysalueen näin laajamittaista kaavoittamista asumiskäyttöön.

Kun henkilöjunaliikenne pääkaupunkiseudulle ja pääradan suuntaan alkaa Nikkilästä, on ilmeisesti tarvetta järjestää Nikkilään ja Talmaan ja niiden lähialueille sisäistä bussiliikennettä asemille. Näin ollen nimen omaan kartanon alueelle ei tarvitse kaavoittaa asuntoja 3.000 asukkaalle. Alueesta on tehtävä pienimuotoisempi ja kaavoitettava muualle Nikkilään halutun väestönlisäyksen mukaisesti asuntoja.


Ilmianna |