Siirry sisältöön

Kysy lisää ja keskustele suunnitelmista

Puhekupla 102
Keskustelu | Sipoon kunta
Keskustelu on päättynyt

Kaavojen nähtävilläolon aikana (15.1.–15.2.2021) voit keskustella ja kysyä lisätietoja kaavoista täällä Otakantaa.fi-palvelussa. Kaavoittaja seuraa keskustelua ja vastaa kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan jo nähtävilläolon aikana.

Saatu palaute huomioidaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan ja kootaan yhteenvedoksi kaavan asiakirjojen liitteeksi ja päätöksentekijöiden tietoon.

Mikäli et halua, että palautteesi näkyy julkisesti (jos se sisältää esim. henkilötietoja), palautetta voi myös lähettää suoraan kaavoittajalle (kysymykset) ja Sipoon kunnan kirjaamoon (kannanotot) viimeistään 15.2.2021. Palautetta kaavoista kerätään myös karttakyselyn avulla.

Kaava-aineistot ja yhteystiedot löytyvät kaavojen nettisivuilta:

Perustiedot

Päättynyt: 15.2.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Asukastiheys Nikkilän eri alueilla

Profiilikuvan paikka

@masy
15. helmikuuta 2021 kello 10.37.32

Haluan kiinnittää huomion Nikkilän eri alueiden tulevaan asukastiheyteen ja sen sopivuuteen. Suunniteltu Kartanon alueen asukastiheys on huomattavan suuri verrattuna muihin Nikkilän alueisiin. Tämä aiheuttaa varmasti monia ongelmia alueelle.

Kaavarunko KR3:n liitteenä on Liikenneverkkovaihtoehtojen vaikutusten arviointi - raportissa sivuilla 3 ja 4 vertailtu asukasmääriä Nikkilän eri alueilla.

Sen mukaan suunnitellusta Nikkilän kartanon alueesta on tulossa Nikkilän tiheimmin asuttu alue. Raportin mukaan 4.500 asukasta. Alueen kokohan on 45 ha. Esimerkiksi Jokilaakson alueella tulee olemaan noin 1.000 asukasta.
Suursuolla samoin sen rakentamisvaihtoehdon mukaan, jossa asukasmäärän lisäys suurin. Laaksosuontien itäpuolella maksimilisäys asukasmäärässä olisi 1.000 asukasta.

Esitetyissä kolmessa vaihtoehdossa Nikkilän asukasmäärän lisäys kaikissa vaihtoehdoissa on 7.000 asukasta.

Profiilikuvan paikka

@DennisSöderholm
15. helmikuuta 2021 kello 15.13.11

Tässä on syytä painottaa, että kaavarungossa esitetyt kolme rakennemallivaihtoehtoa on tehty liikennemallinnuksia varten, joilla on testattu liikenneverkon kuormitusta. Mikään vaihtoehto ei ole siis tarkoitettu sellaisenaan toteutettavaksi, vaan ne ovat ääripäitä erojen esiin tuomiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi. Nikkilän kartanon alueelle ei siis suunnitella 4500 uutta asukasta, vaan tämä on jonkinlainen teoreettinen maksimimäärä, jota on käytetty mallinnusten testaamisessa.

Profiilikuvan paikka

@masy
15. helmikuuta 2021 kello 17.25.17

Tiedän, että nykyinen asemakaavaehdotus perustuu 3.000 asukkaalle. Halusin vain ilmaista tuon 4.500 asukasta, koska se on raportissa.

Myös 3.000 asukkaan määrä verrattuna muihin Nikkilän alueisiin, joita raportti esitti on huikea Kartanon alueelle.
Johonkin yritin tätä asukastiheyttä verrata.