Siirry sisältöön

Kysy lisää ja keskustele suunnitelmista

Puhekupla 102
Keskustelu | Sipoon kunta
Keskustelu on päättynyt

Kaavojen nähtävilläolon aikana (15.1.–15.2.2021) voit keskustella ja kysyä lisätietoja kaavoista täällä Otakantaa.fi-palvelussa. Kaavoittaja seuraa keskustelua ja vastaa kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan jo nähtävilläolon aikana.

Saatu palaute huomioidaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan ja kootaan yhteenvedoksi kaavan asiakirjojen liitteeksi ja päätöksentekijöiden tietoon.

Mikäli et halua, että palautteesi näkyy julkisesti (jos se sisältää esim. henkilötietoja), palautetta voi myös lähettää suoraan kaavoittajalle (kysymykset) ja Sipoon kunnan kirjaamoon (kannanotot) viimeistään 15.2.2021. Palautetta kaavoista kerätään myös karttakyselyn avulla.

Kaava-aineistot ja yhteystiedot löytyvät kaavojen nettisivuilta:

Perustiedot

Päättynyt: 15.2.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Kaiken tasapaino

Profiilikuvan paikka

@HyhMi
15. helmikuuta 2021 kello 22.15.58

Sipoon kunnan kaavoitus on mielestäni onnistuneesti huomioinut Envibio Oy:n vuonna 2019 tuotetun luontoselvityksen pohjalta asioita asemakaavassa. Purolaakso jätetään pääosin rakentamisen ulkopuolelle, Bybergetin luontoarvot on huomioitu merkkaamalla ko. alue asemakaavaan luonnonsuojelualueeksi ja koillispuolelle on jätetty sopiva suojelukaista.
Olisi hienoa, jos jokilaakson toiselle puolelle saataisiin rakennettua aitaukset Sipoon kunnan toimesta ja alue saataisiin laidunnukseen ja sitä kautta elvytettyä purolaaksoa ja entistä perinnebiotooppia. Laidunaluetta voisi jakaa eri osiin ja pohtia jopa sekalaidunnusta. Lehmät ja lampaat toimivat loistavasti perinnebiotooppien elvyttäjinä sekä ylläpitäjinä. Samalla purolaakso olisi osittain luonnollisella hoidolla.
Kunnan olisi hyvä satsata aitauksiin, jolloin kynnys eri toimijoille lähteä mukaan laiduntamiseen madaltuisi ja ko. toiminnan kautta päästäisiin jatkojalostamaan koko yhteisöä hyödyttävää toimintaa (mm. Green Care). Bybergetille olisi myös hyvä ihan virallisesti hakea luonnonsuojelualueen status.

Albackan tielle suunnitellun yhteyden (VE A tai VE B) toteuttamiseen on syytä panostaa sen suhteen, että purolaakson ylittävä väylä olisi silta eikä suinkaan halvalla ja helpolla toteutettu ojarumpu, jotta ko. paikan luontoarvoja ja luonnontilaisuutta ei heikennettäisi. Myös etelämpään purolaakson yli voisi toteuttaa kulun toiselle puolelle kevytrakenteisella sillalla (riippusilta tms.), jolloin purolaaksosta saataisiin nykyinen kulutus ja paine kokonaan pois.
Mitä tulee muutoin polkuihin Bybergetillä, Norrskogenissa jne. niin luontoselvityksen mukaisesti olisi hyvä ylläpitää jo syntyneitä kulkureittejä, jotka ohjaavat kulkijoita tehokkaasti.

Viheraluesuunnittelussa toivoisin, että purolaakson pohjoisosaan suunniteltu viljelypalsta jätetään toteuttamatta (lue, sijoitetaan jonnekin muualle), jotta kyseiselle alueelle ei syntyisi tarpeetonta painetta ja kulutusta.

Ymmärrän ihmisten huolen virkistysalueen supistumisesta, mutta kyseessä on maa-alueet, joilla ei ole mitään luontoarvoja. Suosittelenkin tutustumaan tehtyyn luontoselvitykseen sen suhteen.
Virkistysalueita on mahdollista kehittää rakentamisen ja kasvun myötä ja niiden eteen tulisikin tehdä aktiivista työtä, jotta korvaavia mahdollisuuksia on sitä myötä, kun rakentaminen etenee. Myös mm. Sipoonkorven saavutettavuuteen olisi syytä panostaa siinä missä kevyenliikenteen väyliinkin (esim. Nikkilä-Söderkulla välille).

Kiitos vaativasta ja jo tehdystä työstä, nyt jatko jalostakaamme asiaa eteenpäin. :)

Profiilikuvan paikka

@RW
15. helmikuuta 2021 kello 22.29.15

Ja höpö höpö - ette te meitä kuntalaisia kuuntele

Profiilikuvan paikka

@JIS
15. helmikuuta 2021 kello 22.47.19

"Ymmärrän ihmisten huolen virkistysalueen supistumisesta, mutta kyseessä on maa-alueet, joilla ei ole mitään luontoarvoja. Suosittelenkin tutustumaan tehtyyn luontoselvitykseen sen suhteen."

Niin no, mielipiteitä löytyy toki kaikenlaisia, mutta moni meistä on kyllä tutustunut luontoselvitykseen ja jopa käynyt henkilökohtaisesti paikan päällä. ja rohkenemme siitä huolimatta olla aivan eri mieltä alueen luontoarvoista.

Profiilikuvan paikka

@Pirjo_a
15. helmikuuta 2021 kello 23.32.27

Bete är ett intressant förslag. Inte i anslutning till NG8:s förverkligande, det torde falla på sin egen orimlighet, men till alternativet att området reserveras för rekreationsbruk och tillväxtmålen förverkligas på en annan bättre lämpad plats. Men här borde någon med erfarenhet av djurhållning kanske bäst uttala sig om lämpligheten, t.ex. vilka krav som ställs på areal, skyddszoner etc.

Profiilikuvan paikka

@JSL
15. helmikuuta 2021 kello 23.34.49

Jos hankkeen alle jäävässä kulttuurimaisemassa ja 15 hehtaarin kokoisessa metsäalueessa ei näe luontoarvoja, niin missä niitä sitten kirjoittajan mielestä on? Kyseessä on enimmäkseen vanhaa metsää, jota ei edes korvattaisi uudella metsällä.