Siirry sisältöön

Kerro näkemyksesi Yliopistoautonomia -selvityksestä!

Puhekupla 15
Keskustelu | Opetus- ja kulttuuriministeriö
Keskustelu on päättynyt

Tutustu kattavaan Yliopistoautonomia -raporttiin osoitteessa

https://minedu.fi/documents/1410845/4154572/Yliopistoautonomia+1.3.2021.pdf/1dc10e06-e151-492c-5849-af3c51bcec09/Yliopistoautonomia+1.3.2021.pdf?t=1614614739981  ja kerro näkemyksesi selvittäjäryhmän johtopäätöksistä ja suosituksista. Voit myös antaa tukesi muiden keskustelijoiden näkemyksille. Kiitos!

Perustiedot

Päättynyt: 5.5.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Ongelmana raportin dogmaattisuus ja päättelyvirheet

Profiilikuvan paikka

Jukka Kekkonen
8. maaliskuuta 2021 kello 15.30.16

Raportin pääongelma on dogmaattinen sitoutuminen näkemykseen, jonka mukaan yliopistolakia ei tarvitse muuttaa havaittujen (jopa raportissa (osin) tunnistettujen ongelmien ratkaisemiseksi. Suurin osa yliopistojen ongelmista (työhyvinvoinnin laskusta alkaen) on seurausta demokratian alasajosta, joka aiheutui nimenomaan yliopistolaista. Lakia ja ministeriön linjaa seuraten rehtorit (jotka saivat huikeat palkankorotuksen) ja hallitukset (joiden jäsenet saavat yitystasoisen kuukausikorvauksen) toteuttivat ja pahensivat tilannetta uusilla johtosäännöillä ja politiikalla, joka perustuu vallan keskittämiseen. Raportissa väitetään virheellisesti ja epäloogisesti, että lain muutoksilla ei saada korjauksia aikaan. Väite on täysin käsitttämätön, koska kysymys on siitä, millaisia muutoksia tehtäisiin. Nykyinen yliopistolaki on pakkopaita, joka estää demokratian palautttamisen ja kehittämisen (johon on sitouduttu esimerkiksi Helsingin yliopiston strategiassa. Yliopistolaissa säännellään yliopistoyhteisön valtasuhteet tavalla, joka estää tilanteen parantamisen yhteisön jäsenten selvän enemmistön toivomaan suuntaan. Yliopistossa johdon näkemykset ovat etääntyneet henkilöstön mielipiteistä. Johdon intgressi on nykyjärjestelmässä peesata OKM:n johtoa eikä yhteisön mielipidettä. Tähän olisi saatava muutos: 2010 jälkeinen politiikka on kaventanut yliopistojen autonomiaa ja vahvistanut byrokraattista, holhoavaa ohjailua. Meidän yliopistolain toivomus kuuluu: luottakaa meihin, kunnioittakaa yliopistojen autonomiaa, jakakaa resurssit ilman välikäsiä (strategioita ja politikointia) tutkimusyksiköille. Ja palauttakaa mahdollisuus osalistua. Demokratia takaisin!