Siirry sisältöön

Avoin kommentointi

Puhekupla 122
Keskustelu | Espoon kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmaluonnoksen sisällöstä! Tähän keskusteluun voitte antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kommentteja keskiviikkoon 9.6 asti. 

Perustiedot

Päättynyt: 9.6.2021

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Liittymäpinta ulkoilureittisuunnitteluun

Profiilikuvan paikka

Leppävaara-seura
3. kesäkuuta 2021 kello 12.14.15

Monissa kohdin suunnitelmassa todetaan, että metsänhoitotoimilla on liittymäpintaa meneillään olevaan ulkoilureittisuunnitteluun ja tällöin kohteeseen on liitetty toteamana että "ulkoilureitin toteutuessa hoitoa sovelletaan käyttötarkoituksen mukaan".

Pelkäämme Leppävaara-seurassa että tämä tarkoittaa puiden kaatoa ja isolla standardilla tehtyjä polkuja (vrt. Leppävaaran urheilupuistoon toteutetut leveät FIS.n stadardit täyttävät hiihtoreitit). Onko mitään mahdollisuuksia, mm. luonnon monimuotoisuuteen ja monien kohteiden osalta kohteen suureen arvoon viitaten, toteuttaa polut enemmän luontoa säästävällä standardilla? Kenelle vastuu luonnon kestävästä hoidosta tältä osin kuuluu?

Tiheästi asutulla alueella metsiä käyttävät hyvin monenlaiset intressiryhmät. Saimmekin seuran jäsenelle teille välitettäväksi seuraavanlaisen kommentin:

"Ilahduttavaa on se, että ne vähäiset metsiköt, joita Leppävaaraan on jäänyt vielä latupohjan rakentamisen jälkeen, ovat arvokkaita luontokohteita. Jep. Ja ainoita. Toivomme, että etenkin urheilijat vietäisiin mieluummin metsään kuin että metsä lanataan heidän tieltään. Luonnossa liikkujat haluavat mieluummin vaellella rauhassa ja pieniä polkuja pitkin kuin promenadilla. Metsässä on aina tilaa väistää vastaantulijaa. Himokipittäjä, joka kilpailee mittarinsa kanssa ja vilkuilee sitä kuulokkeet korvillaan, ei oikeasti tarvitse metsää harrastukselleen. Maastopyöräilijä etsii vain jännitystä ja pomppuja renkaittensa alle. Tosin useimmat, joihin olemme metsäpolulla törmänneet, ovat ihan asiallisesti odottaneet, että pääsemme koiran kanssa pois tieltä. Haluamme, että metsäaluetta säästettäisiin mahdollisimman paljon, että sinne saisi opasteita alueen arvoista ja ettei mahdollisia hakkuita tehdä taas lintujen pesintäaikaan."

Profiilikuvan paikka

@TeroAlataloEspoo
7. kesäkuuta 2021 kello 14.05.45

Kiitoksia kysymyksistä ja kommenteista! Ulkoilureittien yleissuunnitelman mukaista reittien suunnittelua ja toteutusta tehdään Espoon kaupunkisuunnittelun keskuksessa ja kaupunkitekniikan keskuksessa. Voitte osoittaa palautetta ja kysymyksiä reittien rakentamisen käytännöistä esimerkiksi kaupungin sähköisen palautekanavan https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Home kautta.

Ulkoilureitin reunametsä tarvitsee erilaista hoitoa turvallisen käytön ja reunavyöhykkeen puuston yleiskunnon ylläpitämiseksi. Metsään avattava ulkoilureitti vaikuttaa reunavyöhykkeen valo-, tuuli- ja kosteusoloihin ja hoitotoimenpiteet on mitoitettava reitin rakentamisen jälkeen siten että reitin turvallinen käyttö ja reunapuuston uudistuminen luontaisesti on mahdollista. Usein tämä tarkoittaa reitin rakentamisen jälkeen intensiivisempää kunnoltaan heikentyneiden pystypuiden poimimista reitin reunoilta kasvutilan vapauttamiseksi ja seuraavien vuosien aikana pienpuuston hoitoja reittien reunoilla ja risteyskohdissa elinvoimaisten nuorten puiden kasvun ylläpitämiseksi.

Monipuolinen ulkoilu- ja virkistyskäyttö on lähiluontokohteiden ja kaupunkirakenteen viheralueiden tarjoama tärkeä ekosysteemipalvelu ja viheralueilla harrastettavien vapaa-ajan toimintojen kirjo on laaja. Luontoarvoista ja alueista kertovat opasteet ovat hyvä ajatus ja monilla luontopoluilla näitä onkin nähtävissä.

Lintujen pesimäaika huhtikuun alusta elokuulle on rauhoitettu ja luonnonhoitotoimina tehtävät hakkuut suoritetaan sen ulkopuolella.

Profiilikuvan paikka

Pardal
7. kesäkuuta 2021 kello 21.26.01

Olipas hyvä kommentti. Itse olisin esittänyt aivan saman mielipiteen rakennettujen ulkoreittien metsää kaventavasta merkityksestä. Leppävaaran metsät ovat pian ulkoilureittien pirstoma pikkumetsäsaarekkeiden kokonaisuus, josta ison metsäalueen tuntu on vaarassa kadota. Metsään ulkoilemaan lähtevät kaipaavat nimenomaan metsän tuntua, ja näiltä alueilta metsä olisi hyvä muuten pyrkiä säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisena. Mahdollisuuksien mukaan myös kapeammat reitit voisivat olla ratkaisu. Kuulun toisinaan himokipittäjiin, mutta metsä on minulle se tärkein syy liikkumiseen ja siitä haluaisin jatkossakin nauttia Leppävaaran alueella.