Siirry sisältöön

Avoin kommentointi

Puhekupla 32
Keskustelu | Espoon kaupunki
Keskustelu on päättynyt

Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmaluonnoksen sisällöstä! Tähän keskusteluun voitte antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kommentteja maanantaihin 18.4.2022 asti.

Perustiedot

Päättynyt: 18.4.2022

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Espyy ; Arvokkaat luontokohteet, niiden tunnistaminen ja säilyminen sekä luonnon monimuotoisuus tulee olla suunnittelun perustana

Profiilikuvan paikka

Espyy
18. huhtikuuta 2022 kello 22.45.59

Espoon ympäristöyhdistys jättää mielipiteensä ja kuviokohtaisen kommentointiliitteen erillisenä sähköpostina Tero Alatalolle.
Espyyn mielestä tässä suunnitelmaluonnoksessa on paljon hyvää, mutta ollakseen hyvä toimenpidesuunnitelma tulisi tätä vielä paljon jalostaa ja keventää. Esimerkiksi suunnittelualueen arvokkaisiin luontokohteisiin ja niiden arvojen turvaamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Esitetyissä hakkuissa on monin paikon liian raskaita poiminta- tai aukkohakkuita. Lahopuun jättöä on lisätty työohjeisiin hyvin, mutta joillekin kuvioille sitä olisi lisättävä ja ohjeistettava paremmin. Pienpuuston hoitoa ja pajukkojen poistoa on suunnitelmissa paljon, sielläkin missä ei tällaiseen olisi tarvetta. Arvometsiä on turhan vähän merkitty arvometsä-hoitoluokkaan ja moni metsä on jäänyt tunnistamatta METSO-kriteerit täyttäväksi metsäksi. Espoonjokeen rajautuvien kuvioiden osalta tulisi tehdä erillinen tarkastelu toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta, kun alue kokonaisuudessaan on osa perinnemaisemaa ja jokivarren kasvillisuus pajupusikkoineen on tärkeä monille pölyttäjähyönteisille, linnuille ja lepakoille.
Lopuksi totean, että kartan kuviokohtainen numerointi olisi ollut tarpeen.