Siirry sisältöön

Kysymyksiä eettisestä ohjeistosta / Questions about Code of Conduct

Puhekupla 45
Keskustelu 4 päivää, 17 tuntia jäljellä

KYSYMYKSIÄ EETTISESTÄ OHJEISTOSTA / QUESTIONS ABOUT CODE OF CONDUCT

Tämä on elävä ehdotus eettiseksi ohjeistoksi valtiotieteelliselle tiedekunnalle. Pyydämme, että luet ehdotetun ohjeiston ja kommentoit ehdotusta tässä. / This is a living proposal of the Code of Conduct (CoC) for the Faculty of Social Sciences. We ask that you read it and comment on it here.


EETTISEN OHJEISTON LUONNOS

Oikeudenmukaisen valtsikan puolesta

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat valtiotieteellisen tiedekunnan toimintaa ohjaavia periaatteita. Tuomitsemme jyrkästi kaikenlaisen häirinnän, syrjinnän, epäasiallisen kohtelun, rasismin, mitätöinnin ja vähättelyn.

Hyvässä yhteisössä 

Ketään ei väheksytä tai mitätöidä millään perusteella.
Kaikilla on oikeus tulla hyväksytyiksi ja osaksi yhteisöä.
Moninaisuus on rikkaus.
Kaikki tieteenalat ja koulutusohjelmat ovat yhtä arvokkaita.
Edistetään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kaikkia kunnioittavan turvallisen ilmapiirin muodostumista.

Toimi näin

Puhu kieltä, joka ei sulje ketään ulkopuolelle.
Kunnioita toisia, kuuntele ja kutsu mukaan toimintaan.
Ole ystävällinen, älä koskaan ilkeä.
Käytä valta-asemia hyvän toteuttamiseen.
Tiedosta omat ennakkoluulosi ja etuoikeutesi.
Pidä huolta, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on.
Pyri varmistamaan esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen.
Tunnista ja pura syrjiviä rakenteita, käytäntöjä ja puhetapoja.

Ongelmatilanteessa

Jokaisella valtsikalaisella on velvollisuus puuttua rasismiin, syrjintään ja häirintään.
Apua saadaksesi ota yhteys esihenkilöösi, tieteenalavastaavaan, koulutusohjelman johtajiin, työhyvinvoinnista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta vastaavaan varadekaaniin, yliopiston ja Kannunvalajien häirintäyhdyshenkilöihin tai ilmoita asiasta tiedekunnan palautelomakkeella.
Kuuntele ja tue epäasiallisen kohtelun uhria, älä jätä yksin.


QR-linkistä löydät tarkemmat toimintaohjeet ja kieliversiot, https://bit.ly/30qeKRv

Nauti

Toisten huomioimisesta ja mukaan ottamisesta.
Ajatusten ja kokemusten vaihdosta.
Monenlaisista näkökulmista.
Hyvinvoivasta työ- ja opiskeluyhteisöstä.

Pidetään toisistamme huolta!

DRAFT CODE OF CONDUCT

Towards a fair Faculty of Social Sciences

Equality and non-discrimination are the guiding principles of the Faculty of Social Sciences. We strongly condemn all forms of harassment, discrimination, inappropriate treatment, racism, nullification and belittling.

In a good community

No one will be denigrated or annulled on any grounds.
Everyone has the right to be accepted and to be part of the community.
Diversity is a richness.
All disciplines and degree programs are of equal value.
We promote equality and a safe atmosphere that respects all.

Act accordingly

Speak a language that does not exclude anyone.
Respect others, listen, and invite to action.
Be kind, never mean.
Use positions of power to do good.
Acknowledge your own prejudices and privileges.
Make sure everyone feels safe and is accepted as they are.
Strive to ensure accessibility and accessibility.
Identify and dismantle discriminatory structures, practices, and language.

In case of problems

Every community member has a duty to address racism, discrimination, bullying and harassment.
For help, contact your supervisor, the study program leaders, the Vice-Dean responsible for equality and wellbeing, the university and student organization harassment liaison officers, or report it using the faculty feedback form.
Listen to and support the victim of ill-treatment, don’t leave anyone alone.


The QR link provides more detailed instructions and language versions

Enjoy

Being considerate and involving others.
Exchanging thoughts and experiences.
A variety of perspectives.
A vibrant and productive work and study community.

Let’s take care of each other!


KYSYMYKSIÄ / QUESTIONS

  1. Onko ehdotettu ohjeisto selkeä ja kattava? / Is the draft of the CoC clear and comprehensive?
  2. Miten ohjeistoa voisi parantaa? / How could the CoC be improved?
  3. Sitoutuisitko tähän eettiseen ohjeistoon? / Would you follow the CoC?
  4. Mitä vaikutuksia tällä eettisellä ohjeistolla olisi tiedekunnalle yhteisönä? / What implications would this CoC have for the Faculty as a community?

Perustiedot

Avoin: 22.6.2022 - 30.6.2022

Päättymispäivä: 30.6.2022

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit Puhekupla Vastaa

Yleisfiilis ohjeistosta?

Profiilikuvan paikka

Krista
10. toukokuuta 2022 kello 11.54.43

Luitko ohjeet? Miltä sinusta tuntuisi nähdä tämmöisiä yliopiston vessoissa yms?

Profiilikuvan paikka

valtsikasta
11. toukokuuta 2022 kello 15.11.42

Eettinen ohjeiston luonnos on selkeä, vaikkakin ehkä pitkähkö. Millä tavoin ohjeistoa on tarkoitus käyttää/levittää/julkaista? Edellisessä viestissä on ehdotettu mm. yliopiston vessoja. Voisiko ohjeistosta olla olemassa lyhyt versio ja sitten vaikkapa linkki pidempään? Onko tarkoitus julkaista ohjeisto monikielisenä?

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
11. toukokuuta 2022 kello 16.45.52

valtsikasta kirjoitti:

Eettinen ohjeiston luonnos on selkeä, vaikkakin ehkä pitkähkö. Millä tavoin ohjeistoa on tarkoitus käyttää/levittää/julkaista? Edellisessä viestissä on ehdotettu mm. yliopiston vessoja. Voisiko ohjeistosta olla olemassa lyhyt versio ja sitten vaikkapa linkki pidempään? Onko tarkoitus julkaista ohjeisto monikielisenä?

Kiitos hyvistä kysymyksistä. Keskusteluissa työpajoissa on tullut esille ehdotus, että ohjeistosta voisi laatia "seinätaulun", jossa olisi lyhyesti pääpointit. Kumpulan kampuksella on postereissa hyödynnetty QR-koodia, jonka kautta voi myös raportoida havaituista epäkohdista tai epäasiallisesta käytöksestä. Voisiko tällainen ehdotus olla käyttökelpoinen?

Profiilikuvan paikka

valtsikasta
12. toukokuuta 2022 kello 11.07.36

@moderator_csds3 kirjoitti:

Kiitos hyvistä kysymyksistä. Keskusteluissa työpajoissa on tullut esille ehdotus, että ohjeistosta voisi laatia "seinätaulun", jossa olisi lyhyesti pääpointit. Kumpulan kampuksella on postereissa hyödynnetty QR-koodia, jonka kautta voi myös raportoida havaituista epäkohdista tai epäasiallisesta käytöksestä. Voisiko tällainen ehdotus olla käyttökelpoinen?

Ehdotus seinätaulusta ja QR-koodilla varustetuista posterista on hyvä. Varmaan pitäisi löytyä myös tieto siitä, mitä tapahtuu, jos häirinnästä raportoi eli prosessikuvaus. Onko ilmoittaminen anonyyminä? Ketkä ilmoituksia pääsevät lukemaan? ...

Profiilikuvan paikka

diversiteettiiiiiiii
16. toukokuuta 2022 kello 11.11.44

Ihan hyvät ohjeet ja tärkeä asia.

Pari kysymystä.

Miten yhteiskuntatieteellisessä tutkimusyhteisössä puhutaan "kieltä, joka ei sulje ketään ulkopuolelle"? Ainakin osa tutkimuksesta perustuu keskeisesti siihen, että on jokseenkin jaettu ymmärrys tietyistä käsitteistä – ja siihen, että tätä jaettua ymmärrystä jatkuvasti kyseenalaistetaan ja työstetään muiden käsitteiden avulla. Tällainen keskustelu ja siinä käytetty kieli on perusluonteeltaan ulossulkevaa, mutta toisaalta tutkimusta ei voi tehdä eikä opettaa ilman sitä.

Miten suomalaisessa yliopistossa puhutaan "kieltä, joka ei sulje ketään ulkopuolelle"? Puhumalla aina englantia, jos läsnä on yksikin, joka ei taida suomea tai ruotsia? Jos varomme sulkemasta ulos suomen- tai ruotsintaidottomia, tulemmeko samalla koko ajan kaventaneeksi suomen ja suomenruotsin käyttötilaa tiedeyhteisössä? Ja jos näin on, kääntyykö diversiteettityö itseään vastaan? Englanti on toki tieteen kansainvälinen kieli, mutta suomen ja suomenruotsin käyttötilan ylläpitäminen on suomalaisissa yliopistoissa toimivien yksi tehtävä.

Nämä ohjeet korostavat ystävällistä ja syrjimätöntä kommunikaatiota. Se on hyvä. Näissä on kuitenkin aina se riski, että ystävällisyyden, mitätöinnin välttämisen ja muiden hyvien asioiden edistämisen innossa konfliktit jäävät ottamatta esiin. Ei voi puhua vaikeista asioista, ettei kukaan koe itseään mitätöidyksi tai epäystävällisesti kohdelluksi. Siksi toivoisin ohjeisiin eksplisiittistä mainintaa myös siitä, että reiluun ja turvalliseen kommunikaatioon kuuluu myös hankalien asioiden käsittely ja siitä seuraavien vaikeiden tunteiden kohtaaminen niin, että jokainen on vastuussa omasta tavastaan olla ja reagoida. Vain sitä kautta voi syntyä aidosti turvallinen tila. Ja vaikeiden asioiden turvallista käsittelyä täytyy todennäköisesti harjoitella – järjestäkää siihen tukea.

Kiitos kun teette tätä työtä.

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
17. toukokuuta 2022 kello 9.50.47

diversiteettiiiiiiii kirjoitti:

Ihan hyvät ohjeet ja tärkeä asia.

Pari kysymystä.

Miten yhteiskuntatieteellisessä tutkimusyhteisössä puhutaan "kieltä, joka ei sulje ketään ulkopuolelle"? Ainakin osa tutkimuksesta perustuu keskeisesti siihen, että on jokseenkin jaettu ymmärrys tietyistä käsitteistä – ja siihen, että tätä jaettua ymmärrystä jatkuvasti kyseenalaistetaan ja työstetään muiden käsitteiden avulla. Tällainen keskustelu ja siinä käytetty kieli on perusluonteeltaan ulossulkevaa, mutta toisaalta tutkimusta ei voi tehdä eikä opettaa ilman sitä.

Miten suomalaisessa yliopistossa puhutaan "kieltä, joka ei sulje ketään ulkopuolelle"? Puhumalla aina englantia, jos läsnä on yksikin, joka ei taida suomea tai ruotsia? Jos varomme sulkemasta ulos suomen- tai ruotsintaidottomia, tulemmeko samalla koko ajan kaventaneeksi suomen ja suomenruotsin käyttötilaa tiedeyhteisössä? Ja jos näin on, kääntyykö diversiteettityö itseään vastaan? Englanti on toki tieteen kansainvälinen kieli, mutta suomen ja suomenruotsin käyttötilan ylläpitäminen on suomalaisissa yliopistoissa toimivien yksi tehtävä.

Nämä ohjeet korostavat ystävällistä ja syrjimätöntä kommunikaatiota. Se on hyvä. Näissä on kuitenkin aina se riski, että ystävällisyyden, mitätöinnin välttämisen ja muiden hyvien asioiden edistämisen innossa konfliktit jäävät ottamatta esiin. Ei voi puhua vaikeista asioista, ettei kukaan koe itseään mitätöidyksi tai epäystävällisesti kohdelluksi. Siksi toivoisin ohjeisiin eksplisiittistä mainintaa myös siitä, että reiluun ja turvalliseen kommunikaatioon kuuluu myös hankalien asioiden käsittely ja siitä seuraavien vaikeiden tunteiden kohtaaminen niin, että jokainen on vastuussa omasta tavastaan olla ja reagoida. Vain sitä kautta voi syntyä aidosti turvallinen tila. Ja vaikeiden asioiden turvallista käsittelyä täytyy todennäköisesti harjoitella – järjestäkää siihen tukea.

Kiitos kun teette tätä työtä.

Hei,
Kiitos hyvistä huomioista. Olisiko tuohon kohtaan "kieltä, joka ei sulje ketään ulkopuolelle" hyvä lisätä jokin tarkentava termi, esimerkiksi "kieltä, joka ei sulje perusteetta/syrjivästi ketään ulkopuolelle", jotta tuon merkitys olisi selvempi?

Tuo kielikysymys on tärkeä ja se on tullut nyt useasti esiin tällä alustalla ja aiheesta käydyissä keskusteluissa. Aihe tulee usein esiin yhtenä kohtana, jossa ihmiset ovat kokeneet ulossulkemista yliopiston tilaisuuksissa.

Tuo vaikeidenkin asioiden käsittely on tärkeä huomio. Turvallisen tilan luominen siten, että haastavien asioiden, tilanteiden ja tunteiden on mahdollista, on olennaista akateemisessa yhteisössä. Miten tiedekunta voisi varmistaa, että se onnistuu turvallisessa hengessä? Tulisiko tästä olla omat keskustelunsa ja ohjeistonsa?

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
17. toukokuuta 2022 kello 9.52.57

valtsikasta kirjoitti:

Ehdotus seinätaulusta ja QR-koodilla varustetuista posterista on hyvä. Varmaan pitäisi löytyä myös tieto siitä, mitä tapahtuu, jos häirinnästä raportoi eli prosessikuvaus. Onko ilmoittaminen anonyyminä? Ketkä ilmoituksia pääsevät lukemaan? ...

Kiitos ehdotuksista! Prosessikaaviota toivottiin yleisemminkin sekä opiskelijoiden että henkilökunnan puolesta. Monelle oli vaikea löytää tietoa siitä, että miten epäasiallisesta käytöksestä raportoinnin jälkeen asian käsittely etenee tiedekunnassa, ja kenelle edes yleensä pitäisi asiasta raportoida.

Profiilikuvan paikka

Valtsikalainen opiskelija
23. toukokuuta 2022 kello 21.13.20

Ohjeistus vaikuttaa selkeältä, ja kuten joku ehdottikin, siitä voisi olla myös lyhennetty versio olemassa.

Ainoa kohta, mitä voisi pohtia on tämä: "Apua saadaksesi ota yhteys esihenkilöösi, tieteenalavastaavaan, koulutusohjelman johtajiin, työhyvinvoinnista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta vastaavaan varadekaaniin, yliopiston ja Kannunvalajien häirintäyhdyshenkilöihin tai ilmoita asiasta tiedekunnan palautelomakkeella."

Tässä on nyt melko pitkä lista, mikä toisaalta osoittaa, että moneen tahoon voi olla yhteydessä, mutta toisaalta se voi aiheuttaa hämmennystä siitä, että kehen nyt otan yhteyttä. Seuraamalla tarkempien ohjeiden linkkiä ei ainakaan nopealla selailulla löytynyt kootusti näiden yhteydtietoja. Esimerkiksi tieteenalavastaavaa tai koulutusohjelman johtajaa kaikki opiskelijat eivät ehkä osaa etsiä, puhumattakaan varadekaanista, joka vastaa näistä. Huolenaiheena on myös, että ohjautuvatko opiskelijoiden yhteydenotot helposti Kannunvalajiin, joilla ei kuitenkaan ole lopulta asiantuntijuutta tukea vaikeissa yhdenvertaisuusasioissa. On aika suuri vastuu heidän yv-vastaavalle vapaaehtoisena yhdeksi vuodeksi hallitukseen valittuna opiskelijana selvittää vaativia yv-asioita. Toisaalta on hyvä, että listassa on matalamman kynnyksen tahoja, mutta voisiko tiedekunta tarjota Kannunvalajille tukea yhdenvertaisuusasioihin tai yhdessä pohtia, kenelle jatkoyhteydenotot menevät., jotta yliopistossa tapahtuvat asiat päätyisivät siitä palkkaa saaville ja näiden asioiden kanssa ammatikseen toimiville.

Yhteenvetona: hyvä, että listataan monia tahoja kuvastamaan, että apua saa monesta paikasta, ja niiden joukossa matalan kynnyksen tahoja. Voisi olla hyvä osoittaa, mikä taho olisi ensisijainen yhteydenottoväylä (toki vaarana, ettei koe lähestyttäväksi ja jättää ottamatta yhteyttä) tai näiden kaikkien tahojen välillä selvää, minne yhteydenotot välitetään, jottei esimerkiksi Kannun vapaaehtoinen järjestötoimija jää yksin ongelmatilanteiden selvittämisessä. Voisi myös pohtia, miten opiskelijat saisi ajan tasalle tieteenalavastaavista, joryn johtajista yms.

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds2
24. toukokuuta 2022 kello 16.19.56

Valtsikalainen opiskelija kirjoitti:

Ohjeistus vaikuttaa selkeältä, ja kuten joku ehdottikin, siitä voisi olla myös lyhennetty versio olemassa.

Ainoa kohta, mitä voisi pohtia on tämä: "Apua saadaksesi ota yhteys esihenkilöösi, tieteenalavastaavaan, koulutusohjelman johtajiin, työhyvinvoinnista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta vastaavaan varadekaaniin, yliopiston ja Kannunvalajien häirintäyhdyshenkilöihin tai ilmoita asiasta tiedekunnan palautelomakkeella."

Tässä on nyt melko pitkä lista, mikä toisaalta osoittaa, että moneen tahoon voi olla yhteydessä, mutta toisaalta se voi aiheuttaa hämmennystä siitä, että kehen nyt otan yhteyttä. Seuraamalla tarkempien ohjeiden linkkiä ei ainakaan nopealla selailulla löytynyt kootusti näiden yhteydtietoja. Esimerkiksi tieteenalavastaavaa tai koulutusohjelman johtajaa kaikki opiskelijat eivät ehkä osaa etsiä, puhumattakaan varadekaanista, joka vastaa näistä. Huolenaiheena on myös, että ohjautuvatko opiskelijoiden yhteydenotot helposti Kannunvalajiin, joilla ei kuitenkaan ole lopulta asiantuntijuutta tukea vaikeissa yhdenvertaisuusasioissa. On aika suuri vastuu heidän yv-vastaavalle vapaaehtoisena yhdeksi vuodeksi hallitukseen valittuna opiskelijana selvittää vaativia yv-asioita. Toisaalta on hyvä, että listassa on matalamman kynnyksen tahoja, mutta voisiko tiedekunta tarjota Kannunvalajille tukea yhdenvertaisuusasioihin tai yhdessä pohtia, kenelle jatkoyhteydenotot menevät., jotta yliopistossa tapahtuvat asiat päätyisivät siitä palkkaa saaville ja näiden asioiden kanssa ammatikseen toimiville.

Yhteenvetona: hyvä, että listataan monia tahoja kuvastamaan, että apua saa monesta paikasta, ja niiden joukossa matalan kynnyksen tahoja. Voisi olla hyvä osoittaa, mikä taho olisi ensisijainen yhteydenottoväylä (toki vaarana, ettei koe lähestyttäväksi ja jättää ottamatta yhteyttä) tai näiden kaikkien tahojen välillä selvää, minne yhteydenotot välitetään, jottei esimerkiksi Kannun vapaaehtoinen järjestötoimija jää yksin ongelmatilanteiden selvittämisessä. Voisi myös pohtia, miten opiskelijat saisi ajan tasalle tieteenalavastaavista, joryn johtajista yms.

Kiitos kommenteista! Tämä on ehdottomasti tärkeä asia. On erittäin tärkeää että jokainen löytäisi sopivan kanavan palautteelleen ja ettei esimerkiksi Kannunvalajien yhdenvertaisuusvastaava jäisi yksin yhteydenottojen kanssa.

Profiilikuvan paikka

dinosaurus
8. kesäkuuta 2022 kello 21.41.24

Ihan hyvät ohjeet, mutta lause "Every community member has a duty to address racism, discrimination, bullying and harassment." (tietysti myös sama suomeksi) kuittaa kaikki ennakkoluulot/kielteiset asenteet ja niistä kumpuavat loukkaukset "rasismi"-sanalla, mikä ei ole tieteellisesti perusteltua ja sulkee myös yleiskielellä pois ennakkoluulot/kielteiset asenteet/loukkaukset esimerkiksi pelkän uskonnon, kansallisuuden, kulttuurin, tai vaikkapa sukupuolisen suuntauksen perusteella. Siinä, missä häirintä ja syrjintä (= käyttäytyminen) voivat yksiselitteisesti kohdistua mihin tahansa henkilön ominaisuuteen, pelkästään rasisismiin viittaava käsite ei voi viitata muilla perusteilla koettuun ennakkoluuloisuuteen/kielteisiin asenteisiin/loukkauksiin.
Näin ollen ainoa ennakkoluuloisuuden/kielteisten asenteiden/loukkausten laji, johon valtsikkalaisten toivotaan ohjeiden mukaan puuttuvan, on ihonväriin perustuva ennakkoluuloisuus/kielteinen asenne/loukkaus. Rasismi-sanaa käytetään myös muissa ettisten ohjeiden yhteyksissä kattamaan kaikenlaista ennakkoluuloisuutta. Sekään ei auta, että puhutaan "kaikenlaisesta rasismista", koska kaikki räikeätkään ennakkoluuloisuuden ilmenemismuodot ja loukkaukset eivät perustu ihonväriin.
Yhdenvertaisuuden nimissä: ohjeistakaa valtsikkalaisia tunnistamaan myös muuta ennakkoluuloisuutta kuin rasismia ja puuttumaan myös siihen.


Vastaa