Siirry sisältöön

Kysymyksiä eettisestä ohjeistosta / Questions about Code of Conduct

Puhekupla 45
Keskustelu 4 päivää, 19 tuntia jäljellä

KYSYMYKSIÄ EETTISESTÄ OHJEISTOSTA / QUESTIONS ABOUT CODE OF CONDUCT

Tämä on elävä ehdotus eettiseksi ohjeistoksi valtiotieteelliselle tiedekunnalle. Pyydämme, että luet ehdotetun ohjeiston ja kommentoit ehdotusta tässä. / This is a living proposal of the Code of Conduct (CoC) for the Faculty of Social Sciences. We ask that you read it and comment on it here.


EETTISEN OHJEISTON LUONNOS

Oikeudenmukaisen valtsikan puolesta

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat valtiotieteellisen tiedekunnan toimintaa ohjaavia periaatteita. Tuomitsemme jyrkästi kaikenlaisen häirinnän, syrjinnän, epäasiallisen kohtelun, rasismin, mitätöinnin ja vähättelyn.

Hyvässä yhteisössä 

Ketään ei väheksytä tai mitätöidä millään perusteella.
Kaikilla on oikeus tulla hyväksytyiksi ja osaksi yhteisöä.
Moninaisuus on rikkaus.
Kaikki tieteenalat ja koulutusohjelmat ovat yhtä arvokkaita.
Edistetään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kaikkia kunnioittavan turvallisen ilmapiirin muodostumista.

Toimi näin

Puhu kieltä, joka ei sulje ketään ulkopuolelle.
Kunnioita toisia, kuuntele ja kutsu mukaan toimintaan.
Ole ystävällinen, älä koskaan ilkeä.
Käytä valta-asemia hyvän toteuttamiseen.
Tiedosta omat ennakkoluulosi ja etuoikeutesi.
Pidä huolta, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on.
Pyri varmistamaan esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen.
Tunnista ja pura syrjiviä rakenteita, käytäntöjä ja puhetapoja.

Ongelmatilanteessa

Jokaisella valtsikalaisella on velvollisuus puuttua rasismiin, syrjintään ja häirintään.
Apua saadaksesi ota yhteys esihenkilöösi, tieteenalavastaavaan, koulutusohjelman johtajiin, työhyvinvoinnista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta vastaavaan varadekaaniin, yliopiston ja Kannunvalajien häirintäyhdyshenkilöihin tai ilmoita asiasta tiedekunnan palautelomakkeella.
Kuuntele ja tue epäasiallisen kohtelun uhria, älä jätä yksin.


QR-linkistä löydät tarkemmat toimintaohjeet ja kieliversiot, https://bit.ly/30qeKRv

Nauti

Toisten huomioimisesta ja mukaan ottamisesta.
Ajatusten ja kokemusten vaihdosta.
Monenlaisista näkökulmista.
Hyvinvoivasta työ- ja opiskeluyhteisöstä.

Pidetään toisistamme huolta!

DRAFT CODE OF CONDUCT

Towards a fair Faculty of Social Sciences

Equality and non-discrimination are the guiding principles of the Faculty of Social Sciences. We strongly condemn all forms of harassment, discrimination, inappropriate treatment, racism, nullification and belittling.

In a good community

No one will be denigrated or annulled on any grounds.
Everyone has the right to be accepted and to be part of the community.
Diversity is a richness.
All disciplines and degree programs are of equal value.
We promote equality and a safe atmosphere that respects all.

Act accordingly

Speak a language that does not exclude anyone.
Respect others, listen, and invite to action.
Be kind, never mean.
Use positions of power to do good.
Acknowledge your own prejudices and privileges.
Make sure everyone feels safe and is accepted as they are.
Strive to ensure accessibility and accessibility.
Identify and dismantle discriminatory structures, practices, and language.

In case of problems

Every community member has a duty to address racism, discrimination, bullying and harassment.
For help, contact your supervisor, the study program leaders, the Vice-Dean responsible for equality and wellbeing, the university and student organization harassment liaison officers, or report it using the faculty feedback form.
Listen to and support the victim of ill-treatment, don’t leave anyone alone.


The QR link provides more detailed instructions and language versions

Enjoy

Being considerate and involving others.
Exchanging thoughts and experiences.
A variety of perspectives.
A vibrant and productive work and study community.

Let’s take care of each other!


KYSYMYKSIÄ / QUESTIONS

  1. Onko ehdotettu ohjeisto selkeä ja kattava? / Is the draft of the CoC clear and comprehensive?
  2. Miten ohjeistoa voisi parantaa? / How could the CoC be improved?
  3. Sitoutuisitko tähän eettiseen ohjeistoon? / Would you follow the CoC?
  4. Mitä vaikutuksia tällä eettisellä ohjeistolla olisi tiedekunnalle yhteisönä? / What implications would this CoC have for the Faculty as a community?

Perustiedot

Avoin: 22.6.2022 - 30.6.2022

Päättymispäivä: 30.6.2022

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit Puhekupla Vastaa

Kielien käyttö

Profiilikuvan paikka

yksi
10. toukokuuta 2022 kello 13.54.55

Minusta on sekavaa, että kielet on yhdistetty. Kieliversiot pitäisi olla aina kokonaisuuteena, ei kielet sekaisin. Myös ruotsinkielinen versio tarvitaan.

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
11. toukokuuta 2022 kello 16.41.29

Kiitos parannusehdotuksesta! Tuo rakenne on ehdottomasti muokattavissa, ja kieliversioiden erottaminen toisistaan olisi hyvä vaihtoehto. Ruotsinkielinen kieliversio on myös tärkeä ehdotus.

Profiilikuvan paikka

Ulpukka
23. toukokuuta 2022 kello 19.58.33

@moderator_csds3 kirjoitti:

Kiitos parannusehdotuksesta! Tuo rakenne on ehdottomasti muokattavissa, ja kieliversioiden erottaminen toisistaan olisi hyvä vaihtoehto. Ruotsinkielinen kieliversio on myös tärkeä ehdotus.

Se ei ole kyllä ehdotus, vaan vaatimus. Yliopisto on vielä kolmikielinen, vaikka yritys on kova tehdä siitä kaksikielinen.


Vastaa