Siirry sisältöön

Keskustelu / Discussion area

Puhekupla 22
Keskustelu 4 päivää, 18 tuntia jäljellä

KESKUSTELU 

Tämä alue on tarkoitettu rakentavalle, tietoiselle, myönteisesti suuntautuneelle, toinen toisiamme kunnioittavalle ja turvalliselle keskustelulle koskien kysymystä, kuinka voimme yhdessä rakentaa reilun ja turvallisen tiedekunnan meille kaikille. Voit aloittaa keskustelulankoja, tai kommentoida muiden aloittamia lankoja viidessä eri alueessa: Opiskelijayhteisö, Opetus, Tieteenalat, Tutkimus ja Tiedekunnan rakenteet.

Toivomme sinun lukevan keskustelualueen säännöt. Keskustelua moderoidaan tarvittaessa sääntöjen viitoittamalla tavalla.

Olet tervetullut kirjoittamaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

DISCUSSION AREA

This area is intended for constructive, mindful, positively oriented, mutually respectful, and safe discussion of how to collectively create a fair and safe faculty for us all. You may start discussion threads or comment on threads that others have started in five different areas: Student community, Teaching, Disciplines, Research, and Faculty structures.

Please read the discussion rules. Discussion will be moderated if needed, based on the rules.

You are welcome to write your comments in Finnish, Swedish or English.

KESKUSTELUN SÄÄNNÖT

1. Ole ystävällinen ja kunnioittava

Keskustelun aihepiiri on haastava, ja tämä on hyvä huomioida pitämällä erityistä huolta keskustelun laaduista ja sävyistä. Tämän on tarkoitus olla tila jossa jokainen yhteisömme jäsen voi turvallisesti jakaa kokemuksiaan ja ideoitaan. Huomioi kuitenkin kirjoittaessasi, että keskustelu näkyy julkisesti kaikille, joilla on alueen linkki.

2. Kunnioita toisten yksityisyyttä

Älä puhu muista ihmisistä nimillä tai niin että henkilöt voisivat olla millään tavalla tunnistettavissa

3. Pysy aiheessa

Tämä on avoin keskustelualusta, mutta muista miksi olemme täällä. Tahallinen provosointi, trollaaminen tai ilkeät vitsit eivät kuulu tänne. Älä aloita uutta ketjua aiheesta josta on jo oma keskustelualue, vaan kommentoi jo olemassaolevaan keskusteluun.

4. Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä

Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, alkuperän, kansallisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai -ilmaisun, koon, sosioekonomisen taustan, terveydentilan, vammaisuuden tai uskonnon perusteella.

5. Moderaattorit voivat poistaa viestejä alustalta jos ne rikkovat sääntöjä.

Nämä päätökset ovat lopullisia.

6. Jos havaitset sääntörikkomuksia, voit tarvittaessa olla yhteydessä moderaattoreihin (grp-coc-moderators@helsinki.fi).

DISCUSSION AREA RULES 

1. Be kind and respectful

This topic is challenging, and we need to take particular care in the tone of the discussion. This is meant to be a space where every member of our community is able to safely share their experiences and ideas. Please be aware though, that this discussion is publicly visible to everyone who has the link to the discussion area.

2. Respect others’ privacy

Do not speak about others with names or in any way they can be recognized.

3. Keep it to the topic

This is an open discussion forum but remember why we are here. Any provoking, trolling or rude jokes do not belong here. Do not start new threads about a subject that is already under discussion, instead comment on the threads that others have started.

4. Do not discriminate

Towards someone’s ethnicity, nationality, sexual orientation, gender expression, age, size, socio-economic background, mental health, religion or ability etc.

5. Moderators may delete messages if they are violating these rules. 

These decisions are final.

6. You may contact moderators if you notice violation of these rules that requires our immediate attention (grp-coc-moderators@helsinki.fi).

Perustiedot

Avoin: 22.6.2022 - 30.6.2022

Päättymispäivä: 30.6.2022

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit Puhekupla Vastaa

Opetus ja ohjaus / Teaching and guidance

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds1
13. toukokuuta 2022 kello 11.23.10

Mitä turvattomia tai epäreiluja käytäntöjä tai tilanteita olet havainnut opetuksessa, opinnoissasi tai opintojen tai opinnäytetöiden ohjaamisessa? Minkälaisilla tavoilla voisimme niitä yhteisvoimin tai itse kukin korjata tai parantaa? Mitä juuri sinä voisit tehdä?

---------

What unsafe or unfair practices or situations have you observed in the Teaching, studies, or Thesis guidance? How could we try to improve the situation? What could you do, yourself?

Profiilikuvan paikka

reiluja tilanteita
16. toukokuuta 2022 kello 11.15.31

En vastaa kysymykseen. Sen sijaan kerron, että olen nähnyt paljon turvallisia ja reiluja tilanteita ja käytäntöjä. Ohjauksessa pyritään monin keinoin luomaan turvallista ympäristöä. Näistä hyvistä esimerkeistä voisi kerätä tietoa ja jututtaa niitä opettajia, jotka onnistuvat turvallisen tilan luomisessa – ja toki myös opiskelijoita, jotka ovat niissä mukana ja vaikuttavat omalla käytöksellään tilanteen dynamiikkaan. Hyvistä esimerkeistä oppii.

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
17. toukokuuta 2022 kello 9.54.03

reiluja tilanteita kirjoitti:

En vastaa kysymykseen. Sen sijaan kerron, että olen nähnyt paljon turvallisia ja reiluja tilanteita ja käytäntöjä. Ohjauksessa pyritään monin keinoin luomaan turvallista ympäristöä. Näistä hyvistä esimerkeistä voisi kerätä tietoa ja jututtaa niitä opettajia, jotka onnistuvat turvallisen tilan luomisessa – ja toki myös opiskelijoita, jotka ovat niissä mukana ja vaikuttavat omalla käytöksellään tilanteen dynamiikkaan. Hyvistä esimerkeistä oppii.

Hyvä huomio. Tällainen positiivisten esimerkkien kerääminen voisi olla esimerkki seuraavasta mahdollisesta joukkoistamisprojektista.

Profiilikuvan paikka

Wheelie
19. toukokuuta 2022 kello 12.12.51

Opetusta järjestetään esteellisissä tiloissa, eikä eri tavoin vammaisten opiskelijoiden osallistumisesta tunnuta juurikaan kannettavan huolta.

Yliopiston omissa tilatiedoissa monia tiloja (esim. Topelia, U38) on merkitty esteettömiksi, vaikka ne todellisuudessa sijaitsevat rakennuksessa, johon pääsee ainoastaan portaita pitkin, eli ne _eivät_ ole esteettömiä. Itse satuin tietämään tämän ja osasin varautua asiaan viimeisimmällä täällä järjestetyllä kurssilla, mutta on ihan itsestään selvää, että tietojen pitäisi olla ajan tasalla.

Tänä keväänä olin ilmoittautunut kurssille, jonka oli tarkoitus olla hybridimuotoinen, eli opetusta piti voida seurata sekä fyysisesti läsnäolevana että etänä. Ilman mitään ilmoitusta kurssi olikin vaihdettu tilaan, jossa etäyhteys ei ollut mahdollinen, ja kurssi muuttuikin alkamisviikollaan pelkästään konkreettista läsnäoloa vaativaksi. Tätä ei mainittu missään kurssin tiedoissa tai kurssisivulla, vaan sain itse selvyyden asiasta vasta opettajalta, kun tiedustelin häneltä miten etäluennolle liitytään. Tällaiset äkilliset (ja vielä ilmoittamatta jätetyt) muutokset voivat tarkoittaa, että vammaiset opiskelijat eivät pysty osallistumaan kurssille lainkaan tai että se vaatii heiltä kohtuuttomia ponnisteluja.

Nämä esimerkit liittyvät siis eri tavoin vammaisten yhdenvertaisuuteen, joka tuntuu helposti jäävän unohduksiin tai ainakin ihan toissijaiseksi asiaksi. On ymmärrettävää, että yliopiston tilat ovat vanhoja ja siksi monin paikoin esteellisiä, mutta 1) tiloja tulisi päivittää nykyaikaan mahdollisuuksien mukaan, 2) tilavalinnoissa pitäisi aina priorisoida esteettömiä tiloja ja 3) ainakin yliopiston tilatiedoissa tulisi olla paikkansapitävät tiedot esteellisyydestä.

Profiilikuvan paikka

Seurustelusuhteiden ilmoittamiskäytäntö
20. toukokuuta 2022 kello 11.43.58

Henkilökunnan ja (jatko-)opiskelijoiden väliset seurustelusuhteet pitäisi mielestäni ilmoittaa HR:lle tai vastaavalle neutraalille taholle. Omassa oppiaineessa niistä on ollut katastrofaalisia seurauksia opiskelijoille, kun taas näihin suhteisiin ryhtyneet opetushenkilökunnan edustajat eivät ole kärsineet niistä lainkaan. Niihin väistämättä liittyvällä epätasa-arvolla ei ehkä olisi niin negatiivisia seurauksia, jos ne pitäisi edes jossain määrin julkistaa, tai jos joku neutraali osapuolisi arvioisi niiden seurauksia. Esimerkiksi englantilaisissa yliopistoissa näyttäisi olevan tällaiset käytännöt voimassa jo melko laajalti. Tässä Oxfordin HR:n ohjeet aiheesta: https://hr.admin.ox.ac.uk/staff-student-relationships.

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
23. toukokuuta 2022 kello 14.09.43

Wheelie kirjoitti:

Opetusta järjestetään esteellisissä tiloissa, eikä eri tavoin vammaisten opiskelijoiden osallistumisesta tunnuta juurikaan kannettavan huolta.

Yliopiston omissa tilatiedoissa monia tiloja (esim. Topelia, U38) on merkitty esteettömiksi, vaikka ne todellisuudessa sijaitsevat rakennuksessa, johon pääsee ainoastaan portaita pitkin, eli ne _eivät_ ole esteettömiä. Itse satuin tietämään tämän ja osasin varautua asiaan viimeisimmällä täällä järjestetyllä kurssilla, mutta on ihan itsestään selvää, että tietojen pitäisi olla ajan tasalla.

Tänä keväänä olin ilmoittautunut kurssille, jonka oli tarkoitus olla hybridimuotoinen, eli opetusta piti voida seurata sekä fyysisesti läsnäolevana että etänä. Ilman mitään ilmoitusta kurssi olikin vaihdettu tilaan, jossa etäyhteys ei ollut mahdollinen, ja kurssi muuttuikin alkamisviikollaan pelkästään konkreettista läsnäoloa vaativaksi. Tätä ei mainittu missään kurssin tiedoissa tai kurssisivulla, vaan sain itse selvyyden asiasta vasta opettajalta, kun tiedustelin häneltä miten etäluennolle liitytään. Tällaiset äkilliset (ja vielä ilmoittamatta jätetyt) muutokset voivat tarkoittaa, että vammaiset opiskelijat eivät pysty osallistumaan kurssille lainkaan tai että se vaatii heiltä kohtuuttomia ponnisteluja.

Nämä esimerkit liittyvät siis eri tavoin vammaisten yhdenvertaisuuteen, joka tuntuu helposti jäävän unohduksiin tai ainakin ihan toissijaiseksi asiaksi. On ymmärrettävää, että yliopiston tilat ovat vanhoja ja siksi monin paikoin esteellisiä, mutta 1) tiloja tulisi päivittää nykyaikaan mahdollisuuksien mukaan, 2) tilavalinnoissa pitäisi aina priorisoida esteettömiä tiloja ja 3) ainakin yliopiston tilatiedoissa tulisi olla paikkansapitävät tiedot esteellisyydestä.

Kiitos tärkeistä huomioista ja hyvistä parannusehdotuksista. Tiedekunnassa ja yliopistolla laajemmin on edelleen paljon kehitettävää esteettömyyden kanssa. Yliopiston tulisi olla edelläkävijä esteettömyyden takaamisessa ja tämä teema tulee aina esiin aiheesta keskusteltaessa esimerkiksi workshopeissa.

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
23. toukokuuta 2022 kello 14.12.37

Seurustelusuhteiden ilmoittamiskäytäntö kirjoitti:

Henkilökunnan ja (jatko-)opiskelijoiden väliset seurustelusuhteet pitäisi mielestäni ilmoittaa HR:lle tai vastaavalle neutraalille taholle. Omassa oppiaineessa niistä on ollut katastrofaalisia seurauksia opiskelijoille, kun taas näihin suhteisiin ryhtyneet opetushenkilökunnan edustajat eivät ole kärsineet niistä lainkaan. Niihin väistämättä liittyvällä epätasa-arvolla ei ehkä olisi niin negatiivisia seurauksia, jos ne pitäisi edes jossain määrin julkistaa, tai jos joku neutraali osapuolisi arvioisi niiden seurauksia. Esimerkiksi englantilaisissa yliopistoissa näyttäisi olevan tällaiset käytännöt voimassa jo melko laajalti. Tässä Oxfordin HR:n ohjeet aiheesta: https://hr.admin.ox.ac.uk/staff-student-relationships.

Kiitos tärkeästä avauksesta. Seurustelusuhteisiin liittyy väistämättä valtasuhteita, joiden seuraukset voivat tosiaan olla katastrofaalisia toisille. Olisiko tiedekunnan säännöissä hyvä olla eksplisiittisesti maininta seurustelusuhteiden ilmoittamisvelvollisuudesta?

Profiilikuvan paikka

discussion point
23. toukokuuta 2022 kello 22.42.17

@moderator_csds3 kirjoitti:

Kiitos tärkeästä avauksesta. Seurustelusuhteisiin liittyy väistämättä valtasuhteita, joiden seuraukset voivat tosiaan olla katastrofaalisia toisille. Olisiko tiedekunnan säännöissä hyvä olla eksplisiittisesti maininta seurustelusuhteiden ilmoittamisvelvollisuudesta?

Do you really believe that imposing rules on reporting about intimate lives of adult people can improve the climate at the faculty? Is there going to be a discussion on such kinds of matters, or will they be just written into the code of conduct because they happen to be used at Oxford University or somewhere else, without a broader discussion?
In my opinion, if the faculty believes it has any title to regulate adult' people's decisions about their private lives, then this in itself contributes to the climate of toxicity and fear at such an institution. The reason for that is that this kind of regulation implies a lack of trust in the sensibility, reason and the ability of moral conduct on the part of students and staff. Do students and staff really want to be treated with that lack of trust at their faculty? I sincerely doubt it.
Apart from that, it is an infringement on privacy. Does the faculty really want to be involved in the most private lives of its students and staff?

Profiilikuvan paikka

Henni
23. toukokuuta 2022 kello 22.56.04

Olen yksinhuoltaja ja sen vuoksi joudun käymään töissä elättääkseni lapseni. Yliopisto-opinnot on järjestetty siten, että niitä on vaikea suunnitella etukäteen, sillä esimerkiksi luennoille pääsystä ilmoitetaan vasta muutamaa viikkoa, joskus viikkoa ennen kurssin alkua. Joudun suunnittelemaan omaa arkeani hyvissä ajoin, jotta saan järjestymään lasteni hoitokuviot sekä työni. Mielestäni yliopisto-opetuksessa ei huomioida riittävästi erilaisessa elämäntilanteessa olevia aikuisia opiskelijoita, joiden ei ole mahdollista osallistua helposti kokopäiväopetukseen ja sopeuttaa nopealla aikataululla omia työ- ja lastenhoitokuvioita. Omassa työssäni kalenteria suunnitellaan monta kuukautta etukäteen. Aikuisena yksinhuoltajana minulla ei ole taloudellisista syistä mahdollisuutta jäädä opintotuelle eikä aikuiskoulutustuki ole minulle mahdolllinen (ehdot eivät täyty). Olisi tosi arvokasta, jos omaa osallistumista luennoille voisi suunnitella esim. jo lukukauden alussa koko lukukaudeksi eteenpäin. Lisäksi olisi hienoa, jos olisi mahdollisuus suorittaa kursseja itsenäisesti muina kuin virka-aikoina (esim. itsenäiset nettikurssit, jotka mahdollistavat opiskelun myös iltaisin ja viikonloppuisin). Moni kaltaiseni yksinhuoltaja on todella tiukilla opintojen järjestämisen suhteen.

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
27. toukokuuta 2022 kello 14.31.15

Henni kirjoitti:

Olen yksinhuoltaja ja sen vuoksi joudun käymään töissä elättääkseni lapseni. Yliopisto-opinnot on järjestetty siten, että niitä on vaikea suunnitella etukäteen, sillä esimerkiksi luennoille pääsystä ilmoitetaan vasta muutamaa viikkoa, joskus viikkoa ennen kurssin alkua. Joudun suunnittelemaan omaa arkeani hyvissä ajoin, jotta saan järjestymään lasteni hoitokuviot sekä työni. Mielestäni yliopisto-opetuksessa ei huomioida riittävästi erilaisessa elämäntilanteessa olevia aikuisia opiskelijoita, joiden ei ole mahdollista osallistua helposti kokopäiväopetukseen ja sopeuttaa nopealla aikataululla omia työ- ja lastenhoitokuvioita. Omassa työssäni kalenteria suunnitellaan monta kuukautta etukäteen. Aikuisena yksinhuoltajana minulla ei ole taloudellisista syistä mahdollisuutta jäädä opintotuelle eikä aikuiskoulutustuki ole minulle mahdolllinen (ehdot eivät täyty). Olisi tosi arvokasta, jos omaa osallistumista luennoille voisi suunnitella esim. jo lukukauden alussa koko lukukaudeksi eteenpäin. Lisäksi olisi hienoa, jos olisi mahdollisuus suorittaa kursseja itsenäisesti muina kuin virka-aikoina (esim. itsenäiset nettikurssit, jotka mahdollistavat opiskelun myös iltaisin ja viikonloppuisin). Moni kaltaiseni yksinhuoltaja on todella tiukilla opintojen järjestämisen suhteen.

Kiitos kokemuksesi jakamisesta! Opintojen suunnittelun kannalta tiedon saanti suoritustavasta ja kurssille pääsystä ajoissa olisi todella tärkeää. Myös joustavat mahdollisuudet suorittaa kursseja eri tavoilla auttaisivat erilaisissa tilanteissa olevia opiskelijoita.

Profiilikuvan paikka

@moderator_csds3
27. toukokuuta 2022 kello 14.36.42

discussion point kirjoitti:

Do you really believe that imposing rules on reporting about intimate lives of adult people can improve the climate at the faculty? Is there going to be a discussion on such kinds of matters, or will they be just written into the code of conduct because they happen to be used at Oxford University or somewhere else, without a broader discussion?
In my opinion, if the faculty believes it has any title to regulate adult' people's decisions about their private lives, then this in itself contributes to the climate of toxicity and fear at such an institution. The reason for that is that this kind of regulation implies a lack of trust in the sensibility, reason and the ability of moral conduct on the part of students and staff. Do students and staff really want to be treated with that lack of trust at their faculty? I sincerely doubt it.
Apart from that, it is an infringement on privacy. Does the faculty really want to be involved in the most private lives of its students and staff?

Thank you for your comments regarding reporting relationships and thank you for sharing your view on the topic! All these matters here are generally such that will be discussed more broadly in HYVE-workgroup and in the Faculty before the decision to implement them into the Code of Conduct is made. It is important to hear different views on the matter first. As shown here, people can have quite opposing views on these matters and discussion on the matters is already important thing in itself.

Profiilikuvan paikka

justsaying
9. kesäkuuta 2022 kello 11.21.16

discussion point kirjoitti:

Do you really believe that imposing rules on reporting about intimate lives of adult people can improve the climate at the faculty? Is there going to be a discussion on such kinds of matters, or will they be just written into the code of conduct because they happen to be used at Oxford University or somewhere else, without a broader discussion?
In my opinion, if the faculty believes it has any title to regulate adult' people's decisions about their private lives, then this in itself contributes to the climate of toxicity and fear at such an institution. The reason for that is that this kind of regulation implies a lack of trust in the sensibility, reason and the ability of moral conduct on the part of students and staff. Do students and staff really want to be treated with that lack of trust at their faculty? I sincerely doubt it.
Apart from that, it is an infringement on privacy. Does the faculty really want to be involved in the most private lives of its students and staff?

The main points of the Oxford guidelines and why reporting the relationships in question may actually be warranted are worth acknowledging also here:

"While the University does not wish to regulate the private lives of its staff, it strongly advises staff not to enter into a close personal or intimate relationship with a student for whom they have any responsibility, and alerts them to the complications that may result.
To embark on a close personal or intimate relationship with a student often involves difficulties rooted in the inequalities of power as well as problems in maintaining the boundaries of professional and personal life. Also, these relationships could disrupt the teaching and learning environment for other students and colleagues and might lead to accusations of favouritism or bias and undermine trust in the academic process."

However, it is even more important to prevent one partner of such a relationship - e.g., in case of married couples - to exert academic power over the other partner even after that relationship is known to everyone. Not even that has always been the case in our university.


Vastaa