Siirry sisältöön

Kommentoi osallisuusohjelmaa

Puhekupla 24
Keskustelu | Keski-Suomen hyvinvointialue
Keskustelu on päättynyt

Perustiedot

Päättynyt: 24.10.2022

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit

Osallisuusrakenteesta

Profiilikuvan paikka

Koske, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
24. lokakuuta 2022 kello 13.16.54

Sivu 9, aloiteosallisuus: On erityisen merkittävää, että asukkaille viestitään heidän mahdollisuudestaan ottaa yhteyttä suoraan viranhaltijoihin tai luottamushenkilöihin. Miten varmistetaan se, että he saavat yhteyden tai heidän yhteydenottoonsa reagoidaan? Olisiko hyvä kuvata jossain, mikä kanava olisi tähän paras mahdollinen. Asukkaiden, kuten myös yhteistyötahojen, tulee saada reagointi /vastaus lähettämiinsä sähköposteihin tai jättämiinsä viesteihin, jos näin luvataan.

Sivu 11, vertaisarviointi: Todetaan palvelun arvioinnin ja kehittämisen välineenä käytettävän vertaisarviointia. Tämä on paljon luvattu, ellei tähän tarvittavia rakenteita ja prosesseja ole jo valmiiksi luotuna. Minkä palveluiden kohdalla HVA on sitoutunut vertaisarviontiin ja millainen suunnitelma on olemassa sen toimeenpanosta? Esimerkiksi lastensuojelussa tätä on muutaman vuoden kehitetty Pesäpuun toimesta ja otettu käyttöön myös Keski-Suomessa etenkin sijaishuollossa.

Sivu 12, vaikuttajaryhmät: Miten HVA:lla turvataan niiden asukkaiden vaikuttajakuuleminen, jotka eivät kuulu lakisääteisiin ryhmiin, joiden ulkopuolelle jää iso joukko HVA:een asukkaita? Lakisääteiset vaikuttajaryhmät ovat edustuksellisuudessaankin varsin kapea-alainen otos asukkaista. HVA:eemme olisi edistyksellinen, jos se kuulisi vaikuttajaryhmänä myös alle kouluikäisiä lapsia.

Sivu 13, potilasturvallisuus: Otsake pitää olla asiakas- ja potilasturvallisuus, mitä termiä pitää käyttää jatkossakin, jos puhutaan muustakin kuin terveydenhuollon potilaisiin liittyvästä turvallisuudesta.