Siirry sisältöön

Kommentoi annosjakelun palvelusetelisääntökirjaa

Puhekupla 20
Keskustelu | Lapin hyvinvointialue
Keskustelu on päättynyt

Lausuttavana olevassa palvelusetelin sääntökirjassa lääkkeiden annosjakelulla tarkoitetaan palvelua, jossa palvelusetelitoimijaksi hyväksytty annosjakeluapteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet jaettuina annoskohtaisiin pusseihin yleensä kahden viikon erissä. Annosjakeluapteekilla tarkoitetaan yksityistä palvelusetelituottajaa, joka täyttää lääkelain (395/1987) tarkoittaman apteekkitoiminnan vaatimukset.

Perustiedot

Päättynyt: 23.11.2022

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit

Henkilöstö

Profiilikuvan paikka

Kysymys
17. marraskuuta 2022 kello 16.47.50

Palvelusetelisääntökirjassa kohdassa henkilöstö todetaan, että palveluntuottajan on huolehdittava, että hoiva-avustajan, sairaanhoitajan ja lähihoitajan tehtäväkuvat on tarkkaan määritelty ja tehtävien hoitamiseen on työntekijällä asiaan kuuluva koulutus, perehdytys, osaaminen ja luvat ko. tehtävän hoitamiseen. Palveluntuottajan on huolehdittava myös henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta.
==> kuuluuko nämä hoitavan yksikön vastuulle? Hoiva-avustajat, sairaanhoitajat ja lähihoitajat eivät ole palveluntuottajan henkilöstöä.

Palveluseteliin tulisi mielestäni sisältyä ainoastaan annosjakelumaksu, ei kuljetusta. Kuljetukset tulisi voida sopia paikallisesti. Eri paikkakunnilla on jo omat toimivat käytäntönsä, joihin ei välttämättä haluta muutosta puolin eikä toisin. Miksi lähteä muuttamaan toimivaa käytäntöä?

Palvelusetelisääntökirja on palveluntuottajaa vahvasti velvoittava. Siinä ei mitään vikaa, mutta sääntökirjan tulisi olla myös hoitavaa yksikköä velvoittava. Jotta tilaukset tehtäisiin sovitusti ja sovittuja aikatauluja noudattaen. Ajantasaista lääkelistaa käyttäen. Kenelle huomautetaan, jos hoitavan yksikön toiminnassa on puutteita ja mitä seuraa, jos hoitava yksikkö ei korjaa toimintaansa? Palveluntuottajalle on määritelty seuraamusmaksu, miten hoitavan yksikön seuraamusmaksu?


Profiilikuvan paikka

Samaa mieltä
23. marraskuuta 2022 kello 11.42.59

Samaa mieltä, että kuljetukset voisi sopia paikallisesti jos on olemassa jo toimiva systeemi.

Aikataulut ei toimi nytkään, miten ne toimisivat myöhemminkään. Joustoa tarvitaan, edellyttäen, että joutoa löytyy myös yksiköistä, ei vain apteekeista.

Profiilikuvan paikka

Samoilla linjoilla
23. marraskuuta 2022 kello 14.26.05

Edelleen sääntökirjan yleisessä osassa ("yleinen osa koskee jokaista palvelusetelinpalvelun tuottajaa", siis muitakin kuin apteekkeja) kohdassa Henkilöstö toisen kappaleen alussa mainitaan "Henkilökunnalta edellytetään, että se sisältää riittävän farmaseuttisen henkilöstön". Tämä pitää paikkansa sääntökirjan palvelukohtaisen osion osalta, kun kyseessä on annosjakelupalvelu. Maininta tästä yleisessä osiossa velvoittaa muitakin kuin apteekkeja (esim. fysioterapiapalvelujen tarjoajat) varautumaan riittävällä farmaseuttisella henkilöstöllä.