Siirry sisältöön

Kommentoi annosjakelun palvelusetelisääntökirjaa

Puhekupla 20
Keskustelu | Lapin hyvinvointialue
Keskustelu on päättynyt

Lausuttavana olevassa palvelusetelin sääntökirjassa lääkkeiden annosjakelulla tarkoitetaan palvelua, jossa palvelusetelitoimijaksi hyväksytty annosjakeluapteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet jaettuina annoskohtaisiin pusseihin yleensä kahden viikon erissä. Annosjakeluapteekilla tarkoitetaan yksityistä palvelusetelituottajaa, joka täyttää lääkelain (395/1987) tarkoittaman apteekkitoiminnan vaatimukset.

Perustiedot

Päättynyt: 23.11.2022

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit

Rekisterinpitäjyys lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa

Profiilikuvan paikka

Tietosuojavastaava
21. marraskuuta 2022 kello 9.30.22

Yleinen kommentti koskien rekisterinpitäjyyttä lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa.

Apteekin tulee noudattaa ensisijaisesti apteekkeja velvoittavaa annospussien valmistamista sekä lääkkeiden toimittamista/reseptinkäsittelyä koskevaa erityislainsäädäntöä. Apteekki on aina lääkemääräysrekisterin sekä lääkkeiden koneellisen annospussien valmistuksen henkilötietojen osalta itsenäinen rekisterinpitäjä eikä hyvinvointialueen lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat ohjeen mukaisesti lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste on rekisterinpitäjän (apteekki) ja rekisteröidyn (annosjakeluasiakas) välinen sopimus eli annosjakelusopimus (lähde: STM 2016:1 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3692-8). Tästä sopimussuhteesta on maininta myös sääntökirjassa: "Asiakkaalle myönnetään annosjakeluun oikeuttava palveluseteli, jonka jälkeen asiakas tai hänen edustajansa tekevät valitsemansa annosjakeluapteekin kanssa kirjallisen sopimuksen."

Apteekki ei esimerkiksi voi palauttaa tai poistaa henkilötietoja, joita sen on mm. lakisääteisesti käsiteltävä/säilytettävä. Apteekki voi toimia käsittelijänä esimerkiksi lääkityslistojen kaltaisille aineistoille, joita apteekki saa hyvinvointialueelta, mutta lääkemääräystietojen osalta (sis. annospussien valmistamiseen sekä toimittamiseen liittyvät tiedot) apteekki toimii aina rekisterinpitäjänä.