Siirry sisältöön

Kommentoi annosjakelun palvelusetelisääntökirjaa

Puhekupla 20
Keskustelu | Lapin hyvinvointialue
Keskustelu on päättynyt

Lausuttavana olevassa palvelusetelin sääntökirjassa lääkkeiden annosjakelulla tarkoitetaan palvelua, jossa palvelusetelitoimijaksi hyväksytty annosjakeluapteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet jaettuina annoskohtaisiin pusseihin yleensä kahden viikon erissä. Annosjakeluapteekilla tarkoitetaan yksityistä palvelusetelituottajaa, joka täyttää lääkelain (395/1987) tarkoittaman apteekkitoiminnan vaatimukset.

Perustiedot

Päättynyt: 23.11.2022

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit

Muutamia ajatuksia

Profiilikuvan paikka

Apteekin hyllyltä
23. marraskuuta 2022 kello 16.12.37

Sääntökirjan yleisen osion on nähdäkseni tarkoitus palvella/ohjeistaa kaikkia palvelusetelipalvelun tuottajia. Ei siis ainoastaan apteekkeja tuotettaessa annosjakelupalvelua palvelusetelillä. Tähän yleiseen osioon on lipsahtanut palvelukohtaiseen osioon kuuluvia, tai ei ainakaan apteekkeja velvoittavia vaatimuksia, kuten mm. sairaanhoitajien tehtävänkuvista huolehtiminen. Vastaavasti "edellytys farmaseuttisen henkilöstön riittävyydestä" ei koskene kaikkia, apteekkeja lukuun ottamatta, muita palvelusetelituottajia.
Muutoin yleinen osio selvittää, jopa ansiokkaasti palvelustelin käytön periaatteet: kuka myöntää palvelusetelin etuutena ja hyväksyy palvelusetelituottajat ja millä ehdoilla, asiakkaan oikeudet (oikeus valita haluamansa palveluntuottaja!) ja velvollisuudet sekä palvelusetelin käytön tekniset toimet.

Olennaista tässä on palvelukohtainen osio. Annosjakelu on käsittääkseni käytössä laajalti tulevan hyvinvointialueen kunnissa ja onneksi yhteistyössä paikallisten apteekin kanssa. Toiminta ja toiminnan periaatteet ovat siis tuttuja, ja paikallisesti annosjakeluntoiminta on hakeutunut hyväksi katsotuille (=käytännöllisesti toimiville) uomilleen. Sääntökirjassa pyritään kirjaamaan toiminnan perusperiaatteet vastuineen ja velvollisuuksineen. Tämä on tärkeää! Mutta kuten tässäkin ketjussa on jo kommentoitu, aiheutuu haasteita mm. kuuluuko kaikille toimijoille yhtäläisesti lääkkeiden kuljetus palveluseteliin vai ei, tai vastaavasti onko oltava sähköinen tilausjärjestelmä käytössä (varsinkin jos operoidaan pienillä volyymeillä, eikä tilaajakaan sitä kaipaa (tai ei osaa kaivata?))? On myös hyvä muistaa että, kun "annosjakeluapteekin toimitusvarmuuden tulee olla 100 %", niin olisi myös hyvä että tilaajapuoli toimisi samalla varmuudella mm. aikataulujen, reseptin oikeellisuuden jne. osalta. Tanssiin tarvitaan kaksi, ja 100 % toimitusvarmuuteen päästään paremmin kun askeleet sopivat oikeasti yhteen.
Vaikka kyseessä on nimenomaan annosjakelua koskeva sääntökirja, ohjeistetaan/velvoitetaan/edellytetään siinä melkoisesti myös muita, toki lääkehuoltoon liittyviä toimia, apteekilta. Näitä ovat mm. jo mainittu kuljetusten järjestäminen sekä kiireellisten uusien lääkkeiden ja kuuriluotoisten lääkkeiden toimittaminen ilman erillistä korvausta, jopa naapurikunnan puolelle. Tilanteet, joissa aloitetaan kiireellisestikin uusia lääkehoitoja ovat jokapäiväistä, myös meillä apteekeissa. Näiden osalta apteekki hoitaa oman leiviskänsä parhaan kykynsä mukaan, mutta kuuluuko tämän sääntely annosjakelun sääntökirjaan?
On erinomaista että tuleva hyvinvointialue on päättänyt(lieneekö vielä päätetty?) toteuttaa annosjakelun palvelusetelimallilla. Paikallisesti toteutettuna annosjakelu toimii varmasti parhaiten ja keventää omalta osaltaan hoitohenkilöstön työtaakkaa. Yhteistoiminta paikallisen toimijan kanssa on aina helpompaa ja luotettavampaa. Toivottavasti sääntökirja jättää tilaa myös paikallisille toimintatavoille.