Siirry sisältöön

Kommentoi annosjakelun palvelusetelisääntökirjaa

Puhekupla 20
Keskustelu | Lapin hyvinvointialue
Keskustelu on päättynyt

Lausuttavana olevassa palvelusetelin sääntökirjassa lääkkeiden annosjakelulla tarkoitetaan palvelua, jossa palvelusetelitoimijaksi hyväksytty annosjakeluapteekki toimittaa asiakkaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet jaettuina annoskohtaisiin pusseihin yleensä kahden viikon erissä. Annosjakeluapteekilla tarkoitetaan yksityistä palvelusetelituottajaa, joka täyttää lääkelain (395/1987) tarkoittaman apteekkitoiminnan vaatimukset.

Perustiedot

Päättynyt: 23.11.2022

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit

Palveluseteli

Profiilikuvan paikka

Kommentteja osa 1
23. marraskuuta 2022 kello 18.16.38

Hienoa, että tällainen sääntökirja laaditaan. Palvelee kaikkia osapuolia.
Lääkkeiden annosjakelupalvelu on palvelu, joka helpottaa kotihoidon ja palveluasumisen lääkehuollon toteutumista huomattavasti. Apteekkeja se puolestaan työllistää. Apteekit kuitenkin tarjoavat laadukasta annosjakelupalvelua mielellään. Koska toiminta on molempia osapuolia selvästi hyödyttävää, toivon myös säännöistä molempia osapuolia kunnioittavaa. Että ilmaisia palveluja ei odoteta keneltäkään, ja toisaalta hinnat perustuisivat kohtuullisuuteen ja niissä olisi otettu huomioon työn tekemisestä aiheutuvat kulut. Molemmat osapuolet hoitaisivat omat tonttinsa ja siinä olisi määritetty myös hoitoa tuottavien vastuut ja velvollisuudet.

Kohta 4.5. Henkilöstö
Onko palveluntuottajan tehtävä huolehtia hoiva-avustajan, sairaanhoitajan ja lähihoitajan tehtävänkuvien määrittämisestä? Ja kenen vastuulle kuuluu että edellä mainituilla on asiaan kuuluva koulutus, perehdytys, osaaminen ja luvat?

Kohta 4.5. Menettely sääntörikkomuksissa
Miten menetellään, jos hoitava taho syyllistyy toistuvasti Sääntökirjan rikkomuksiin? Kenelle palveluntuottaja asiasta ilmoittaa? Hoitavan tahon toiminta/toimimattomuus voi vaikeuttaa palveluntuottajan toimintaa niin että se voitaisiin tulkita palveluntuottajan rikkomukseksi. Molempin osapuolien vastuiden ja velvoitteiden määrittäminen on tärkeää.

Kohta 5. Palvelusetelin arvo
Palvelusetelin arvoa määritettäessä toivon, että laskenta perustuu annosjakelupalvelun tuottamisesta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin. Eli apteekit eivät toimisi tämän palvelun rahoittajina, vaan ne saisivat tuottamastaan palvelusta asianmukaisen maksun.

Kohta 6. Asiakastietojen käsittely, dokumentointi, arkistointi ja salassapito
Ensimmäinen kappale. Apteekit eivät laadi asiakaskertomuksia tai -suunnitelmia. Mitä tällä kappaleella tarkoitetaan? Asiakas tekee sopimuksen hyvinvointialueen hyväksymän palveluntuottajan kanssa. Miksi palveluntuottajan pitäisi luovuttaa asiakkaan ja apteekin välille sopimuksen myötä syntyneet asiakirjat hyvinvointialueelle? Onko se edes laillista? Miten hyvinvoiontialue olsi tässä tapauksessa rekisterinpitäjä?

7. Palvelun laskutus
Erillisiä kustannuksia kuten esimerkiksi matka-, laskutus- palvelun suunnittelu- tai toimistokuluja tms ei hyväksytä. Mielestäni matkakulut pitää suunnitella palvelusetelistä erillisenä asiana ja mahdolliset kustannukset tulee voida laskuttaa hyvinvointialueelta. Todellisten ja toteutuneiden ksutannusten mukaan. Apteekkien tehtävä ei ole rahoittaa tätä palvelua miltään osin vaan toimia hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina. Laskutuslisä lisätään kattamaan laskutuksesta aiheutuvia kuluja.

Kohta 6.4. Annosjakelu apteekin tehtävät
Toimittaa lääkepussit..... lääkkeiden toimittamisen yksiköihin tulisi olla erikseen hinnoiteltu palvelu ja tämä pitäisi pystyä sopimaan paikallisesti.