Kommentoi Lapin hyvinvointialueen kotona asumista tukevien palveluiden sekä veteraani- ja omaishoidon palveluiden palvelusetelisääntökirjaa

Puhekupla 5
Keskustelu | Lapin hyvinvointialue
Keskustelu on päättynyt

Lausunnolla oleva sääntökirja on asiakirja, jolla Lapin hyvinvointialue asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Lapin hyvinvointialue velvoittaa palvelun tuottajatnoudattamaansääntökirjan määräyksiä.Sääntökirjan yleinen osa koskee jokaista palvelusetelipalvelun tuottajaa, palvelukohtainenosiosisältäänelisämääräykset,joitakullekin palvelusetelitoiminnalleasetetaan. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 a §:n mukaan kotihoidolla huolehditaan, että henkilö selviytyy jokapäiväiseen elämään kuululuvista toiminnoistaan kodissaan ja asuinympäristössään. Kotihoidon toteuttamistapoja ovat hoito- ja huolenpito, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta, muu henkilön suoriutumista tukeva toiminta ja Terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitettu kotisairaanhoito.

Perustiedot

Päättynyt: 24.11.2022

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit

Uusi hinnoittelu tapa

Profiilikuvan paikka

Ymmärtämätön
22. marraskuuta 2022 kello 14.50.53

Miksi hinnoittelu muutetaan näin? :
Palveluntuottajan tulee hinnoitella kotihoidonpalveluille kaksi tuntiperusteista hintaa:
A. Arkipäiville ja lauantaille klo 7–22 yksi hinta
B. sunnuntaille ja arkipyhille klo 7–22 yksi hinta

Tämä tarkoittaa automaattisesti isoa korotusta arkipäivisin tuotettaville palveluille. Joutuvatko asiakkaat kärsimään hinnankorotuksesta vai korvaako palveluseteli niin hyvin, ettei omavastuuosuus nouse korkeammaksi nykyisestä? Palkat maksetaan kuitenkin työntekijöille ilta- ja lauantailisineen kuten aina ja nämä tulee laskea hintoihin, jotta se kattaa kaikki kustannukset.

Ilmianna |
Profiilikuvan paikka

Kaisa
23. marraskuuta 2022 kello 10.44.26

Vastaakohan joku näihin kysymyksiin?

Ilmianna |