Siirry sisältöön

Kommentoi henkilökohtaisen avun palvelusetelisääntökirjaa

Puhekupla 15
Keskustelu | Lapin hyvinvointialue
Keskustelu on päättynyt

Perustiedot

Päättynyt: 14.12.2022

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Näitä kohtia pitää vielä tarkistaa…

Profiilikuvan paikka

Oikolukija
14. joulukuuta 2022 kello 9.47.42

Kohdassa 3.2 käsitellään asiakkaan asemaa ja velvollisuutta henkilökohtaisen avun palvelusetelipäätöksen saamisen jälkeen. Pitäisiköhän seuraava kappale tarkistaa, koska nyt ei ole kyseessä palveluasumisen sääntökirja:

” Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Sopimuksessa määritellään asumispalvelun sisältö, jossa on eritelty palveluseteliin kuuluva palvelu sekä palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet. Asiakkaan lisäpalvelut merkitään sopimukseen. Sopimus voidaan irtisanoa molemmin puolin. Palveluntuottajan velvollisuus ennen irtisanomista on järjestää hoitokokous asukkaan-, omaisen ja tilaajaan kanssa mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 4 viikkoa ja irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. ”

Kohta 4.4
Jälleen, kyseessä ei ole palveluasuminen, eikä henkilökohtaisen avun asiakasta voida pitää tässä kohdassa asukkaana:
”Valvontaa ohjaavan lainsäädännön tavoitteena on turvata asiakkaiden ja asukkaiden oikeuksien toteutuminen sekä palvelusopimusten noudattaminen ja asiakkaiden palvelujen ja hoidon toteuttaminen hoito-, kuntoutus ja asiakassuunnitelmassa määritellyn mukaisesti.”

Kohta 4.5
” Palveluntuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä asiakasasiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä. ”
Lapin hyvinvointialueella ei ole käytössä palvelusetelijärjestelmää, jossa voi laatia asiakasasiakirjoja.

Kohta 7
Onko tässä jälleen tarkoitettu palveluasumista?

”Palveluntuottajan tarjoamissa tiloissa ja vuokrasuhteessa asuvien sekä palveluita saavien
asiakkaiden on itse huolehdittava koti- ja vastuuvakuutusturvastaan. Palvelutuottaja ei voi edellyttää asiakkaaltaan tavallista kotivakuutusta laajempaa vakuutusta palveluun pääsemisen edellytyksenä.”

Kohta 8
Liittyykö terveyspalveluiden alv (34 §) todellakin henkilökohtaiseen apuun?

Yleisen osan kohta 3.1 (Kun asiakas on saanut myönteisen päätöksen palvelusetelistä) ja palvelukohtaisen osan kohta 1.1 (Sopimuksen syntyminen ja päättyminen/ irtisanominen) ovat ristiriidassa keskenään.
Niissä on eri irtisanomisajat.

Palvelukohtaisen osan kohta 2.4
Numerot tulee kirjoittaa myös kirjaimilla, ei vain sulkeiden sisällä olevilla numeroilla.

Muutenkin toivon, että kirjoitusvirheisiin kiinnitetään huomiota, sillä niitä on lähes joka kohdassa, joissakin kohdissa useita.