Siirry sisältöön

Kerro lyhyesti asioinnistasi viranomaisessa. Saitko asiasi hoidettua nopeasti, tehokkaasti ja lain mukaisesti. Mainitse viranomaisen instanssi, esim. AVI, Valvira, KYSsin lääkäri, Sosiaalityöntekijä jne.

Puhekupla 15
Keskustelu 5 kuukautta jäljellä | Viranomaisvalvontaliitto ry

Kerro lyhyesti asioinnistasi viranomaisessa. Saitko asiasi hoidettua nopeasti, tehokkaasti ja lain mukaisesti. Mainitse viranomaisen instanssi, esim. AVI, Valvira, sairaala K:n lääkäri, sosiaalityöntekijä jne.

Perustiedot

Avoin: 17.1.2023 - 30.6.2023

Päättymispäivä: 30.6.2023

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit Puhekupla Vastaa

Tottelu ja kontrolli vai vuorovaikutus ja hoito?

Profiilikuvan paikka

Teemu Ruskeepää
17. tammikuuta 2023 kello 21.50.40

Lastensuojelu vei lapsemme niskuroinnin takia

Mielenterveyshäiriömme tekaistiin ilmeisesti
siitä syystä, että en vapaaehtoisesti tottele mitä tahansa kuritusta


-Toivon kehitys ja hyvinvointi oli normaalia. Lasu keksi huolia, jotka
olivat ristiriidassa neuvolan kanssa eivätkä ne ole todisteellisia
haittoja


-Meitä kuritettiin eikä tuettu. Pyysin psykoterapiaa tai
parisuhdeterapiaa äidin kyvyttömyyden takia ja saimme
lapsenhoidontukea ja syyttelyä riitelystä. Sitten kun kieltäydyin,
siis suhteessa lasuun, lapsi vietiin.-Perheemme tuhoutui äidin avioeroon. Lapsen kanssa meillä ei ollut
ongelmia ja kykenin ylläpitämään lapsen normaalia yhteyttä molempiin
vanhempiin avioerosta huolimatta. Ainoa asia, johon lasu puuttui, oli
huoli lapselle aiheutuvista haitoista minun ja äidin välisen suhteen
takia, ja siihen, miten minä kyseenalaistin lasun väärät toimenpiteet,
joista seuratut rangaistukset ovat suurin osa lasun toimenpiteistä.


-Lasu valehteli meillä olevan lapsenhoidon ongelmia ja vahingoitti
lapsen vanhempia. Lasu kutsui sitä lapsen eduksi, vaikka lapsen
kiintymyssuhde ja kasvatustapa oli hyvä.-Lapsemme kehityksen epätasapainoa arvioitiin vastoin lastenlääkärin
näkemystä ja liioitellen ikätasosta putoamista. Lapsemme voi aina
hyvin. Minä ylläpidin jatkuvia ihmissuhteita avioerosta huolimatta ja
lasu tuhosi ne.


-Ymmärtämys ja hellyys on vahvin puoleni isänä ja lapsi on samaa
mieltä. Iän ja kehitystason mukainen valvonta ja huolenpito on
lastensuojelun mukaan pielessä, mutta he vain vääristivät tekoni sen
vastaiseksi saadakseen luoda tämän ongelman. Minä en koskaan vain
rikkonut ikätasoa vaan ongelmista puhuminen oli tasapainossa
ikätasoisen hoidon kanssa. Se on kielteinen, liioiteltu ja
pahantahtoinen tulkinta.


-Lasun mielestä turvallisuus vaarantui autossa istumisen, äidin yksin
jättämispuheiden, omien huostaanottopuheideni, ruokavalion ja avioeron
jälkeisen sopimuksenvaraisen hoidon takia. Lapsi ei ollut koskaan
yksin, ahdistunut tai vaarassa. Lasu halusi, että tottelen heidän
käskyjään, jotka olivat valheellisia. En tehnyt niin ja siksi tehtiin
huostaanotto.-Minä tein tätä jo 3-vuotiaalle. Lasun mielestä se on ikätason
vastaista, mutta vaikuttaminen omiin asioihin on paras tapa
rajaamiseen. Lasu käänsi sen minua vastaan ja turvallisuusuhaksi.


-Meillä avohuollon tukitoimet olivat väkivaltaisia, autoritaarisia ja turhia.

.

-Lasu tekaisi lapsen edun kannalta tarpeen olevan sijaishuollon lapsen
ollessa hyvin hoidettu siksi, että kieltäydyin avohuollosta. Silloin
meillä ei edes ollut avohuoltoa vaan pyysin avosossua käymään.


-Meille annetaan laittomia rajoittamispäätöksiä ja lasu väittää, että
se on lapsen etu. He tekaisevat lapsen olevan välittömässä vaarassa
tapaamisissa, kun en ole noudattanut jotain valvojan kontrollia
ruokasaksista ym. Ja lapsen voinnin parantuessa isän seurassa. Valvoja
tekaisee oman komennuksensa vastustamisen olevan välitön vaara
lapselle, koska siten minua voi estää tapaamasta Toivoa

Käyttäjän profiilikuva - Viranomaisvalvontaliitto

@Viranomaisvalvontaliitto
17. tammikuuta 2023 kello 22.47.59

Hei,
Olen pahoillani huonojen kokemustenne vuoksi.
Mielenterveysdiagnooseja ei saa tehdä kuka vain viranomainen, ainoastaan psykiatri, eli psyykelääkäri.

Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Näitä periaatteita on viisi:

• Yhdenvertaisuusperiaate:
Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa, että viranomaisten on kohdeltava kaikkia asiakkaita tasapuolisesti, ilman että ketään syrjitään. Asioissa on toimittava johdonmukaisesti, eli samanlaisissa asioissa tulee toimia samalla tavalla riippumatta siitä, kuka on asiakkaana.

• Tarkoitussidonnaisuuden periaate:
Tämä periaate tarkoittaa, että viranomainen ei saa käyttää harkintavaltaansa väärin, vaan ainoastaan lainmukaisiin tarkoituksiin. Viranomainen ei siis saa käyttää valtaansa esimerkiksi vain oman henkilökohtaisen etunsa edistämiseen. Asiat tulee ratkaista vain lainmukaisilla perusteilla.

• Objektiviteettiperiaate:
Objektiviteettiperiaate tarkoittaa puolueettomuusperiaatetta. Viranomaisten päätösten tulee olla perusteltuja ja heidän on toimittava työssään puolueettomasti. Esimerkiksi valittaessa johonkin virkaan henkilöä, viranomainen ei saa suosia ystävää tai läheistään valinnassa.

• Suhteellisuusperiaate:
Suhteellisuusperiaate edellyttää, että viranomaisten toimet ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien toimenpiteiden on oltava välttämättömiä asian ratkaisemisen kannalta. Toimenpiteet eivät saa rajoittaa yksityisen ihmisen oikeuksia ja etuja yhtään sen enempää, kuin on pakko. Esimerkiksi hallintoasian asianosaiselta ei saa vaatia enempää selvitystä, kuin on välttämättä tarpeen, ja sosiaalihuollossa täytyy aina valita lapsen suojelemiseksi sopivista toimenpiteistä lievin.

• Luottamuksensuojaperiaate:
Luottamuksensuojaperiaate on yksityisen ihmisen suoja julkista valtaa vastaan. Kun periaatetta noudatetaan, ihmiset voivat luottaa siihen, että viranomaisten ratkaisut ovat oikeita ja lainmukaisia. Viranomaisten asiakkaat voivat myös luottaa, että päätökset ovat pysyviä.

Ilmeisesti perheessänne on toimineet yli-innokkaat sosiaalityöntekijät ja siksi opiskelevat, kun vaikuttaa että syitä monenlaisiin toimiin lasun puolelta on vain vähän jos ollenkaan, mutta paljon rajoituksia, vanhempien ja etenkin isän kokonaisvaltaista vähättelyä ja asiakirjavirhemerkintöjä on runsaasti.

Mikäli sinulla ja lapsen äidillä ei ollut ennen sosiaalitoimen elämäänne puuttumista merkintöjä mielenterveydellisistä ongelmista, suosittelemme näiden kirjausten läpikäyntiä ja korjausvaatimusta puolueettomien psykiatrien tutkimusten jälkeen. Ihminen saa olla boheemi olematta mielenvikainen. Väärät kirjaukset on vaadittava todisteellisesti korjattaviksi.

Kyseessä näissä sosiaalitoimen puuttumisissa perheiden autonomiaan ja elämään on tarve ratkaista joko olemassa oleva tai keksitty perheen sisäinen ongelma. Se kummasta on kyse, selviää usein perheen ja vastaavan sosiaalityöntekijän historiaa avoimesti tutkailemalla. Siellä se syy on.

Profiilikuvan paikka

Teemu Ruskeepää
18. tammikuuta 2023 kello 19.43.10

@Viranomaisvalvontaliitto kirjoitti:

Hei,
Olen pahoillani huonojen kokemustenne vuoksi.
Mielenterveysdiagnooseja ei saa tehdä kuka vain viranomainen, ainoastaan psykiatri, eli psyykelääkäri.

Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Näitä periaatteita on viisi:

• Yhdenvertaisuusperiaate:
Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa, että viranomaisten on kohdeltava kaikkia asiakkaita tasapuolisesti, ilman että ketään syrjitään. Asioissa on toimittava johdonmukaisesti, eli samanlaisissa asioissa tulee toimia samalla tavalla riippumatta siitä, kuka on asiakkaana.

• Tarkoitussidonnaisuuden periaate:
Tämä periaate tarkoittaa, että viranomainen ei saa käyttää harkintavaltaansa väärin, vaan ainoastaan lainmukaisiin tarkoituksiin. Viranomainen ei siis saa käyttää valtaansa esimerkiksi vain oman henkilökohtaisen etunsa edistämiseen. Asiat tulee ratkaista vain lainmukaisilla perusteilla.

• Objektiviteettiperiaate:
Objektiviteettiperiaate tarkoittaa puolueettomuusperiaatetta. Viranomaisten päätösten tulee olla perusteltuja ja heidän on toimittava työssään puolueettomasti. Esimerkiksi valittaessa johonkin virkaan henkilöä, viranomainen ei saa suosia ystävää tai läheistään valinnassa.

• Suhteellisuusperiaate:
Suhteellisuusperiaate edellyttää, että viranomaisten toimet ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien toimenpiteiden on oltava välttämättömiä asian ratkaisemisen kannalta. Toimenpiteet eivät saa rajoittaa yksityisen ihmisen oikeuksia ja etuja yhtään sen enempää, kuin on pakko. Esimerkiksi hallintoasian asianosaiselta ei saa vaatia enempää selvitystä, kuin on välttämättä tarpeen, ja sosiaalihuollossa täytyy aina valita lapsen suojelemiseksi sopivista toimenpiteistä lievin.

• Luottamuksensuojaperiaate:
Luottamuksensuojaperiaate on yksityisen ihmisen suoja julkista valtaa vastaan. Kun periaatetta noudatetaan, ihmiset voivat luottaa siihen, että viranomaisten ratkaisut ovat oikeita ja lainmukaisia. Viranomaisten asiakkaat voivat myös luottaa, että päätökset ovat pysyviä.

Ilmeisesti perheessänne on toimineet yli-innokkaat sosiaalityöntekijät ja siksi opiskelevat, kun vaikuttaa että syitä monenlaisiin toimiin lasun puolelta on vain vähän jos ollenkaan, mutta paljon rajoituksia, vanhempien ja etenkin isän kokonaisvaltaista vähättelyä ja asiakirjavirhemerkintöjä on runsaasti.

Mikäli sinulla ja lapsen äidillä ei ollut ennen sosiaalitoimen elämäänne puuttumista merkintöjä mielenterveydellisistä ongelmista, suosittelemme näiden kirjausten läpikäyntiä ja korjausvaatimusta puolueettomien psykiatrien tutkimusten jälkeen. Ihminen saa olla boheemi olematta mielenvikainen. Väärät kirjaukset on vaadittava todisteellisesti korjattaviksi.

Kyseessä näissä sosiaalitoimen puuttumisissa perheiden autonomiaan ja elämään on tarve ratkaista joko olemassa oleva tai keksitty perheen sisäinen ongelma. Se kummasta on kyse, selviää usein perheen ja vastaavan sosiaalityöntekijän historiaa avoimesti tutkailemalla. Siellä se syy on.

1. Lastensuojelu rikkoo yhdenvertaisuusperiaatetta, koska se syrjii vanhempia. Se kuitenkin naamioi sen yhdenvertaiseksi, koska se kohtelee kaikkia vanhempia ja lapsia yhtä väkivaltaisesti ja syrjii kaikkia

2. Lastensuojelutyöntekijä rikkoo tarkoitussidonnaisuuden periaatetta siten, että hänen sortonsa on näennäisesti lain mukaista, hän vetoaa lakiin, mutta käyttää valheita ilman tarvetta todistella. He saavat palkkion totaalisen itsevallan muodossa samalla asiakkaat tuhoten.

Sst rikkoo objektiviteettiperiaatetta siten, että he vetoavat omiin fantasioihinsa tosiasioina, joita he vain näyttelevät löytäneensä. He neuvottelevat vain oman sisäpiirinsä ja vanhempien leimaamiseen uskovien sivullisten kanssa ja saavat muut estämään keskustelut lasun virheistä.

Lasu rikkoo suhteellisuusperiaatetta siten, että he tekaisevat kielteiset tilanteet vastoin todellisuuspohjaa saadakseen käyttää äärikeinoja. Heidän keinonsa kovenevat portaittain valtansa kyseenalaistamisen kanssa, vaikka tilanne pysyy hyvänä.

Lasu rikkoo luottamuksensuojaperiaatetta siten, että (kerro mitä se tarkoittaa). Lasu valehtelee ja leimaa vanhemman mielisairaaksi, kun hän haastaa valepäätösten pysyvän aseman. Lasu ylpeilee sillä, että päätöksiä ei muuteta.

Yli-innokas sikäli, että hän rikkoo suhteellisuusperiaatetta. lastensuojelun ongelma ei ole yli-innokkuus, koska se vihjaa erillistapausta ja silloin lasulla ei olisi mitään systeemistä ongelmaa.

Tietoturvaviraston mukaan virkamiehen lausuntoja ei saa korjata, koska heillä on oikeus esittää näkemyksensä tilanteesta, vaikka se olisi virheellinen. Vain kolmannen osapuolen merkintöjä otetaan vastaan lisäyksinä. Lisäyspyynnöt esitetään valehtelevalle sossulle itselleen, ja samalla vanhemman muka täytyy hankkia tutkimukset, joiden tarve perustuu sossun valehteluun. näin ei voi lopettaa huostaa eikä vähentää sossun valtaa. Sossu keksii uusia valheita.

Sossu ei käsittele vanhoja syitään, koska syyttää niiden avaamisesta vanhemman mielenterveyttä, jumissa olemista, olemme jo puhuneet, katkeroitumista.

Hao ei käsittele sossun syitä, koska tämä ei ole oikeudenkäynti lastensuojelua vastaan ja koskee hallintolakia.

Käyttäjän profiilikuva - Viranomaisvalvontaliitto

@Viranomaisvalvontaliitto
19. tammikuuta 2023 kello 0.45.13

Hallintolain 2 luvussa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Niihin kuuluvat muun muassa hallinnon oikeusperiaatteet, jotka ohjaavat viranomaisen päätösharkintaa ja muuta asian käsittelyä.

Hallinnon oikeusperiaatteet ovat ennen muuta oikeusturvasäännöksiä. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös
#palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus,
#neuvontavelvollisuus,
#hyvän kielenkäytön vaatimus ja
#viranomaisten yhteistyövelvoite.

Säännökset velvoittavat viranomaista järjestämään toimintansa niin, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja että viranomainen suorittaa tehtävänsä mahdollisimman tuloksellisesti. Tuloksellisuus ei tietenkään saa tarkoittaa rahan keräämistä kunnan suuntaan, vaan se tarkoittaa asiakkaan ja kansalaisen auttamista oikein mitoitetuilla ja suhteutetuilla palveluilla.

Tärkeää on huomata, että hyvän hallinnon perusteet on otettava huomioon kaikessa julkisen hallinnon toiminnassa, ei vain hallintoasian käsittelyssä ja päätöksenteossa.

Voimme suhteuttaa sosiaalityöntekijän toiminnan esimerkiksi kaupan kauppiaan ja kassan toimintaan. Kuinka moni palaa kauppaan, jos hänelle huudetaan, häntä syytetään myymälävarkaudesta syyttä ja häntä ryöstetään rahat ja estetään kulkeminen kaupassa? Sosiaalityöntekijä on palveluammatissa aivan samalla tavalla kuin kauppiaskin ja siten velvollinen kohtelemaan asiakastaan niin että hän on tyytyväinen kohteluunsa.

Ilmeisesti sosiaalitoimessa on korjauksen paikka asiakkaan kanssa yhteistyön tekemisessä ja asiakkaan kohtelussa tasaveroisesti ja asiallisesti. Keksittyjen huolien kirjaaminen asiakirjoihin ja rekistereihin on laitonta ja tällaiset virheelliset merkinnät on ilman muuta saatettava tarkistuksen alaisiksi ja korjattaviksi ja graaveimmat virheet poistettaviksi. On kuitenkin muistettava, että näitä virheellisiä kirjauksia säilytetään tosina rekistereissä 100 vuoden ajan jolloin ne eivät voi olla vaikuttamatta suvun jälkipolviin jatkuvasti ilman aitoa syytä.

Profiilikuvan paikka

Teemu Ruskeepää
19. tammikuuta 2023 kello 15.48.47

@Viranomaisvalvontaliitto kirjoitti:

Hallintolain 2 luvussa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Niihin kuuluvat muun muassa hallinnon oikeusperiaatteet, jotka ohjaavat viranomaisen päätösharkintaa ja muuta asian käsittelyä.

Hallinnon oikeusperiaatteet ovat ennen muuta oikeusturvasäännöksiä. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös
#palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus,
#neuvontavelvollisuus,
#hyvän kielenkäytön vaatimus ja
#viranomaisten yhteistyövelvoite.

Säännökset velvoittavat viranomaista järjestämään toimintansa niin, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja että viranomainen suorittaa tehtävänsä mahdollisimman tuloksellisesti. Tuloksellisuus ei tietenkään saa tarkoittaa rahan keräämistä kunnan suuntaan, vaan se tarkoittaa asiakkaan ja kansalaisen auttamista oikein mitoitetuilla ja suhteutetuilla palveluilla.

Tärkeää on huomata, että hyvän hallinnon perusteet on otettava huomioon kaikessa julkisen hallinnon toiminnassa, ei vain hallintoasian käsittelyssä ja päätöksenteossa.

Voimme suhteuttaa sosiaalityöntekijän toiminnan esimerkiksi kaupan kauppiaan ja kassan toimintaan. Kuinka moni palaa kauppaan, jos hänelle huudetaan, häntä syytetään myymälävarkaudesta syyttä ja häntä ryöstetään rahat ja estetään kulkeminen kaupassa? Sosiaalityöntekijä on palveluammatissa aivan samalla tavalla kuin kauppiaskin ja siten velvollinen kohtelemaan asiakastaan niin että hän on tyytyväinen kohteluunsa.

Ilmeisesti sosiaalitoimessa on korjauksen paikka asiakkaan kanssa yhteistyön tekemisessä ja asiakkaan kohtelussa tasaveroisesti ja asiallisesti. Keksittyjen huolien kirjaaminen asiakirjoihin ja rekistereihin on laitonta ja tällaiset virheelliset merkinnät on ilman muuta saatettava tarkistuksen alaisiksi ja korjattaviksi ja graaveimmat virheet poistettaviksi. On kuitenkin muistettava, että näitä virheellisiä kirjauksia säilytetään tosina rekistereissä 100 vuoden ajan jolloin ne eivät voi olla vaikuttamatta suvun jälkipolviin jatkuvasti ilman aitoa syytä.

Huostaanottoja ja rajatonta auktoteettia ei voi lopettaa korjaamalla merkintöjä ja kehottamalla väärintekijöitä asianmukaisuuteen, noudattamaan lakia ja tasaveroisuuteen. Tuo on vähättelyä. Sossuilta pitää poistaa kyky niihin. Et voi jättää hoitoa tai oikeutta tarvitsevia uhreja heidän varaansa, jos he alkaisivat käyttäytymään paremmin. He valehtelevat olevansa jo nyt asiallisia ja lainmukaisia. He haluavat erottaa vanhemmat. He piilottavat valheensa ja vakuuttavat muut siitä, että vanhemmat tekevät kuitenkin jotain lapsilleen.

Ongelma on suurempi ja syvällisempi. Heidät pitää rajoittaa tekemään vain lähete perhelaitokseen. Sen loppuminen on pakko varmistaa vaihtamalla perheiden asioiden hoitajat ammattilaisiin.

Profiilikuvan paikka

Teemu Ruskeepää
19. tammikuuta 2023 kello 16.03.52

Teemu Ruskeepää kirjoitti:

Huostaanottoja ja rajatonta auktoteettia ei voi lopettaa korjaamalla merkintöjä ja kehottamalla väärintekijöitä asianmukaisuuteen, noudattamaan lakia ja tasaveroisuuteen. Tuo on vähättelyä. Sossuilta pitää poistaa kyky niihin. Et voi jättää hoitoa tai oikeutta tarvitsevia uhreja heidän varaansa, jos he alkaisivat käyttäytymään paremmin. He valehtelevat olevansa jo nyt asiallisia ja lainmukaisia. He haluavat erottaa vanhemmat. He piilottavat valheensa ja vakuuttavat muut siitä, että vanhemmat tekevät kuitenkin jotain lapsilleen.

Ongelma on suurempi ja syvällisempi. Heidät pitää rajoittaa tekemään vain lähete perhelaitokseen. Sen loppuminen on pakko varmistaa vaihtamalla perheiden asioiden hoitajat ammattilaisiin.

Millainen rooli on viranomaisvalvontaliitolla, kun lastensuojelulaki tarkoittaa sitä, että stt saa tehdä arvion, joka on pakko toteuttaa ilman todellisuuspohjaa, mitään todisteellisia oireita tai haittoja ei tarvita, vanhempia pitää syrjiä, kukaan ei saa arvioida stt:n arviota sekä merkintöjä ei saa muuttaa, koska stt:llä on oikeus kertoa näkemyksensä ja vain lisätä kolmannen osapuolen näkemyksiä?

Profiilikuvan paikka

Teemu Ruskeepää
19. tammikuuta 2023 kello 16.11.15

Teemu Ruskeepää kirjoitti:

Millainen rooli on viranomaisvalvontaliitolla, kun lastensuojelulaki tarkoittaa sitä, että stt saa tehdä arvion, joka on pakko toteuttaa ilman todellisuuspohjaa, mitään todisteellisia oireita tai haittoja ei tarvita, vanhempia pitää syrjiä, kukaan ei saa arvioida stt:n arviota sekä merkintöjä ei saa muuttaa, koska stt:llä on oikeus kertoa näkemyksensä ja vain lisätä kolmannen osapuolen näkemyksiä?

Laki määrää sossun päättämään huostaanotoista, eikä asiallisuus ja tasavertaisuus huostaanottoa tehdessä tee siitä totta tai oikeaa. Sitten on ristiriitoja lakien kesken, kun monet lait eivät salli huostaanottoja.


Vastaa

Paljonko on 8 × 2?