Siirry sisältöön

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteita ja avustuskäytäntöjä

Puhekupla 8
Keskustelu | Lapin hyvinvointialue
Keskustelu on päättynyt

Kommentoi Lapin hyvinvointialueen järjestöavustusperiaatteita ja -avustuskäytäntöjä 16.2.2023 mennessä.

Kommentoitavana olevassa asiakirjassa määritetään yleiset periaatteet ja menettelytavat, joita noudatetaan Lapin hyvinvointialueen myöntämissä järjestöavustuksissa sekä järjestöjen kanssa tehtävissä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa. Lisäksi asiakirjassa kuvataan Lapin hyvinvointialueen tarkemmat avustuskäytännöt ja avustusten myöntämisen kriteerit.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 7 §:ssä todetaan, että hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin. Lisäksi todetaan, että hyvinvointialueen on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Lapin hyvinvointialueen järjestöavustuksilla ja järjestöjen kanssa tehtävillä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla tuetaan järjestöjen hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävää sekä sosiaali- ja terveyspalveluja tukevaa toimintaa. Avustuksia ei myönnetä Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaan toimintaan.

Klikkaa alta "Näytä lisätiedot" tutustuaksesi kommentoitavaan asiakirjaan.

Perustiedot

Päättynyt: 16.2.2023

Liitteet

Ilmianna

Katso muut kommentit

Huomioita

Profiilikuvan paikka

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry
16. helmikuuta 2023 kello 19.07.08

- Tämän vuoden haku on päällekkäin joidenkin kuntien oman haun kanssa. Usealle toimijalle on epäselvää, mistä heidän tulee avustusta hakea ja pelkona on, että jää kokonaan ilman avustusta, jos sitä ei osaa hakea oikeasta paikasta. Tieto oikeasta hakupaikasta varmasti lisääntyy ja selkiytyy toiminnan päästyä vauhtiin, joten suurin huoli kohdistuu juuri tähän ensimmäiseen hakuun. Tästä on käytykin keskustelua kuntien kanssa, mikä on tärkeää, jotta voidaan ohjata hakemukset oikeaan paikkaan ja tehdä päätökset avustuksista joustavasti.
- Kuka valvoo, että sekä hyvinvointialueen, että kuntien periaatteiden mukaisesti avustusta saadaan vain jommastakummasta? Tai jos nyt ensimmäisessä haussa joku toimija laittaa varmuuden vuoksi hakemuksen molempiin ja saakin avustuksen molemmista, kuinka toimitaan?
- Esityksen mukaan "Avustuksen saamisen edellytyksenä on järjestön toiminnan näkyväksi tekeminen ilmoittamalla järjestön yhteystiedot hyvinvointialueen osoittamalla tavalla". Jotkut hyvinvointialueet velvoittavat, että avustuksen saaja ilmoittaa yhteystiedot ja toiminnan Lähellä.fi -portaalissa. Tätä on mietitty myös Lapin hyvinvointialueelle ja se on varmasti toimiva alusta useastakin syystä. Jos tällainen velvoite asetetaan, tulee huolehtia, että avustuksen saajilla on mahdollisuus täyttää velvoite tai saada sen täyttämiseen apua. Tämä voi lähinnä koitua ongelmaksi vapaaehtoisvoimin toimivilla yhdistyksillä, joiden näkökulmasta velvoitteiden olisi oltava mahdollisimman helposti täytettäviä.