Siirry sisältöön

Ilveskannan levittäytyminen, suuruus ja kannanarviointi

Puhekupla 8
Keskustelu | Suomen riistakeskus
Keskustelu on päättynyt
  • Kotikunnastasi kirjattuja ilveshavaintoja voi selvittää riistahavainnot.fi osoitteesta. Tunnetko kotikuntasi ilvestilanteen? Mikä olisi paras tiedonjakokanava?
  • Miten ilveskannanhoitoa tulisi kehittää?
  • Onko hyväksyttävää, että ilveksiä liikkuu myös tiheimmin asutuilla seuduilla?
  • Ilveskannan arvioinnissa keskeisessä asemassa ovat paikallisten suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamat havainnot ilveksistä. Tulisiko ilveskantatietoa kerätä myös jollain muulla tapaa, miten?

Perustiedot

Päättynyt: 31.10.2016

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Ilveskannan arvioinnista 3

Profiilikuvan paikka

Ville
16. elokuuta 2016 kello 12.49.41

RKTL on aiemmin kommentoinut asiaa että he eivät voi alkaa keksimään havaintoja, jos niitä ei ole. Kommentti on ihan hyvä ja totuudenmukainen. Tuollainen kommentti on kuitenkin ”olen-vain-töissä-täällä-kommentti”, joka ei huomioi viraston perustehtävää. RKTL tai Luke on ainoa taho, joka voi oikean kanta-arvion tehdä ja sen vuoksi menetelmää on kehitettävä. Tärkeämpää on että RKTL:stä löytyy oikeaa johtajuutta, joka lähtee kehittämään talkootyötä sellaiseen muotoon, jossa kanta-arvio on totuudenmukaisempi. Silloin pitäisi huomioida myös alueet, joista ei ole syystä tai toisesta pystytty havaintoja kirjaamaan. Sellaisia alueita voidaan varmasti arvioida jollain tapaa matemaattisesti suhteessa muuhun alueeseen. Luken pitäisi jättää tuollaiset vanhan ajan ”olen-vain-töissä-täällä”-kommentit menneisyyteen ja ottaa tilanteen johtajuus ja kehittää ilveksen kanta-arvion havainnointi sellaiseksi että se antaisi todellisen, oikean ja luotettavan kanta-arvion. Kukaan muu ei voi sitä tehdä. Eivät petoyhdyshenkilöt, jotka asian harrastajina ovat kuitenkin maallikkoja verrattuna tutkijoihin, voi alkaa määrittelemään millä tutkimusmenetelmällä luotettava kanta-arvio saadaan tehtyä. Kanta-arvio, sen menetelmä ja tutkimusaineiston keruun prosessia pitää johtaa tutkimuslaitoksesta, eli Lukesta.