Siirry sisältöön

Ilves haittaa ja vahinkoa tuottavana eläimenä

Puhekupla 32
Keskustelu | Suomen riistakeskus
Keskustelu on päättynyt
  • Ilvekset aiheuttavat vahinkoja, joita valtio korvaa. Ilveksen aiheuttamista vahingoista suurimmat kohdistuvat porotaloudelle. Poronhoitoalueen ulkopuolella vahingot ovat huomattavasti vähäisempiä ja ne kohdistuvat usein yksittäisinä tapauksina esim. turkis- ja lammastaloutta harjoittaviin tiloihin. Minkälaisella toimintakynnyksellä ja miten ilveksen aiheuttamiin vahinkoihin ja ongelmiin tulisi puuttua?
  • Ilvekset käyttävät hyväkseen riistanruokintapaikkoja ja usein niiden lähettyviltä löytyy ilveksen tappamia metsäkauriin ja valkohäntäpeuran raatoja. Tämä merkitsee usein riistanhoitotyön valumista hukkaan. Onko harmistuminen ilveksen opitusta saalistuskäyttäytymisestä oikeutettua?

Perustiedot

Päättynyt: 31.10.2016

Liitteet

  • Ei liitteitä
Ilmianna

Katso muut kommentit

Ilves ja poronhoito

Profiilikuvan paikka

Lauri O-P
23. elokuuta 2016 kello 13.06.07

Kannanhoitoa suunniteltaessa tulisi poronhoitoalueelle ja välittömään läheisyyteen kohdentaa huomattavasti voimakkaampaa metsästystä. Ilves on muutaman viime vuoden aikana levittäytynyt poronhoitoalueen eteläosiin ja sen välittömään läheisyyteen. Kanta runsastuu vauhdilla ja aiheuttaa tällä hetkellä suurimman yksittäisen uhan poronhoidolle eteläiselllä poronhoitoalueella. Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla metsästettäessä vahinkoja ehtii aina tulla huomattavan paljon ennenkuin lupaan vaadittava määrä ilveksen tappamia poroja ehditään löytää. Ilvesten aiheuttamia vahinkoja vasoma-alueilla on käytänössä mahdoton löytää, mutta vasat häviävät emien perästä. Talvella ilvekset aiheuttavat suurta tuhoa maastoruokintapaikoilla ja metsässä vapaana oleville poroille.

Järkevin toimenpide ilveksen metsästykselle poronhoitoalueella olisi kiintiömetsästys karhun tavoin. Kiintiöiden täyttymisen jälkeen voitaisiin jatkaa vahinkoperusteisten lupien myöntämistä. Nykyisellä lupamenettelyllä ja pentueiden kyttäämisellä tilanne räjähtää käsiin parin tulevan vuoden aikana. On käsittämätöntä, että kannanhoidollisten lupien perustana on pelkästään pentuehavainnot, joita on äärettömän vaikea saada. Kuitenkin lumenaikana jälkien määrästä voidaan päätellä, että kanta kasvaa kohisten. Nyt olisi korkea aika muuttaa käytäntöjä ja lopettaa ujostelu ilveksen osalta. Lajihan ei kansallisesti ole millään muotoa uhanalainen tai vaarantunut. Näillä keinoilla saataisiin ihmisille enemmän laadukasta lihaa ruokapöytiin ja laskettua valtion maksamien petokorvausten määrää.