Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA OSOITE

Oikeusministeriö

PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Sami Demirbas

Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

etunimi.sukunumi@gov.fi tai otakantaa.om@gov.fi

3. REKISTERIN NIMI

Otakantaa.fi-palvelun käyttäjärekisteri.

4. TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen ja mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen.

5. TIETOJEN LÄHDE

Rekisterin tiedot saadaan käyttäjältä itseltään, joko suoraan tai evästeiden (katso alla kohta 10) avulla, seuraavissa tilanteissa:

heidän rekisteröityessään ja luodessaan Palveluun käyttäjäprofiilin

heidän päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja

6. TIETOJEN OIKEELLISUUS, AJANTASAISUUS JA TÄYDELLISYYS; TARKASTUSOIKEUS

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Käyttäjät voivat itse korjata tietojaan käyttäjähallinnassa.

7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Käyttäjätiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Käyttäjätunnus
 • Kotikunta
 • Kieli
 • Sähköpostiosoite
 • Profiilikuva
 • Omat hankkeet
 • Omat organisaatiot
 • Seuratut aiheet
 • Seuratut organisaatiot
 • Seuratut kunnat
 • Luodut hankkeet
 • Osallistumiset hankkeissa
 • Viestit
 • Roolit

8. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN ULKOPUOLISELLE

Tietoliikenteen häirintään syyllistyneiden tietoja voidaan luovuttaa rikoksen selvittämistä varten. Rekisterissä olevien tiedot voidaan poistaa asianomaisen pyynnöstä. Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

9. TIETOJEN POISTAMINEN REKISTERISTÄ

Käyttäjätiedot poistetaan rekisteristä käyttäjän tätä pyytäessä. Poistopyynnön voi lähettää palvelun ylläpitoon osoitteen otakantaa.om@gov.fi.

10. KEKSIT (COOKIES)

Palvelun käytön seuraamiseksi hyödynnetään evästeitä Palvelun kävijämäärien ja toiminnan seurannassa. Evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja eikä yksilöidä käyttäjiä.

11. REKISTERIN SUOJAUS (TIETOTURVA)

Käyttäjien henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisessä.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään (yhteystiedot yllä). Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös tietosuojavaltuutetulle (yhteystiedot: www.tietosuoja.fi).

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön ylläpitämissä verkkopalveluissa: http://oikeusministerio.fi/tietosuoja.