Siirry sisältöön

UKK

Usein kysyttyjä kysymyksiä otakantaa.fi-palvelun uudistuksesta

1. Voiko uuteen otakantaa.fi-palveluun kirjautua vanhoilla tunnuksilla?

Ei voi. Vanhan palvelun tunnukset eivät toimi uudessa palvelussa, vaan käyttäjän pitää rekisteröityä uuteen palveluun ja luoda itselleen uudet käyttäjätunnukset. Palveluun voi rekisteröityä sähköpostiosoitteella tai Facebook-tunnuksella. Organisaation edustajien suositellaan rekisteröityvän työsähköpostiosoitteella.

2. Mihin asti vanha otakantaa.fi-palvelu on käytössä ja milloin uusi palvelu avataan?

Vanha palvelu on toiminnassa 8. maaliskuuta 2016 asti.

Uusi palvelu tulee aluksi toimimaan osoitteessa https://uusi.otakantaa.fi (ennen palvelun virallista julkaisua helmikuun alussa palvelu toimii osoitteessa https://otakantaa.fi), jonka kautta palveluun voi jo kirjautua ja luoda uusia hankkeita. Uuden palvelun osoite muuttuu muotoon www.otakantaa.fi 9.3.2016 alkaen.

3. Mitä vanhassa palvelussa julkaistujen hankkeiden sisällöille (keskustelut, kyselyt) tapahtuu uudistuksen jälkeen?

Oikeusministeriö tallentaa vanhan palvelun sisällöt, joten ne eivät häviä palvelun uudistuessa. Sisällöt eivät kuitenkaan siirry automaattisesti uuteen palveluun. Hankkeiden vastuuhenkilöt voivat pyytää omien hankkeidensa tallennetut sisällöt otakantaa.fi-palvelun ylläpidosta (otakantaa.om [at] om.fi) 2016 maaliskuussa. Ks. myös kysymykset nro 4 ja 5.

4. Minulla/organisaatiollani on avoinna olevia hankkeita vanhassa otakantaa.fi-palvelussa. Miten ne saa siirtymään uudistettuun otakantaa.fi-palveluun niin, että vanhat keskusteluketjut säilyvät ja hankkeet jatkuvat entisenlaisina?

Vanha otakantaa.fi toimii normaalisti 8. maaliskuuta 2016 asti. Mikäli haluatte jatkaa hankkeitanne myös tämän jälkeen, tulee hankkeiden vastuuhenkilöiden luoda uuteen palveluun vastaavanlaiset, uudet hankkeet. Uudessa hankkeessa kannattaa mainita, että kysymys on vanhan hankkeen jatkamisesta.

Vanhassa palvelussa julkaistuja keskusteluita ja kyselyitä vastauksineen ei voida sellaisenaan siirtää uuteen palveluun. Sisällöt on mahdollista siirtää joko tallentamalla ne erillisenä tiedostona (ks. alla vaihtoehto 1) tai kopioimalla ne manuaalisesti (vaihtoehto 2).

Vaihtoehto 1: Vanhassa palvelussa julkaistujen sisältöjen tallentaminen tiedostona

  • vanhassa otakantaa.fi-palvelussa olevat hankkeet, keskustelut ja kyselyt sulkeutuvat automaattisesti 8.3.2016;
  • hankkeen vastuuhenkilö voi kuitenkin halutessaan sulkea hankkeen jo tätä ennen ja tallentaa keskustelut ja kyselyjen vastaukset tiedostona (esim. pdf) omalle työasemalleen;
  • tiedoston voi liittää taustatiedoksi uudessa palvelussa luotuun hankkeeseen.

Vaihtoehto 2: Vanhassa palvelussa julkaistujen sisältöjen siirtäminen manuaalisesti uuteen palveluun

  • vanhassa otakantaa.fi-palvelussa olevat hankkeet, keskustelut ja kyselyt sulkeutuvat automaattisesti 8.3.2016;
  • hankkeen vastuuhenkilö voi halutessaan siirtää vanhassa otakantaa.fi-palvelussa julkaistut keskustelut kopioimalla ne uudessa palvelussa avaamaansa hankkeeseen. Kyselyitä ei voi kopioida.

5. Hoitaako palvelun ylläpito vanhassa otakantaa.fi-palvelussa avoinna olevien hankkeiden tietojen siirron uuteen palveluun vai tuleeko hankkeiden vastuuhenkilöiden tehdä jotain?

Otakantaa.fi-palvelun ylläpito ei avaa uusia hankkeita tai siirrä vanhoja sisältöjä muiden käyttäjien puolesta. Omaa hankettaan jatkaakseen hankkeen vastuuhenkilön tulee rekisteröityä uuteen palveluun ja avata siellä uusi, vanhaa vastaava hanke. Vastuuhenkilö voi valita, miten hän haluaa tuoda vanhassa palvelussa julkaistut sisällöt uuteen palveluun (tiedostona tai manuaalisesti), ks. kysymys nro 4. Palvelun ylläpidosta voi tarvittaessa pyytää tarkempia neuvoja tiedostojen tallentamiseen tai sisältöjen kopioimiseen.

6. Organisaatiollani on ollut vanhassa otakantaa.fi-palvelussa kysely marras-joulukuussa 2015. Tämä kysely saa keväällä 2016 jatkoa. Vanhat tiedot pitäisi siirtää uuteen otakantaa.fi-palveluun. Miten tämä käytännössä tapahtuu?

Ks. kysymykset nro 4 ja 5. Uudessa hankkeessa kannattaa mainita, että kysymys on vanhan hankkeen jatkamisesta.

7. Miten saan itselleni virkamiesstatuksen uudessa otakantaa.fi-palvelussa? Jos minulla on ollut vanhassa otakantaa.fi-palvelussa virkamiesstatus, pitääkö minun hakea sitä uudessa palvelussa uudelleen?

Uudessa palvelussa ei enää ole käytössä erillistä virkamiesstatusta. Organisaation edustaja voi rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittaa kuuluvansa johonkin organisaatioon (esim. kunta, ministeriö, yhdistys).

Organisaatiolle luodaan oman profiili/organisaatiosivu, jonka alle kaikki kyseisen organisaation hankkeet listataan. Organisaation voi perustaa joko rekisteröitymisen yhteydessä tai ”Organisaatiot” -sivulta löytyvän ”Uusi organisaatio”-toiminnon kautta.

Uutta organisaatiosivua ei julkaista palvelussa ennen kuin palvelun ylläpito on tarkistanut sen. Käytännössä tarkistus toimii eräänlaisena hyväksyntänä, kuten vanhan palvelun virkamiesstatus.

8. Muuttuvatko otakantaa.fi:n rajapinnat uudistuksen myötä?

Kyllä, rajapinta muuttuu. Lisätietoja saa palvelun ylläpidosta osoitteesta otakantaa.om [at] om.fi.