Säännöt

Otakantaa.fi -palvelun käyttötarkoitus

Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa niiden laatua.

Palvelun käyttö on käyttäjille maksutonta. Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.

Käyttäjän tunnistautuminen

Palvelua voi käyttää ilman rekisteröitymistä tai rekisteröityneenä käyttäjänä riippuen palvelun käyttötarkoituksesta. Ilman rekisteröitymistä palvelun sisältöä pääsee selaamaan ja osallistumaan sellaisten hankkeiden keskusteluihin ja kyselyihin, joihin ei vaadita rekisteröitymistä. Hankkeen avaaminen ja organisaation ilmoittaminen palveluun vaatii käyttäjän rekisteröitymistä. Palvelussa voi olla myös hankkeita, joiden keskusteluihin ja kyselyihin osallistuminen vaatii rekisteröitymistä.

Katso rekisterin ylläpitäjän tiedot.

Palvelun moderointi

Käyttäjien viestit näkyvät Otakantaa.fi-palvelun keskustelupalstoilla välittömästi. Poikkeuksena ovat hankkeet, joihin on asetettu esimoderointi. Tällöin rekisteröitymättömien käyttäjien kommentit esitarkastetaan ennen julkaisemista. Tämän vuoksi viestit eivät näy keskustelupalstoilla heti.

Viestien tarkastaminen tapahtuu arkisin kello 8-18, ja se pyritään tekemään arkipäivisin 24 tunnin kuluessa viestin saapumisesta. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä viestejä ei tarkasteta eikä julkaista. Mikäli palvelusta poistetaan viesti, tulee poistetun kommentin tilalle teksti ”kommentti poistettu”

Otakantaa.fi -palvelun ylläpitäjä ei moderoi palvelun ulkoisia sisältöjä.

Keskustelun kielet

Otakantaa.fi -palvelu on kaksikielinen. Keskusteluun voi pääsääntöisesti osallistua suomen tai ruotsin kielellä.

Keskustelun netiketti

Otakantaa.fi -palvelussa julkaistaan viestejä, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa ja liittyvät keskustelun aiheeseen. Palvelun sääntöjen vastaiset viestit jätetään julkaisematta.

Viesti jätetään julkaisematta tai voidaan poistaa, jos se on:

a) lainvastainen, esimerkiksi

 • loukkaa toisen kunniaa
 • levittää toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
 • levittää salassa pidettäviä tietoja
 • kiihottaa kansanryhmää vastaan
 • yllyttää rikokseen.

Kaikki lainvastaiset teot on määritelty Suomen lainsäädännössä.

b) asiaton, esimerkiksi

 • sisältää kiroilua tai alatyylisiä ilmaisuja
 • linkittää internet-aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton.

Viestin asiattomuus ratkaistaan tapauskohtaisesti.

c) loukkaava

 • ei välttämättä lainvastainen, mutta jotain henkilöä tai henkilöryhmää loukkaava.

d) aiheeseen liittymätön

 • viesti ei liity keskustelun kohteena olevaan aiheeseen.

Foorumilla ei myöskään julkaista

 • kaupallisia viestejä
 • toisen yksityishenkilön henkilö- tai yhteystietoja sisältäviä viestejä.

Viestien sisältöä ei muokata otakantaa.fi-ylläpidossa, vaan viestit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisinaan. Ylläpito voi poistaa jo julkaistun viestin foorumilta, jos siihen ilmenee myöhemmin tarvetta.

Käyttäjän vastuu

Palveluun lähetettyjen viestien sisällöstä vastaavat niiden kirjoittajat. Kirjoittaja vastaa siitä, että annetut tiedot ovat oikeita. Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Kirjoittaja vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Hankkeen sisällöistä ja tietojen oikeellisuudesta vastaavat kyseisen hankkeen omistajat, ei Otakantaa.fi -palvelun ylläpitäjä.

Muuta

Päättyneet keskustelut ja kyselyt sekä niiden sisältö arkistoituvat hankkeen omille sivuille.

Toimitus voi tarvittaessa sulkea tai poistaa palvelun, palvelun osia tai yksittäisiä hankkeita toistaiseksi tai kokonaan esimerkiksi teknisistä tai toimituksellisista syistä.