Det förnyade Dinasikt.fi är ett forum för dialog mellan medborgarna och förvaltningen.

På Dinåsikt.fi kan du påverka gemensamma beslut redan då de bereds

Du kan delta i pågående diskussioner eller projekt eller skapa ett eget projekt. Dinåsikt. fi är en öppen mötesplats för medborgarna, förvaltningen och beslutsfattarna.

eduskunta1.jpg

Du hinner ännu påverka!
Diskussion "Esityksiä digitalisaation tuottavuusloikaksi" pågår, slutar 6.8.2015
Läget just nu: 8 trådar, 13 meddelanden, senaste meddelandet 30.7.2015 08:43
Diskussion "Vastaavatko strategisen tutkimuksen teema-aloitteen teemat ja painopisteet yhteiskunnan tarpeisiin?" pågår, slutar 12.8.2015
Läget just nu: 1 trådar, 1 meddelanden, senaste meddelandet 8.7.2015 19:44
Gallup "Mitä mieltä olet ohjelmaluonnoksesta?" pågår, slutar 31.8.2015
Läget just nu: 8 svar
Diskussion "Mitä kaupungin länsialueella olevia liikuntapaikkoja asukkaat käyttävät? Onko jokin tietty alue länsialueella, johon asukkaat toivoisivat sijoittuvan vaikkapa uuden lähiliikuntapaikan?" pågår, slutar 31.8.2015
Läget just nu: 1 trådar, 1 meddelanden, senaste meddelandet 2.6.2015 12:47
Diskussion "Säijän osayleiskaavan tavoitteet" pågår, slutar 31.8.2015
Läget just nu: 1 trådar, 1 meddelanden, senaste meddelandet 24.3.2015 13:34