Det förnyade Dinasikt.fi är ett forum för dialog mellan medborgarna och förvaltningen.

På Dinåsikt.fi kan du påverka gemensamma beslut redan då de bereds

Du kan delta i pågående diskussioner eller projekt eller skapa ett eget projekt. Dinåsikt. fi är en öppen mötesplats för medborgarna, förvaltningen och beslutsfattarna.

eduskunta1.jpg

Du hinner ännu påverka!
Möte "Helsingin energiapäätös 2015: arviointitulosten esittely ja avoin keskustelutilaisuus HUOM! Muuttunut aika." kommande, startar 11.9.2015 09:00
Diskussion "Keskustele Ylöjärven taloudesta ja palveluista" pågår, slutar 15.9.2015
Läget just nu: 2 trådar, 2 meddelanden, senaste meddelandet 2.9.2015 10:06
Diskussion "Keskustelu" pågår, slutar 15.9.2015
Läget just nu: 1 trådar, 1 meddelanden, senaste meddelandet 18.11.2014 00:01
Möte "Osallisuusohjelman käsittely kaupunginvaltuustossa" kommande, startar 28.9.2015 18:00
Möte "Lautakuntien talousarvioestykset palveluverkosta" pågår, slutar 30.9.2015 00:00