Det förnyade Dinasikt.fi är ett forum för dialog mellan medborgarna och förvaltningen.

På Dinåsikt.fi kan du påverka gemensamma beslut redan då de bereds

Du kan delta i pågående diskussioner eller projekt eller skapa ett eget projekt. Dinåsikt. fi är en öppen mötesplats för medborgarna, förvaltningen och beslutsfattarna.

eduskunta1.jpg

Du hinner ännu påverka!
Gallup "Osallistutko nimenkeräykseen Eero Hult EU-vaali ehdokkaaksi ?" pågår, slutar 20.4.2014
Läget just nu: 9 svar
Diskussion "Kommentoi kouluverkkoselvitystä!" pågår, slutar 21.4.2014
Läget just nu: 54 trådar, 155 meddelanden, senaste meddelandet 17.4.2014 08:53
Möte "OGP-työryhmän kokous" kommande, startar 24.4.2014 14:00
Diskussion "Forssan kaupunkistrategia" pågår, slutar 27.4.2014
Läget just nu: 0 trådar
Diskussion "Kommentoi toimintaympäristökuvauksen tekstejä" pågår, slutar 27.4.2014
Läget just nu: 3 trådar, 10 meddelanden, senaste meddelandet 16.4.2014 09:01