Gå till innehållet

Hur förverkligas de språkliga rättigheterna i Finland?

Frågetecken 1836
Enkät | Justitieministeriet
Enkäten har avslutats

Enkätens syfte och teman

Enkätens syfte är att utreda åsikter och erfarenheter om förverkligandet av de språkliga rättigheterna i Finland.

Frågorna gäller följande teman:

  • Kännedom om de språkliga rättigheterna samt det allmänna språkklimatet i Finland
  • Förverkligandet av de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården
  • Förverkligandet av de språkliga rättigheterna i kontakter med myndigheter och statsbolag

Svaren används som bakgrundsinformation i regeringens berättelse om tillämpning av språklagstifningen.

Hur svaras enkäten och var publiceras svaren?

Förfrågningen svaras anonymt. Endast justitieministeriet får uppgifter om enskilda svar. Efter att förfrågningen stängts, justitieministeriet gör en sammanfattning av svaren där enskilda personer som har svarat på enkäten inte kan identifieras. Sammanfattningen publiceras bland annat på denna webbplats.

Tilläggsinformation

Basuppgifter

Avslutat: 15.4.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Bakgrundsinformation
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Kännedom av språkliga rättigheter och det allmänna språkklimatet i Finland
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Förverkligandet av de språkliga rättigheterna i kontakt med myndigheter och statsbolag
Detta fält måste fyllas i.
(du kan välja flera alternativ)
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.
Förverkligandet av de språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården
Detta fält måste fyllas i.
Detta fält måste fyllas i.