Kärkölän kunnan hyvinvointikertomuksen painopisteet

Frågetecken 26
Enkät | Kärkölän kunta
Enkäten har avslutats

Kärkölässä valmistellaan hyvinvointikertomusta. Kunnan tulee arvioida ja ottaa huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Kunnan tulee myös seurata asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä seurata ja arvioida kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida niistä. Kunnan on valmisteltava valtuustokausittain hyvinvointikertomus, asetettava terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja osoitettava ne hyvinvointi- ja terveysosoittimilla. Hyvinvointikertomuksen valmistelu on eri toimijoiden yhteinen hyvinvointiasioiden oppimisprosessi.

Ota kantaa seuraaviin kysymyksiin.

Basuppgifter

Avslutat: 21.10.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Anna kouluarvosana aseteikolla 4-10.
Det här fältet är obligatoriskt.
Svaret måste vara en siffra.
Valitse seuraavista vaihtoehdoista. Voit valita usemman vaihtoehdon.
Det här fältet är obligatoriskt.
Koulunkäynti
Anna arvosana aseteikolla 4-10 (4 ei lainkaan tärkeää - 10 erittäin tärkeää).
Det här fältet är obligatoriskt.
Svaret måste vara en siffra.
Vastaa omin sanoin, vastauksia hyödynnetään koulujen ja kotien yhteistyön kehittämisessä.
Liikunta ja vapaa-aika
Anna kouluarvosana aseteikolla 4-10.
Det här fältet är obligatoriskt.
Svaret måste vara en siffra.
Vastauksia hyödynnetään vapaa-aikapalvelujen kehittämisessä.
Elinympäristön esteettömyys ja turvallisuus
Yrittäminen ja työllisyys
Anna kouluarvosana aseteikolla 4-10.
Svaret måste vara en siffra.
Vastaa omin sanoin, vastauksia hyödynnetään elinkeino-ja työllistämistoiminnan kehittämisessä.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Anna kouluarvosana asteikolla 4 - 10.
Det här fältet är obligatoriskt.
Svaret måste vara en siffra.
Vastauksia hyödynnetään ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämisessä.
Avoin palaute.