Gå till innehållet

Sairauksien ehkäisy ja hoito tulevassa sotessa Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Frågetecken 11
Enkät | Lapin sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Enkäten har avslutats

Työryhmä valitsi tarkasteltaviksi neljä palvelukokonaisuutta: Valtimosairaudet (esimerkkinä DM), selkäkipupotilaat (krooninen kipu), saattohoito ja työikäiset, joiden terveysvalinnat aiheuttavat suuret terveysongelmat jatkossa (väliinputoajat).

Tarkasteltavaksi valittiin prosesseja, missä toteutuu moniammatillisuus ja joissa vastuu jakautuu usealle toimijalle, prosessit joissa on paljon parannettavaa sekä saadaan todellisia kustannushyötyjä. Pyrittiin löytämään Lapin alueen sairauden hoidon kokonaisuuden, ihmisten hyvinvoinnin kannalta, oleellisimmat uudelleen muotoilun mahdollisuudet.

Työryhmässä on noussut esille varhaisen puuttumisen malli, avun saaminen yhdestä pisteestä ja potilaiden pärjäämisen tukeminen. Olemme pyrkineet ravistelemaan ajatuksiamme pois nykyisestä palvelurakenteesta ja miettimään uutta mallia, jossa asiakas on keskiössä.

Toivomme, että vastaatte muutamaan kysymykseen liittyen omaan hyvinvointiisi ja arjessa pärjäämiseen.

Basuppgifter

Avslutat: 21.6.2016

Bilagor

 • Inga bilagor
Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Svar
 • Hyvä kunto

 • fyysinen- ja psyykkinen hyvä kunto

 • fyysinen ja psykkinen terveys ja hyvinvointi, mahdollisuus vaikuttaa itseäni koskeviin asioihin, itsemääräämisoikeus, toimeentulo, kuuluminen omaan yhteisöön, oman kielen, kulttuurin ja elinkeinon säilyminen

 • Tasapaino elämässä, työ- ja toimeentulo turvattu, avunsaaminen ajoissa jo apua tarvitsen

 • fyysinen ja psyykkinen terveys, avunsaaminen ajoissa

 • Osallisuus, palveluiden sujuvuus ja saatavuus oikea-aikaisesti. Rovaniemellä hoitoon pääsy esim. hammashoitoon on hidasta jolloin lisää ongelmia ehtii syntyä ja hoito on kallista. Ei ole oikein, että hoidon saamiseksi oikea-aikaisesti on ohjauduttava yksityiselle palveluntarjoajalle. Pienituloiset ovat eriaarvoisessa asemassa jo perusterveydenhuollossa.

 • fyysinen ja psyykkinen terveys ja hyvinvointi

 • Ennalta ehkäisyyn panostaminen

 • Terveys ja hyvä kunto.
  Pääsen hoitoon tarvittaessa nopeasti ja että minua kuunneellaan.
  Loppuvaiheessa kunnioitetaan minun toiveitani esim jos on hoitotahto sitä myös kuunnellaan

Svar
 • Jatkuvuutta sekä selkeää hoitosuunnitelmaa. Jaksamisen tukemiseen säännölliset tuki/kuntoutusjaksot, jotka toteutuat aina tietyllä aikavälillä. Akuuteissa tilanteissa sujuva kivunhoidon saaminen yhdestä pisteestä ilman juoksuttamista paikasta toiseen, selkeä yhtenäinen ohjeistus/suunnitelma.

 • Ymmärrystä ja ammattitaitoa

 • Hoitosuunnitelma. Tapaamisia "alan tietäjän" kanssa. Helppoa palvelun saatavuutta ongelma tilanteissa ei kuukausien odotusta.

 • aitoa potilaan kuuntelemista, ymmärrystä ja tukea elää omassa yhteisössä oman elämäntavan mukaista elämää voimavarojen mukaan, apua viranomaisasioinnissa, tukea psyykkisesti kuormittavassa tilanteessa, parempaa tiedonkulkua ja yhteistä suunnittelua hoidon ja kuntoutuksen osalta

 • Sujuvaa, tiedot kulkisivat hyvin, ei aina tarvitsisi selittää alusta. Kohteliasta ja empaattista kohtaamista.

 • jaksamisen tukemista,
  jatkuvaa hyvää selkeää hoitosuunnitelmaa

 • Hoidon jatkuvuutta ja asiantuntevaa apua. Sujuvuutta lisäisi terveys- ja sosiaalipalveluiden riittävä vuoropuhelu.

 • Toivoisin, että joku ottaisi minun tilanteeni tosissaan ja minulla olisi mahdollisuus omaan lääkäriin ja muuhun tiimiin ja kokonaisvaltaisen tuen mahdollisuus

 • Hoitosuunnitelmaa, asiantuntijapalveluiden saatatavuutta, tietoa ymmärrettävässä muodossa. Tulen kuulluksi ja minun asiani otetaan todesta.

 • Hoitoon pääsyä tarvittaessa.Asiantuntijan apua ja että minut otetaan vakavasti eikä vähätellä.
  Jatkuva seuranta ja suunnitelma /ohjaus
  Koulutettu henkilökunta jolla asenne kohdallaan