Gå till innehållet

Perheiden palvelut tulevassa sotessa Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Frågetecken 51
Enkät | Lapin sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Enkäten har avslutats

Perheiden palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten ja nuorten hyvinvointi ja kasvatus. Niihin kuuluvat muun muassa äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, erikoissairaanhoidon synnytys-, lasten ja nuorten palvelut, kasvatus- ja perheneuvonta, perheasian sovittelu, lastensuojelu, adoptio- ja ottolapsineuvonta, huoltajuuteen, elatukseen ja isyyden tunnustamiseen kuuluvat palvelut sekä päivähoito, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta.

Sote-valmistelussa perheiden palveluiden työryhmä on ammatillisen kokemuksensa pohjalta pyrkinyt tarkastelemaan palvelukenttää tarvelähtöisesti. Työryhmässä on jo hyödynnetty pienimuotoista kyselyä ja haastatteluja palveluiden käyttäjille. Näissä yhteyksissä puutteiksi ja kehittämiskohteiksi on nostettu mm.:

 • tiedonkulun ja tietotekniset puutteet/vaikeudet/haasteet
 • jonot
 • sekava palvelujärjestelmä, palveluohjaus ja palveluiden koordinointi ontuu
 • ennaltaehkäisevän työn haasteet
 • palveluiden puuttuminen, pitkät matkat, tiukka talous
 • työskentelytapojen järkeistäminen ja päällekkäisen työn ehkäiseminen, työskentelyn painopisteen suuntaaminen asiakkaan/potilaan varsinaiseen tarpeeseen/tilanteeseen
 • maahanmuuttajien huomioiminen perheiden palveluissa

Alkuvaiheessa työryhmä määritteli perheen kotitaloudeksi, jossa vanhemman/vanhempien lisäksi asuu vähintään yksi alle 23-vuotias. Kokonaistarkastelun jälkeen syvennyttiin vanhemmaksi/perheeksi tulon vaiheeseen (raskaus–3-v.) ja nuorten (13–17-v.) palveluihin.

Perheet ovat melkoisen palveluviidakon keskellä: saattaa olla vaikeaa tietää, keneen ottaa yhteyttä, kuka vastaa, kuka koordinoi. Kaupungissa palveluja on tarjolla, mutta kokonaisuutta on vaikea hahmottaa. Pienissä kunnissa kokonaisuuden voi hahmottaa paremmin, mutta tarvittavia palveluja ja erityisosaamista saattaa puuttua. Mitä mieltä sinä olet? Miten kehittäisit lasten, nuorten ja perheiden palveluja? Kiitos, kun olet mukana!

Basuppgifter

Avslutat: 21.6.2016

Bilagor

 • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Svar
 • Kyllä

 • Kyllä

 • Ei löydy, jos ei ole selkeää diagnoosia

 • kyllä

 • Lapselle onneksi löydän, itselleni en! Sain vakavan laskeuman synnytyksen jälkeen ja neuvola ottaa vastaan vain odottavia ja tiimistä ohjattiin pikapolille, aivan surkeaa! Jumppaan nyt itsekseni, toivottavasti vaivan takana ei ole mitään vakavampaa.

 • kyllä

 • Ei välttämättä löydy

 • Kyllä

 • Kyllä

 • Vauva-aikana onneksi oli neuvolakortti ja kalenterimerkinnät muistuksineen. Ei siinä hormonihöyryisenä uutena äitinä olisi muuten muistanut omaa nimeäkään.. Pääkotiin mennessä hankalaksi muodostui päätöksenteon hitaus-ja vaikeus, töihin oli lähdettävä mutta paikkaa pantattiin vimeiseen asti.

Voit valita useampia vaihtoehtoja
Svar
 • Pyytäisin apua läheisiltä 44 / 51
 • Menisin päivystykseen 2 / 51
 • Hankkisin netistä tietoa aiheesta 14 / 51
 • Hakisin vertaistukea netin keskustelualustoilta 5 / 51
 • Ottaisin yhteyttä ensi- ja turvakodille 5 / 51
 • Soittaisin neuvolaan 36 / 51
 • Etsisin netistä ammatillista chat-ohjausta/apua 1 / 51
 • Soittaisin yhteiseen neuvonta- ja palveluohjauskeskukseen, mistä minut ohjattaisiin oikeaan paikkaan 7 / 51
 • Jotain muuta, mitä? Vastaa seuraavaan kysymykseen! 0 / 51
Voit mainita useampia palveluita, muistathan perustella vastauksesi!
Svar
 • Haluaisin, että neuvolassa olisi aina työpari, jossa on sekä terveydenhoitaja että perhetyöntekijä opastamassa arjen jaksamisen haasteisiin. Olisi tärkeää ennakoida vaäsymystilat ja uhmaiät, jotta osaa toimia oikein , kun tarve on.

Valitse itsellesi luontevimmat vaihtoehdot.
Svar
 • Oma verkosto (perhe, sukulaiset, ystävät) 37 / 51
 • Vertaisryhmät 13 / 51
 • Nettipalvelut/sosiaalinen media 2 / 51
 • Netin keskustelufoorumit 4 / 51
 • Avoin päiväkoti 1 / 51
 • Seurakunta 0 / 51
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) 8 / 51
 • Neuvola 34 / 51
 • Päiväkoti 19 / 51
 • Koulu 11 / 51
 • Perhetyö 10 / 51
 • Perheneuvola 18 / 51
 • Ensi- ja turvakoti 2 / 51
 • Elo 1 / 51
 • Sairaanhoidon päivystys 0 / 51
 • Sosiaalipäivystys 1 / 51
 • Erikoissairaanhoito 2 / 51
 • Muu taho, mikä? Vastaa seuraavaan kysymykseen! 0 / 51
Voit mainita useampia palveluita, muistathan perustella vastauksesi!
Svar
 • Inga svar
Puuttuuko jokin palvelu kokonaan? Onko jotain palvelua liian vähän saatavilla?
Svar
 • matalan kynnyksen hoitoapu väsyneelle perheelle

 • Äitien oma terveys. Lapsi pistetään kaiken edelle eikä ole aikaa pitää itsestään huolta. Äidit unohdetaan synnytyksen jälkeen jos eivät masennu.

 • Murrosiän haasteisiin vanhempana on vaikea löytää matalan kynnyksen keskustelu-, purku-, neuvonta-, ohjauspaikkaa. Välillä olisi mukavaa, kun joku jossakin kysyisi, miten vanhempana jaksaa...

 • vertaistukea perheille

 • Äitien jaksamiseen ja hyvinvointiin vertaisryhmä tai vastaava. Naiseutta ei saa menettää vaikka lapsia on tehnytkin, se vain monesti jää itseltä täysin huomioimatta.

 • Ennaltaehkäiseviä palveluita lapsiperheille lisää.

 • Kodinhoitajat tms kun perheessä sairastellaan. Esim kun vanhemman pitäisi päästä töihin ja lasta ei voi viedä päiväkotiin. Tai jos vanhemmalla on terveydellinen ongelma, esim leikkauksesta toipumassa, voisi joku tulla hoitamaan lapset kouluun/päiväkotiin ja pois.

 • Psyykkistä tuke perheille, esim. helposti varattavissa oleva keskusteluapu ja ennenkaikkea palvelusta tiedottaminen

 • neuvonta ja-palvelunohjaus

 • Mielenterveys puolelle liian hidasta päästä

Voit valita useamman vaihtoehdon
Svar
 • Pyytäisin apua läheisiltä 38 / 51
 • Menisin päivystykseen 4 / 51
 • Hankkisin netistä tietoa aiheesta 11 / 51
 • Hakisin vertaistukea netin keskustelualustoilta 5 / 51
 • Ottaisin yhteyttä ensi- ja turvakodille 3 / 51
 • Soittaisin neuvolaan 33 / 51
 • Etsisin ammatillista chat-ohjausta/apua 2 / 51
 • Soittaisin yhteiseen neuvonta- ja palveluohjauskeskukseen, mistä minut ohjattaisiin oikeaan paikkaan 13 / 51
 • Jotain muuta, mitä? Vastaa seuraavaan kysymykseen! 1 / 51
Voit mainita useampia palveluita, muistathan perustella vastauksesi!
Svar
 • Menen lääkäriin

Svar
 • Vanhempain- ja hoitovapaan aikana itselle ei saa lääkäriaikaa enää neuvolan kautta, vaan pitää mennä päivystykseen / terveyskeskukseen. Tuntui hullulta ajaa terveyskeskukseen kuntakeskukseen, kun lääkäri kävi omalla kylällä neuvolassa. Sama lääkäri olisi voinut olla vastassa tk:ssakin.

  Päivystyksestä / tk:sta lapsen sairauden kohdalla on useamman kuin kerran sinne soitettaessa kysytty, että eikö teillä ole vakuutusta, ettekö voi mennä yksityiselle.

 • Neuvola ei näe LKS:n testien tuloksia ja tämä voi vaikuttaa odottavan neuvontaan.

 • Neuvola järjesti hyvin kriisapua sitä tarvitessani.
  Nykyinen arpomienn päivystyksen ja pikapolin välillä joskus ärsyttää, toisesta neuvovat toiseen tai tiimiin, silloinkin kun on oikeasti tarve hoidolle heti eikä 15.päivä. Silloin on onneksi ollut varaa mennä yksityiselle.

 • Tieto ei aina kulje toimijalta toiselle. Jos ei itse osaa heti oikeasta paikasta apua hakea niin helposti joutuu pompotelluksi paikasta toiseen.

 • kaikki ok

 • Pompottelu on arkipäivää

 • kyllä olen tullut pompotelluksi..

 • Erityisen tuen lasten perheiden vierelläkulkijana olen todennut todellista pompotusta.

 • eri potilastietojärjestelmien vuoksi perusterveydenhuolto-erikoissairaanhoito-tiedonkulku ontuu, esim. yksi unohdus hoitajan kirjaamisissa vaikeuttaa kokonaistilanteen hoitamista, tietojen tilaaminen ja soitteleminen kuormittaa kaikkia osapuolia

 • Kommunikointi eri virastojen kanssa pitäisi olla sujuvampaa, tietojen pitäisi vaihtua välittömästi asiakkaan luvalla.
  Tärkeää saada apua heti, ei ainakaan missään nimessä ohjattaisi takaisin kotiin ohjeella että "jos vaiva pahenee niin palaa sitten takaisin".

Valitse 3 mielestäsi tärkeintä palvelua seuraavista:
Svar
 • Nettisivu, jossa selvitetään erilaisten perhe-elämän asioiden kanssa toimimista 5 / 51
 • Vanhempien vertaistukiryhmä (livenä, netissä Skype-ryhmän tapaan suojatulla yhteydellä – tai molempia tapoja käyttäen) 10 / 51
 • Päiväkodissa toimivan vanhempien tukihenkilön tapaaminen 13 / 51
 • Kotipalvelutyöntekijän tai perhetyöntekijän apua, jotta saa vähän levätä itse ja ehtii hoitaa asiat paremmassa rauhassa 40 / 51
 • Soitto palveluohjauskeskukseen, josta saa tiedon kaikista tarjolla olevista palveluista ja ohjauksen parhaiten sopivaan, toisinaan myös kutsun käymään tai ajanvarauksen) 18 / 51
 • Yhteydenotto omaan lastenneuvolaan 27 / 51
Svar
 • Ihmisten omat verkostot pitää herätellä henkiin aina

 • Avoin päiväkoti äideille eli lasta myös vähän hoidettaisiin kun äidit vaikka juovat kahvin keittiössä tai kävisivät hoitamassa pienen asian kaupungilla.

 • Kotipalvelusta pitäisi olla enemmän informaatiota, nyt kuvitellaan ettei se kuitenkaan lapsiperheille onnistu kun vanhuksille se on tarkoitettu. Kynnys pyytää apua on liian korkea. Pelätään leimautumista.

 • Jollakin taholla pitäisi aina olla kokonaiskuva tilanteesta. Vaikka apua hakisi ja saisi useammalta taholta niin olisi joku joka hahmottaisi kokonaistilanteen.

 • palvelun saaminen pitäisi olla helpompaa

 • nopeasti saatavilla olevat matalan kynnyksen palvelut lyhentävät ongelman kestoa ja syvyyttä

 • Lapsiperheiden etuisuuksia ei pidä vähentää.

 • palvelujen pitäisi olla herkällä kuulolla " Miten voin auttaa?" -asenteella

 • Neuvola pysyisi lähellä perheitä, samoin tutut perhetyöntekijät tai kokotipalvelutyöntekijät olisivat lähellä perhettä; saisi asioida samojen työntekijöiden kanssa. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan ihmistä nettisivut eivät ole riittävä apu!

Mitä alla olevista kehottaisit käyttämään? Valitse 3 tässä tilanteessa mielestäsi parasta vaihtoehtoa seuraavista:
Svar
 • Rohkaistaan kertomaan opettajalle (ja ehkä rehtorille) 45 / 51
 • Rohkaistaan kertomaan koulukuraattorille 40 / 51
 • Rohkaistaan soittamaan lasten puhelimeen 7 / 51
 • Ohjataan juttelemaan harrastuskerhon vetäjän tai nuoriso-ohjaajan kanssa 6 / 51
 • Ohjataan koulupsykologille 11 / 51
 • Neuvotaan ottamaan yhteyttä palveluohjauskeskukseen, josta saa tiedon kaikista mahdollisesti avuksi olevista palveluista ja ohjauksen parhaiten sopivaan (toisinaan myös kutsun käymään tai ajanvarauksen) 24 / 51
Svar
 • Matalan kynnyksen palvelut mihin on helppo mennä/ottaa yhteyttä. Monesti se, että saa henkilön edes puhelimen päähän auttaa jo paljon.

 • Rohkaisevat, omia voimavaroja tukevat keskustelut ammattilaisten kanssa. Tärkeintä, että saa yhteyden johonkuhun, jonka kanssa voi jutella.

 • Vanhemman pitää saada osallistua palavereihin ja tulla kuulluksi niin että mikä minun mielestä parhaiten auttaisi. Koulussa voisi vanhempainilloissa enemmän olla teemailtoja joistaki aiheista. Vanhemmat saisivat keskustella yhdessä esim. koulukiusaamisesta. Ja voisi olla asiantuntijoita puhumassa myös näissä illoissa.

 • mahdollisimman matala kynnys. Kohtaamisia!

 • Matalan kynnyksen ammatilliset palvelut, vertaistuki

 • Matalan kynnyksen palvelut. Ettei ongelmien tarvitse olla suuria ja kasaantua ennenkuin saa apua.

 • Neuvolan tuki ja asioihin puuttuminen, sosiaalinen verkosto

 • neuvola

 • olemassa olevien palvelujen tavoitettavuus ja riittävät resurssit tarpeen

 • Kunnolliset harrastustoiminnat nuorille/lapsille

Svar
 • yhden luukun periaate: tieto keskitetysti samasta paikasta

 • Äiti ja lapsi voisivat saada yhdestä paikasta hoitoa. Esim. neuvolasta voitaisiin suoraan jotenkin saada lääkäriaikoja äideille tai lähetteen toiselle lääkärille vaikka vaiva olisi esim.kotiäidille ilmaantunut rasitevamma. Näin ei tarvisi miettiä lastenhoitoa kun itse pitäisi pikapolille mennä istumaan.

 • Selkeä palveluohjausmalli koko alueelle - yhden numeron päästä saisi ohjauksen ja suunnan, mihin voi ottaa yhteyttä.

 • Avoin päiväkoti olisi hyvä asia, jotta vanhemmat pääsevät käymään itse vaikka hammaslääkärissä tai terveyskeskuksessa ilman pientä lasta. Kaikilla ei ole läheisiä lähellä jotka voisivat auttaa.

 • Yhteistyö yhdessä tekemiseksi!

 • Samasta luukusta palvelut koko perheelle

 • Palvelumuotoja on ehkä olemassa, mutta tieto niistä pitäisi olla kootummin tarjolla. Olisi se yksi paikka johon lapsiperheenä ottaa yhteyttä ja josta osattaisiin neuvoa eteenpäin.

 • Tiedon kulun parantaminen. Jokin puh.nro josta kysyä neuvoa asiassa kuin asiassa ja iseltä ohjattaisiin oikeaan paikkaan

 • oikeanlainen ohjaus ja neuvonta oikeaan aikaan tietystä paikasta

 • enemmän resursseja, jotta tarpeeseen voitaisiin vastata heti > on halvempaa ja inhimillisempää