Gå till innehållet

Utredningsmannens förslag till alternativa besparingar inom servicen för personer med funktionsnedsättning

Frågetecken 210
14.10.2016 | Sosiaali- ja terveysministeriö

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte i maj verksamhetsledaren för Tröskeln rf Kalle Könkkölä att utreda olika sätt att genomföra besparingar i tjänsterna för personer med funktionsnedsättning. Besparingarna är en del av regeringens reform som syftar till att minska kommunernas kostnader genom att minska deras uppgifter och skyldigheter. Målet med utredningsarbetet var att finna alternativ till de besparingar som regeringen har föreslagit.Basuppgifter

Publicerad: 14.10.2016

Teman:
  • #social- och hälsovårdstjänster
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna