Gå till innehållet

Reformen av lagen om penninginsamlingar; inrikesministeriets förstudieprojekt (SM1615562)

Frågetecken 65
11.1.2017 | Justitieministeriet, Sisäministeriö
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Under hösten 2016 genomförde inrikesministeriet en webbenkät i tjänsten Dinåsikt.fi för att utreda deltagarnas synpunkter på de alternativa modeller för genomförande av penninginsamlingar som är under utredning. I november ordnades också en workshop för intressentgrupperna där man i grupper om ca 10 personer diskuterade frågor i anslutning till självregleringssystemet, kravet på allmännyttighet samt förutsättningarna för en smidig process. Nedan finns sammandragen från dessa höranden:

Inrikesministeriet tillsatte i augusti ett förstudieprojekt med uppgift att kartlägga penninginsamlingsverksamhetens nuläge och utvecklingsobjekt samt att utreda alternativa genomförandemodeller för att göra penninginsamlingsverksamheten smidigare. Avsikten är att hålla fast vid det mål som anges i den gällande lagen om penninginsamlingar, dvs. att förhindra oredlig verksamhet i samband med penninginsamlingar.Basuppgifter

Avslutat: 11.1.2017

Teman:
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

Gör en anmälan