Gå till innehållet

Berätta din åsikt om utkastet till förstudie om grundande av en nationalstadspark i Karleby

Frågetecken 4
Enkät | Karleby stad
Enkäten har avslutats

Vi ber dig ta del av det bifogade utkastet till förstudie om grundande av en nationalstadspark i Karleby och sedan svara på följande frågor senast 22.12.2016.

Basuppgifter

Avslutat: 22.12.2016

Bilagor

Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Detta fält måste fyllas i.
Granskningsområdet för nationalstadsparken är indelat i fyra zoner: 1) Tankar–Renö–Natura 2000-området i Karleby skärgård–Trullön–områdena i Rummelören och Harrbådan, 2) Gamlahamnsviken och Sundmun (Sandstrand, Halkokari strand, Tullbacken och Beckbruket), 3) Området längs Sundet (randområdena av Hållhagen och stadsdel 4, Centralparken, Salutorget), 4) Neristan–Oppistan–Tallåsen. Granskningsområdet utgår från berättelsen om Karleby som en handelsstad med en rik natur- och kulturhistoria och ett havsnära läge som påverkats av landhöjningen på västkusten.
Nyckelelementen i projektet för en nationalstadspark i Karleby är de havsnära influenserna, landhöjningen och de historiska elementen som anknyter till näringslivet och bosättningen samt de olika och välbevarade skikten i stadsstrukturen.
Förstudien tar delområdesvis upp stjärnobjekt inom landhöjning och geologisk historia, naturhistoria, näringslivshistoria, planläggnings- och arkitekturhistoria samt grönområdenas historia (Del II, kapitel 6, utförligt i Del III).