Gå till innehållet

Vastaa kyselyyn ja kerro mielipiteesi suunnitelmasta. Vastausaikaa on 30.3.2017 asti!

Frågetecken 17
Enkät | Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Enkäten har avslutats

Kerro mielipiteesi ja näkemyksesi luonnosvaiheessa olevasta suunnitelmasta.  Vastauksia hyödynnetään suunnitelman valmistelussa - kerro mielipiteesi ja ehdotuksesi!

Huomioithan, että kaikki näkevät vastaukset.

Basuppgifter

Avslutat: 30.3.2017

Bilagor

 • Inga bilagor
Ilmianna

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Suunnitelman tavoitteet ja kehittämiskohteet on kuvattu luvussa 2. Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia tavoitteisiin ja kehittämiskohteisiin. Mitä puuttuu, mikä on huonosti ilmaistu, mihin pitäisi kiinnittää huomiota?
Svar
 • Mielenterveyspalveluita ei saa nopeasti. Nuorisotyön näkökulmasta tämä on erittäin suuri puute, ei riitä jos ajan saa vasta parin viikon päästä. Tämän asian kanssa on painittu jo vuosia, parannuksia on yritetty tehdä esim. hankkeiden avulla mutta nuoret jäävät silti ilman apua. Nopean toiminnan joukkoja tarvitaan, nuorten määrä joilla on esim. sos. tilanteiden pelkoa tms. on lisääntynyt hurjasti viime vuosina. Ja nämä nuoret jäävät kotipaikkakunnalle, koska eivät kykene lähtemään muualle opiskelemaan tai ammatillisen koulutuksen käytyään palaavat takaisin. Tähän on saatava parannus.

 • Tavoitteita on paljon ja ne ovat tarpeellisia.

 • Kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen on hyvin tärkeää. Kiusaamisesta johtuvat kielteiset kehityspolut vaikuttavat pitkälle aikuisuuteen asti ja näkyvät monin tavoin ihmisten elämänkulussa, mukaan lukien opiskelu- ja työllistymisvaikeuksissa. Tausta kiusatuksi tulemisesta näkyy useissa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkuuksissa.

  Voisi vielä vahvemmin korostaa lapsiin ja nuoriin liittyvän ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja tarvetta kalliiden korjaavien toimenpiteiden rinnalle (s. 40). Tulisi tehdä näkyväksi ennalta ehkäisevän työn laajat yhteiskunnalliset vaikutukset. Riittävän varhaisella lasten ja nuorten tukemisella on vaikutuksia kaikkeen, mm. työllisyyteen sekä työttömyydestä aiheutuvien ongelmien ja kustannusten ehkäisyyn. Vahvalla alkuvaiheen panostuksella yhteiskunta/palvelujärjestelmä voisi aikaansaada huomattavia säästöjä "toisessa päässä". Monen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaan taustalla näkyy lapsuudesta lähtien juonensa juurtavat vaikeudet. Aikuisiällä ongelmavyyhtien selvittely ja purkaminen on jo varsin monisyistä ja haastavaa. Myös yhteiskunnalliset kustannukset ovat huomattavat.

 • Asioita on tehtävä monella tasolla. Kaipaan silti reilusti rankempaa panostusta perheisiin, sieltä se lähtee. Tavoitteissa on hyvä näkyä todella selvästi se, että perheitä arvostetaan ja tuetaan. Asioita kannataa muutenkin ajatella suurempana kokonaisuutena, ilman siiloutumista. Esimerkiksi aikuisten työllisyys on iso osa lasten ja nuorten hyvinvointia.

  Perheiden monimuotoisuus kuulostaa kivalta, vaan ei se sitä ole. Isän ja äidin on hyvä elää yhdessä. Toki tämä ei aina onnistu, mutta näkisin järkevämpänä eheyttää perheitä niiden purkamisen sijaan.

  Arjen kiire ja rahahuolet hajottavat perheitä. Yksi suurin rasite ovat harrastukset. Entä, jos kunnat panostaisivat lasten ja nuorten lähiharrastuksiin nykyistä enemmän? Meillä on vanhempina lukuisia jurpoja, joille on vaikea takoa päähän, että lapsi voi olla harrastamatta kalliita lajeja. Penska rahdataan jääkiekkoon vaikka talkoissa omia sisäelimiä myymällä - ei perhe sellaista kestä. Ja ne, joilla ei ole rahaa tarjota lapsille harrastuksia, kokevat itsetunnon tuskia - ei perhe sellaista kestä. Entä, jos tehdään harrastuksista halpoja ja tuotetaan ne niin lähellä, että perheiden talous ja ajankäyttö pysyvät hanskassa?

 • Lasten ja nuorten terveystottumukset paranevat:
  - Mielestäni kaikki lähiliikuntapaikat tulisi kunnostaa ja niiden toimivuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Olen useasti vaatinut talvella esim. jääkenttien aurausta, sillä se ei tapahdu automaattisesti. Kun liikuntapaikkoja ei huolleta tai kunnosteta tarpeen mukaan, eivät lapset halua/pysty käyttämään niitä. Ja koska kenttiä ei käytetä aktiivisesti, todetaan ne hyödyttömiksi ja kaavoitetaan tonteiksi, kuten Purolassa. Toivon, että liikuntapaikat pysyvät tarpeeksi suurina, jotta kaikki halukkaat mahtuvat liikkumaan sekä niiden kunnostus ja huolto toimii ilman jatkuvaa huomauttelua.
  - Kouluruoan parantaminen. Mielestäni nykyinen kouluruoka ei kaikilta osin ole sellaista, että se olisi sopivaa lapsillemme. Jos lapsi ei ulkonäön tai maun perusteella osaa erottaa syökö hän kalaa vai lihaa, on mielestäni joki pahasti pielessä. Tiedän, että kustannustehokkuus määrittelee pitkälti sen millä hintaa päivän ruoka-annos on saatava tehtyä, mutta onko laadusta tingittävä. Onko einesten tai puolivalmisteiden käyttäminen todella ainut vaihtoehto vai voisiko tätäkin ongelmaa ratkoa uusin silmin. Uutta innovatiivista otetta, jotta lapsemme saavat hyvää ja ravitsevaa ruokaa ja tietävät mitä suuhunsa laittavat.

 • Lasten kanssa työskenteleviltä tarkastetaan riksosrekiteri tiedot. mutta kun lukee uutisia pitäisikin tarkastaa uskonnolliset tiedot ennemmin.
  Austraaliassa Jehovan Todistaja lahkot perustelee rikollisia taipumuksiaan pedofiilien toimintaan siitämällä vastuun lapsille eli lapsella pitää olla kaksi täysi ikäistä todistajaa hänen hyväksikäytön puollustamiseen. Käsittämätöntä että näitä lahkoja ei ole kielletty tai saatu vastuuseen missään päin maailmaa.

  Lastensuojelun perustehtävä on suojella lapsia. Jos työntekijän taustat on uskonnon kautta suojassa tutkinnasta ollaan heikoilla jäillä. Virkamiesten ja ja tuomareitten erinlaiset kannat raiskauksiinkin selittyy usein vähättelyllä. Toimintaa ohjaa sisäpiirin suojeluun tarkoitettu rengas. Laki ei koske lain valmistelijoita eikä siten heidän ole tarkoituskaan itse noudattaa lakeja.
  Pedofiiliaa on todettu juuri uskonnollisten yhteisöjen kuten Katollisen kirkon ja Jehvan Todistajien ym. lahkojen toimintaan kuuluvina tabuina.

  Antaisitko siis lapsesi hoitoon tällaisen lahkon jäsenille?

  Uskonnon vapaus on Jehovan Todistajilla jopa lakiin kirjoitettujen erioikeuksien takia saatujen vapautusten suhteen merkillinen tasa-arvo pykälää kierretään siten. Armeijaan ei nuoret mihet tarvitse mennä eikä myöskään osallistua siviilipalvelukseen jos on Jheovan Todistaja uskoinen. Tälläinen eriarvoinen lakiin perustuva pykälä osoittaa ettei he kunnioita mitään lakeja kun maan puollustaminen jätetään heidän toimesta muiden maksettavaksi ja hoidettavaksi. Miten tällaiseen suhtautuu oikeusministeriö ja maan hallitus joka itse ja koko oppositiokin on sanoutunut rasismista mutta suojelee edelleen näitä pedofiilien toimia eikä yksikään sanoudu tai tuomitse sitä toimintaa sanallakaan. Erikoista demokraattisessa ja sananvapautta korostavassa maassa.

  Asiaan pitäisi saada muutos. Jehovan Todistajat ja muut uskonnon varjolla harjoitettu terrori ihmisiä kohtaan tulisi laittaa rikollisen toiminnan piiriin. Maamme uskonnon vapaus ei tarkoita rikollisien lahkojen toimia joita voidaan alkaa syynätä tarkempaa ja laittaa virkojen perusteeksi myös uskonnollinen vakaamus ja sen taustojen kautta rikosrekisteriin merkintä uskonnoistakin.

  Siinä tasa-arvoa nostava esitys. Siinä valinnan suorittajat voivat sitten katsoa kaikkien hakijoitten vakaamuksen ja moraalin ym. yhdellä kertaa. Ev.Lut tai Muslimi/Islam, Orttodoksi,Katollinen,Jehova, jne...... kyllä niillä saataisiin renkaat ainakin pois suoraan lasten parista työskentelemästä. Virkamies on vastuussa viran hoidostaan ja siinä on syy kun monet eivät tee vastuunsa mukaan edes päätöksiä kunnissa vaan poliittisen vakaamuksensa ryhmäkurin mukaisia päätöksiä.

 • Matalankynnysten palvelujen kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa on hyvä konkreettinen toimenpide. Tähän tarvitaan suunnitelma, miten sitä käytännössä toteutetaan. Mittarina on seuranta, mihin voisi lisätä raportoinnin ja kuka vastaa siitä. Lisäksi palvelujen kehittämisessä tulee nähdä laajasti moninaiset perheet, jotta peruspalvelut ja toiminnot voivat vastata mahdollisimman monenlaiset perheet huomioiden, esim. vanhemmuuden tuessa.

Lain mukaan suunnitelmassa tulee olla kattavasti kuvattuna tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista, hyvinvoinnin tilasta sekä lastensuojelun tarpeista alueella. Mitä puuttuu, mikä on huonosti ilmaistu, mihin pitäisi kiinnittää huomiota?
Svar
 • Lukioita kuvaava teksti keskittyy Kajaanin lukioon eikä ole kattava muiden lukioiden osalta, joista on vain lyhyt maininta s. 26. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta tekstissä on virheellistä tietoa esim. KAO:n toimipaikoista (s. 26).

 • s 14

  Tekstissä virhe. Myönteistä, että rohkaistaan mielipiteen ilmaisuun :

  Näin kirjattu: Myönteistä on, että opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun (%, 8. ja 9. luokan oppilaista)
  harvemmin Kainuussa (35,1) kuin koko maassa (37,6) vuonna 2013. Myönteistä on
  se, että Kainuussa vuosina 2005–2013 yhä harvempi oppilaista kokee, että opettajat eivät
  rohkaise mielipiteen ilmaisuun (-7,2).

 • Seksuaaliterveyden edistämisestä ei ole mainintaa? Seksuaaliterveyden asiallinen huomioiminen tukee vahvasti nuorten hyvinvointia ja kasvamista vastuullisiksi aikuisiksi. Nuorille tulee olla tarjolla seksuaalineuvontaa. Ilmaisen ehkäisyneuvonnan ja ehkäisyn tarjoaminen nuorille olisi hyvä satsaus tulevaisuuteen. Nuori joka saa oikea-aikaista ammatillista tukea kipeässä kasvun ja kehityksen vaiheessa, kykenee huolehtimaan itsestään aikuisuuden kynnyksellä. Sellainen nuori säästyy todennäköisemmin ei-toivotuilta raskauksilta ja raskauden keskeytyksiltä, seksitaudeilta ja hyväksikäytöltä. Hän kykenee pitämään puolensa ja arvostamaan omaa seksuaalisuuttaan. Myös oman seksuaali-identiteetin ja suuntautumisen tunnistaminen ja tunnustaminen on merkittävä osa nuoren hyvinvointia. Osa nuorista kaipaa siinä ammatillista tukea ja kuulevaa korvaa, eli soten resursseja.

 • Lasten tutkimusta ja kuntoutusta toteutetaan Soten palvelujen piirissä runsaasti (fysio-, toiminta-, puhe-, ravitsemusterapiat). Nopealla lukemisella niiden osuus on esitetty tekstissä puutteellisesti ja ne ovat kuitenkin merkittäviä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimisedellytyksiin liittyviä ammattialoja. Kovin perhekeskuskeskeistä tekstiä.

 • Avoin palaute: Miksi mielenterveyshoitajat, Kuntoutuskoti eivät tee vuoro työtä? Asiakkaat tarvitsevat apua ympäri vuorokauden, eikä vain arkipäivisin 8-16. Molemmille yksiköille 3 vuorotyö!! Tämän korjauksen jälkeen palvelut nopeutuvat ja asiakkaat saavat tarvitsemaansa tukea ym. Tämä suomussalmen tilanne.

 • Nuorten työpajatoiminta sivulla 31: Kainuussa työpajatoimintaa järjestää Kuhmon ja Kajaanin kaupungit, Kumppaniksi ry (Kajaani ja Sotkamo), Suomussalmen ja Puolangan kunta.

 • S. 21 varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatuslain mukaisesti puhumme varhaiskasvatuksesta ja varhaiskasvatuspalveluiden antamisesta. Tekstissä pumpataan kuitenkin välillä käyttämään päivähoito sanaa. Yhdenmukaiseksi teksti. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tulee kirjata tuen tarpeitten lisäksi myös lapsen ja huoltajien näkemykset! Lapsen osallisuus!

Mitä muuta haluat sanoa? Sana on vapaa!
Svar
 • Miten käytännössä edistetään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia? Onko resursseja tarpeeksi? Neuvola-aikoja on vähennetty pieniltä lapsilta, joten kontaktit neuvolaan ovat harventuneet.
  Koulut ovat paikoin huonokuntoisia ja sisäilmaongelmaisia, miten se edistää lasten terveyttä? Koulut ovat isoja ja ajan hengen mukaan yhtenäiskouluja. Miten liikunnan lisäämistä käytännössä edistetään? Onko lapsille tarpeeksi maksuttomia liikuntapaikkoja? Nuorisotalot ovat liian vähän auki, onko nuorille tapahtumia? Koulutuspaikkoja on vähennetty/lopetettu kunnista. Miten nuorten hyvinvointia edistää muutto pois oman perheen luota esim. 100 km:n päähän 16-vuotiaana?
  Moni asia lähtee kotoa perheestä ja vanhempien hyvinvoinnista. Vanhemmat tarvivat järkevää tekemistä ja töitä, jotta perheessä on tarpeeksi rahaa, pysytään paremmin erossa päihteistä jne.

 • Toivon, että suunnitelmassa kuvataan tasapuolisesti kaikkien kuntien tilanne.

 • Toimijoita on paljon ja suunnitelmassa paljon hyvää, yhteistyön kehittämisessä on kuitenkin hurjasti tekemistä meillä kaikilla.

 • Sähköisiin palveluihin siirtyminen ei ole aina hyvä asia ja tämänkin täytyisi huomioida lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa. Esim. neuvolassa kehotetaan nykyään täyttämään kaikki kaavakkeet omasotessa ennen käyntiä. Lomakkeita ei aina edes yhdessä käydä läpi. Tämä on erittäin huono asia esim. kartoitettaessa päihteiden käyttöä. Audit-testistä saa aivan eri tulokset kun asiakas täyttää sen itse kotona ja muuttelee vastauksia kun huomaa niistä tulevan liikaa pisteitä, kuin jos testi täytettäisiin vastaanotolla niin, että työntekijä keskustellen kyselee asiat ja täyttää lomakkeen. Moni päihdeongelma jää huomaamatta tällä tavalla ja lapset altistuvat vanhempien päihteiden käytölle.
  Lisäksi suunnitelmassa on harhaanjohtava kuva, jossa annetaan ymmärtää, että päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat sosiaalihuollon erityispalveluita, vaikka kainuussa ne ovat sairaanhoitoa. Toki kuva on jostain lähteestä otettu, mutta välittää väärää kuvaa.

 • Hyvää työtä.

 • Lasten tutkimukseen ja kuntoutukseen liittyen meillä on eshssa pitkäaikaissairaiden lasten kuntoutusohjaaja. Kainuun soten ja kunnat ovat vastuussa väestön hyvinvoinnista ja terveydenedistämisestä. Tämä pitää mielestäni näkyä paremmin. on hyvä, että jaottelua on tehty mutta päävastuu tulee olla koko yhteisön, joita sote ja kunnat edustavat. Hyvä esimerkki on lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy, jonka torjumiseen Seinäjoella sitoutuivat kaikki poliittisestikin. Muutos lähtee kunnan päättäjistä.

 • Maamme hallitus pyysi anteeksi 2016 1938-83 välillä havaitujen lastensuojelun eli laitoksiin laitettujen kaltoin kohtelusta ja suoranaista kidutusta. Miten hallitus siis tekee jatkossa kun ei halua avata 1983-2016 välisen lastensuojelun kautta tapahtunutta samaa toimintaa eikä siten halua tutkia miten lain noudattaminen 1983 jälkeen oli vaikuttanut lasten kohteluun. Johtuuko se siitä ettei heitä ja virkamiehiä kiinnosta lastenoikeudet maassa kun niitä peitellään heidän omien päätösten jälkeenkin. Tapaus 2008 Vilja Erika ei ole ainoa ja lapsiin kohdituneet toimet perheiden tuhoaminen ym. on hallituksista tai kuntien päätöksissä jääneet vaille vastausta ja siten ongemia peitellään. AVI:n antamat huomautukset ym. sekä HAO:n ja KHO:n antamia päätöksiä ei juuri ole käytäntöihin vaikuttaneet eli meno jatkuu kuten Jehovan Todistajien palkkaus lasten hyväksikäytön ja pedofiilien ringit saavat elää rauhassa. Poliisi ja oikeuslaitos taitaa suojella rikollisia enemmän kuin lapsia ja perheitä tässäkin maassa eli Suomessa. EU ei turvaa mitään ja siinä sen romuttuminen on taattu. Ensin lähti Britania kohta muut. Rahastaa ja säätää lakeja joita ei kukaan valvo tai noudata. Turhaa byrokratiaa josta maamme on tunnettu ja ihmisten kidutus arkipäivää jopa TE_toimistojen ja Kelan toimijoiden mielivallan kautta on taattua ja varmaa. Keskitysleirillä ihminen tiesi olevansa orja ja vanki. Suomessa tietää olevansa elävänä tuhottu raato ja vailla oikeuksia. Erona on toisessa tapettiin varmemmin henkisellä kidutuksella kun toisessa kaasulla.

 • Huomioita:kodinhoitoapua saaneita lapsiperheitä on Kainuussa hieman koko maata vähemmän.
  Lasten ja nuorten palvelut-osio (sivu 23), esittää pyramidin, jossa alimpana on kustannuksiltaan edulliset toimenpiteet. Arjen tuki ja yhteisöllinen toiminta on pitkälti kuntarahoitteista.kunnat ovat joutuneet rahapulassaan säästämään kaikista eilakisääteisistä palveluista ja painamaan ne minimiin.kuka ei kunnissa ymmärrä (hallitukset!!), että pyramidin kivijalkaan sijoitettu euro vähentää huomattavasti niitäkalliita euroja pyramidin korjaavista palveluista...veronmaksajat (lue:kunnat), ne korjaavatkin toimenpiteet rahoittavat.miksi kylvää porkkanoita, jos ei viitsi kitkeä?
  Onko tutkimustieto a siitä, paljonko lastensuojelun asiakkaina on lapsia perheistä, jotka eivät ole olleet varhaiskasvatuksen piirissä?nämä perheet ovat viranomaiskosketuksessa lähinnä vain neuvolareissuilla, ja onko niitäkin vähennetty...neuvolan vastuu "ongelmien haistajana" korostuu arvoon arvaamattomaan!
  Miten erottaa joukosta ne äidit, jotka oikeasti tarvitsisivat apua, mutta leimautumiseen pelossa vakuuttavat kaiken silti olevan hyvin.
  Tulee siis rohkaista uusin keinoin perheitä ottamaan apua vastaan!!!
  Oma tuntemukseni on, että avun pyytäminen ja vastaanottaminen on häpeällistä.tästä on päästävä eroon!
  Pohdin myös, miksi lastenpsykiatrian lähetteen, käynnit ja hoitopäivät ovat aikajanalle 2004-2015 vähentyneet, mutta nuorisopsykiatrialla rajusti lisääntyneet.mistä se kertoo?

 • Toivon ettei jää pelkäksi sanahelinäksi, vaan että tästä tulee jokaisen toimijan yhteinen sydämen asia!

Anna arvosana asteikolla (1-5)
Svar
 • 1 = erittäin hyvä 0 / 17
 • 2 = hyvä 4 / 17
 • 3 = kohtalainen 7 / 17
 • 4 = huono 1 / 17
 • 5 = erittäin huono 0 / 17