Gå till innehållet

Kaduilla, kotona, netissä - Turvassa! Seminaari naisiin kohdistuvasta väkivallasta yhtenä ulkoasiainministeriön 100 tasa-arvoteosta

Frågetecken 10
8.2.2017 | Ulkoasiainministeriö

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan perustellusti pitää yhtenä Suomen vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista. Suomi on saanut vuosikausia lukuisilta eri sopimusvalvontaelimiltä ja muilta toimijoilta huomattavan määrän suosituksia ja huomautuksia naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä ja riittämättömistä toimenpiteistä väkivallan poiskitkemiseksi Suomessa.


Kyselytuloksista ja seminaarialustuksista on tarkoitus hahmottaa kolme tärkeintä ajankohtaa ja ajankohtaisinta kysymystä naisiin kohdistuvan väkivallan poiskitkemiseksi Suomessa. 

Tämä hanke toimii osana ulkoasiainministeriön osallistumista Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kampanjaan 100 tasa-arvotekoa. Lue lisää kampanjasta http://www.tasaarvo100.fi/100-tasa-arvotekoa/teot/  

Lisätietoa hankkeesta ja kyselystä antaa ulkoasiainministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö sähköpostitse OIK-40@formin.fi 


Basuppgifter

Publicerad: 8.2.2017

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #informationssamhället och kommunikation
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna