Gå till innehållet

Berätta om din åsikt till nationell handlingsplan för förebyggande av radonrisker

Frågetecken 14
Enkät | Strålsäkerhetscentralen (STUK)
Enkäten har avslutats

Berätta om din åsikt och ditt förslag till utkastet till handlingsplanen.

Basuppgifter

Avslutat: 17.3.2017

Bilagor

Gör en anmälan

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Svar
 • Nina Ikävalko Nyrhiläntie 166, 53850 Lappeenranta p. 0440533535

 • Isännöitsijä

 • Mika Sirviö

 • Hannu Leskinen

 • Juha Miettinen

 • Timo Maaranen

 • M Santala

Svar
 • PK Yritys

 • Ilmastointi

 • Muukalainen erämaassa.

 • Kajaanin kaupunki/rakennusvalvonta/rakennutarkastaja

 • Datasense Oy

Svar
 • Myndighet 2 / 14
 • Politisk beslutsfattare 0 / 14
 • Företagare som utför radonsanering 0 / 14
 • Företagare som utför radonmätning 1 / 14
 • Medborgare 8 / 14
 • Muu 3 / 14
Svar
3.0, 4.0, 4.0, 3.0, 2.0, 1.0, 3.0, 1.0, 3.0, 5.0, 4.0, 2.0, 3.0, 3.0
Svar
 • Jostain syystä kaikilla ei ole vielä nykyaikanakaan tietoa, mitä radon on. Tiedotusta pitäisi lisätä esimerkiksi jakamalla jokaiseen postiluukkuun paperinen tiedote, lyhyt kuvaus mitä radon on ja miten sen määrä tutkitaan ja mitä se maksaa. Kaikki eivät lue tiedotteita netistä, paperinen tiedote olisi konkreettisempi. Esimerkki: kerroin tuttavalleni viime talvena, että minulla on parhaillaan radonmittaus menossa. Tuttavani sanoi, että heillä ei voi olla radonia kun ei ole mitään hajujakaan talossa. Tiedotteen lisäksi voisi järjestää kampanjan esim. lokakuussa, jossa radonpurkki olisi kaikille puoleen hintaan. Normaalihinta voi olla joillekin liian kallis ja asia jää.

 • Radon on yksi toksinen asia. Talon myyntejä ei pitäisi yhden toksisen asian takia rajoitella, mutta tämä toksinen pitää kyllä ilmoittaa koska selalinen amhdollisuus on olemassa. homeet ym, huonot rautaiset pohjvedet ym kaikki ovat toksisia. tämä on rikka rokassa. Mitä radioaktiivisuuteen tulee, siitä pitäisi joka sanomalehdessäkin olla ainakin kerarn viikossa jokin artikkeli. Aihepiiri on ensinnäkin laaja ja erittäin kiinnostava. Radon on lisäksi suomalaisten erityisongelma, vaikka on sitä muuallakin. Maapohjassa, pohjakerroksessa asuminen ei tosiaankaan ole eduksi, ei edes homeitten kannalta. Tulevaisuuden Suomi voi asua toisella tavalla. Ja sitä paitsi nyky-Suomessa voi muuttaa asuntoa. Ehkä uudenlainen omakotiasuntonormi pitäisi luoda. (plmb 16.2. 2017)

 • Radonmittauksen hinta on aivan liian suuri meille pienituloisille, saati sitten mahdollisten korjausten kulut. Ehdotus korjausavustuksesta on kannatettava, mutta ilman radonmittauksen maksun radikaalia alentamista/poistoa en usko päästävän haluttuihin tuloksiin. Toki myös tiedotusta radonista ihan "paperi postiluukkuun" -muodossa tarvitaan, mutta turhaa pelottelua tulee välttää.

 • Radon haitat ovat vielä pieniä moniin muihin haittoihin ja riskeihin verrattuna. Suomessa kuolee Flunssaan noin 1000 /vuosi!
  Alkoholi, tupakka, päihteet,homesienet,asbesti ym ym... ja moni muu vapaaehtoinen huono elintapa aiheuttaa huomattavasti suurempia haittoja.

  Toki Radonin riskeistä on hyvä tiedottaa ja se onkin toiminut hienosti, verkosta saa hyvää tietoa aiheesta.
  Radon pitoisuuksiin ja haittoihin voitaisiin tehdä vapaaehtoinen kansallinen malli.
  Pakolla teetetyn lopputulos on sama kuin jätevesiasetuksen, rahat meni kalliisiin turhiin toimimattomiin investointeihin.
  Vanhaan kiinteistöön jälkikorjauksena pakolla teetetty "korjaus" on kannattamaton jopa yrityksissä, vie lopunkin kilpailukyvyn muutoinkin valvottussa toimintaympäristössä.
  Ehdotus:
  Tiedossa olevilla "riskialueilla" , vapaaehtoinen mittaus ja omaharkintainen reagointi, remppa vai muutto.
  Pakolla teeteetyn mittauksen maksaisi se viranomainen, joka päätöksen on tehnyt (valtio).
  Asunnon myynti-ilmoitukseen ruksi, radon mittaus tehty/ ei tehty.
  Uudiskohteissa rakennusmääräyksiin suositus Radonin huomioon ottamisesta ja vapaaehtoisesta reagoinnista rakentamisessa.
  Omakotirakentamisessa avosokkeli riittää suositukseksi, tuo kiinteistön läpi katolle vedetty alipaineputki on turhaa.
  Riskinä ehdotuksessa lisääntyvä pohjan kosteus, home ja mahdollinen -jäätyminen järjestelmän pettäessä.
  Kannattaa edetä maltilla STUK issa näissä suosituksissa, Kiitos.

 • Radonmittausten ja niiden perusteella vaadittujen korjausten ei tulisi olla pakollisia, koska mittauksia ei voida käytännössä valvoa. Kuka haluaa mitata omistamansa talon radonpitoisuuden, jos mittaukseen sisältyy riski asunnon arvon alenemisesta? Jos mittaamisesta tehdään pakollista, niin purkki ei yllättäen olekaan mitattaessa siinä tilassa, jonka pitoisuutta olisi tarkoitus mitata. Radonongelma on suhteellisen pieni ongelma verattuna muihin sisäilmaongelmiin tai pienhiukkasongelmaan. Toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi sisältää valitettavasti samanlaisia surkuhupaisia piirteitä kuin jätevesiasetus tai energiatodistus. Radonista ei pidä luoda jälleen kerran rahastusautomaattia konsulteille ja urakoitsijoille. Aktiivinen radontuuletus voi lisäksi aiheuttaa kosteus- ja homeongelmia järjestelmän pysähtyessä. Ehdotan, että jatketaan edelleen valistuslinjalla kohdentaen tiedostusta niille alueille, joissa radonia esiintyy runsaasti. Kouluilta ja muilta julkisilta rakennuksilta voidaan toki edellyttää kohtuullisen raja-arvon alittavia radonpitoisuuksia. Kansa tehköön kuten parhaaksi näkee: saahan tupakkaakin edelleen polttaa, vaikka riskit ovat hyvin tiedossa.

 • EU.n lobbaama "kansallinen suunnitelma" jää varmaan muualla Euroopassa suunnitelmatasolle.
  Suomen mallin tulee olla kokonaisvaltainen terveydenhuolto mukaan lukien.
  Terveydenhuolto tekee vapaaehtoisen riskiarvion henkilön elintavat ja Radon pitoisuuden huomioon ottaen.
  Tupakoinnin vaikutus- ja riski sairastua syöpään lähinnä 99% kokonaisvaikutuksella myös Radonalueilla. Tällöin Terveydenhuolto velvoittaa (ehdottaa) lopettamaan tupakanpolton ja Alkoholin käytön! Myös Alkoholi saattaa olla "karsinogeeninen" syöpää aiheuttava aine!
  Koneellisessa ilmanvaihdossa huoneilma suositellaan säädettäväksi hiukan ylipaineiseksi (normaali säätöarvo). Ehdotettu alapohjan putkikorjausmalli tulee järjettömän kalliiksi jälkiasennuksena, halvempaa on lopettaa tupakointi. Radonkaasu on sitäpaitsi noin 7 kertaa ilmaa raskaampaa, eli ulos pumpattu Radonilma valuu takaisin maanpinnalle.
  Kyllä tämä Radon on taas saanu ihan liian suuret mittasuhteet muihin riskeihin verrattuna.
  Vapaehtoinen suosituksiin perustuva mallin pitää olla.

 • -Maksuttomia testejä kohonneen riskin kohteisiin (alue, rakennustapa ja rakennuksen ikä)

 • Radon on yksi pieni ongelmakohta isossa kokonaisuudessa. Suunnitelmat on hyviä, mutta kovin vajanaisia kun kokonaisuuteen voisi paneutua paremminkin. Radon, voc, yms yhdisteet sisäilman epäpuhtausien kokonaisuutena pitäisi luokitella erikseen ja muodostaa yhtenäinen asteikko. Radon kaasua voi tulla muualtakin rakennukseen kuin pelkän rakennuksen alapohjan kautta, mutta siitä ja sen vapautumisesta huoneistoilmaan ei mainintaa missään.
  Rakennusten rakentamisessa pitäisi sertifiointia ja menettelytapoja joilla palaittaisiin tasolle jossa ymmärretään luonto ja maaperän geologiset ominaisuudet. Pelkkä radon ja sille tehty putkisto talon alapohjan alapuolelle on vain ns tekohengitystä jolla ei vielä taata turvallista tasoa. Siihen kun sotketaan julkisissakin rakennuksissa olevat laajat virheet perustuksista talotekniikkaan niin soppa on valmis. En kerro menettelytapoja tässä vaan sanon, että suunnitelmat ja osaamiset on isoissakin laitoksissa päiväkotitasolla.
  Tämäkin kansallinen suunnitelma on hyvin puutteellinen ja vajaa monelta osin.

 • Vanhojen rakennusten radon-mittaukset ovat ongelmallisia. Muuttuva rakennuslainsäädäntö kohdistetaan yleensä uudisrakentamiseen sekä korjaus- ja muutostöissä rakennustoimenpiteen mukaisiin asioihin. Takautuvasti vanhoja rakennuksia koskevat radon-mittaukset ovat ongelmallinen asia ja niiden määräämistä pakolliseksi tulee harkita tarkoin rakennuksen omistajan oikeudet huomioiden.
  Uusien rakennusten suunnittelun yhteydessä tulee rakennuspaikan radon-pitoisuudet selvittää ja suunnitella tarvittavat radonin ehkäisytoimenpiteet (radonputkistot, koneellisesti tuuletut ryömintätilat ja tiiviit alapohjarakenteet rakennuksen ja rakennuspaikan ominaisuudet huomioiden). Jos radon-pitoisuuksia ei selvitetä suunnitteluvaiheessa, tulee rakennukseen aina suunnitella em. radonin ehkäisytoimenpiteet. /R

 • Meillä Kajaanin asemakaava-alueella on pahoja radon alueita: Tästä johtuen meillä on kunnan rakennusjärjestyksessä vuodesta 2014 lähtien määrätty uudisrakentamisessa rakentamaan kapillaarinen 300 paksu kerros lähelle kaivutasoa kaikkiin asuntojen ja työpaikkojen maanvaraisiin alapohjiin. Määräys koskee myös laajoja peruskorjauskohteita, joissa alapohjat uusitaan. Radonin varausimuputkisto on määrätty asentamaan tähän kapillaarikerrokseen ja johtamaan se vesikatolle. Varauksena tulee asentaa myös sähkönsyöttö katolle puhallinta varten. STUK:in mittaustilaston mukaan tällä ratkaisulla on saatu merkittävästi alenemaan radonsäteilyn määrää alapohjissa. Lisäksi on todettu, että varausputkisto kuivattaa alapohjaa jo luontaisella ilmanvaihdolla ilman imuriakin.