Gå till innehållet

Demokratipriset 2017

Frågetecken 1917
1.3.2017 | Justitieministeriet
demokratiapalkinnon logo

Demokratipriset är ett pris på 10 000 euro. Syftet med demokratipriset är att öka kännedomen om medborgarsamhället samt hitta nya goda praxis för att stöda aktivt medborgarskap. Justitieministeriets samarbetspartner år 2017 är finansministeriet, Yle, landsbygdspolitiska rådet, Finlands Kommunförbund och Företagarna i Finland. Temat av priset år 2017 är partnerskap. Rösta på din favorit tills 15.3!


Juryn och valet av pristagarna

Demokratipriset delas ut till tre instanser eller aktörer. Den första pristagaren väljs genom en publikröstning som ordnas på webben 2–15.3.2017. Två pristagarna väljs av en jury som består av ishockeytränaren Jukka Jalonen och professor i skådespelarkonst, skådespelaren Elina Knihtilä.

Kriterierna för valet

Som pristagare kan nomineras exempel på ett verksamhetssätt, en verksamhetsmodell, ett förfarande eller en process som stödjer en partnerskapsbaserad verksamhetskultur på nationell, regional, lokal eller gräsrotsnivå. Priset delas ut till instanser eller aktörer inom det civila samhället. Sådana parter i partnerskapet som företräder andra sektorer uppmärksammas genom ett hedersomnämnande. Om staten eller en kommun deltar i partnerskapet som nomineras, kan dessa föreslås som mottagare av Demokratiutmärkelsen, som delas ut samtidigt som en del av handlingsplanen för öppen förvaltning.

Vid bedömningen av förslaget fästs uppmärksamhet vid

 •  på vilket sätt verksamheten utgör ett partnerskap och hur verksamheten skiljer sig från mer traditionellt samarbete,
 •  hur verksamhetssättet, verksamhetsmodellen, förfarandet eller processen har stärkt partnerskapet,
 •  vilka parter som deltar i verksamheten och på vilket sätt dessa har förbundit sig till partnerskapet och
 •  vilka konkreta resultat och vilket mervärde verksamheten har lett till.

Därtill fästs uppmärksamhet vid

 •  på vilket sätt det partnerskapsbaserade verksamhetssättet ursprungligen har valts och byggts upp,
 •  om partnerskapet har blivit en etablerad del av parternas verksamhet,
 •  på vilket sätt växelverkan, förtroende och jämlikhet mellan parterna syns i praktiken,
 •  på vilket sätt man har löst problemen som i allmänhet förekommer vid samarbete,
 •  vilket problem eller behov man strävat efter att lösa genom partnerskapet och
 •  på vilket sätt förfarandet har främjat delaktighet och demokrati.

Verksamhetsmodellen ska basera sig på samarbete mellan två eller flera aktörer, förvaltningsområden, nivåer eller sektorer. Verksamheten kan rikta sig till hemlandet eller utlandet, men aktörernas hemvist måste vara i Finland. Verksamhetsmodellen, förfarandet eller processen som nomineras måste vara i bruk år 2017.

Läs mera:

Regler och anvisningar

RegisterbeskrivningBasuppgifter

Publicerad: 1.3.2017

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
 • #andra
Kommuner:

Bilagor

 • Inga bilagor
Ilmianna