Gå till innehållet

Några av funktionerna i e-tjänsten Dinåsikt.fi, såsom Sök-funktionen, har inaktiverats. På detta sätt försöker vi avvärja en eventuell överbelastning av tjänsten på grund av den livliga diskussion som regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna har lett till. Om kommentarsfältet blir överbelastat ber dig pröva på nytt senare. Du kan kommentera här /sv/hankkeet/595/osallistuminen/1065/kysely/.

Rakennusjärjestykseen liittyviä tärkeitä tiedonlähteitä

Pratbubbla 3
Diskussion
Diskussionen har avslutats

Rakennusjärjestykseen liittyy paljon asioita ja tässä keskusteluryhmässä voi niistä keskustella ja jakaa linkkejä.

Basuppgifter

Avslutat: 31.12.2020

Bilagor

  • Inga bilagor


20170223 Vihdin kunnan rakennusjärjestys linkit

Användarens profilbild - paavo_muranen

@paavo_muranen
23. februari 2017 klockan 22.11.50


Lisää rakentamisen

Plats för profilbild

Pentti
8. mars 2017 klockan 14.46.43

Lisää rakentamista Vihdissä ohjaavia määräyksiä:

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L1P14

Esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160251#idp4796400

ELY-keskuksen ohje suunnittelutarveratkaisun valmistelusta: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58574/Suunnittelutarveratkaisuohje.pdf/55a4b043-e434-412f-9508-f9b0e83fde31

Uudenmaan maakuntakaava:
http://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/hyvaksytyt_maakuntakaavat/uudenmaan_kokonaiskaava


19. september 2020 klockan 18.15.56. Kommentaren togs bort.

  • 19.9.2020 kl 19.28 @paavo_muranen modererade innehållet: roskaposti