Tiedonhallinnan kuvausten sääntely

Frågetecken 12
20.4.2017 | Valtiovarainministeriö
Projektet har avslutats. Sammandrag:

Kiitos palautteesta, se otetaan huomioon tiedonhallinnan yleislainsäädännön kehittämisessä.

Kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia

Lainsäädännössä on useita rinnakkaisia velvoitteita rekisterien ja tietojärjestelmien kuvaamiseen. Suunnittelu-, arviointi- ja kuvaamisvelvollisuuksien yhdenmukaistaminen vähentää nykytilaan nähden velvollisuuksista aiheutuvaa hallinnollista taakkaa sekä parantaa eri toimintojen välistä eri tasoilla olevaa yhteentoimivuutta. Nyt pyydetään palautetta ehdotukseen, jolla säänneltäisiin tiedonhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia ja määrityksiä.Basuppgifter

Avslutat: 20.4.2017

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #förvaltning och utveckling
  • #lagstiftning och rättigheter
Kommuner:

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan