Gå till innehållet

Palaute JHKA 2.0 dokumentaatioon

Frågetecken 1
Enkät | Valtiovarainministeriö
Enkäten har avslutats

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään julkisen hallinnon organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu

 • kuvausten ja määrittelyjen tekemiseen käytettävästä arkkitehtuurimenetelmästä,
 • organisaatioiden ja asiantuntijoiden arkkitehtuurikyvykkyydestä,
 • kokonaisarkkitehtuurin jatkuvasta kehittämisestä ja hallinnoinnista ja
 • edellisten avulla aikaansaaduista ja ylläpidetyistä kokonaisarkkitehtuurin tuotoksista.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri toimii arkkitehtuurihierarkian ylimpänä arkkitehtuurina. Se jäsentää julkisen hallinnon arkkitehtuurikokonaisuuden, ohjaa sen osia ja niiden välisiä suhteuta (mm. palvelut, toimialat ja muut osa-alueet), tukee yksittäisten julkisen hallinnon organisaatioiden arkkitehtuurien kehittämistä sekä tarjoaa käytettäväksi yhteisesti hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset ja määritykset on päivitetty vastaamaan nykyistä, tietohallintolain (634/2011) voimaantulosta kasvanutta kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyttä ja -työskentelyä, uusien palvelujen (kuten suomi.fi) myötä muuttunutta arkkitehtuuria ja digitalisaation tuomia uusia vaatimuksia.

Palautetta pyydetään sekä dokumenttien muodostamaan kokonaisuuteen että yksittäisiin dokumentteihin. Dokumenttien rakenne on seuraava:

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on kuvattu seuraavissa dokumenteissa:

 1. JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen. Tässä suosituksessa määritellään käytettävä arkkitehtuurimenetelmä ja viitekehys.
 2. JHKA 2.0 Kokonaisarkkitehtuurin välineet. Dokumentissa esitellään käytetyt välineet kokonaisarkkitehtuurin kuvausten ja määritysten laatimiseen ja ylläpitoon.
 3. JHKA 2.0 Hallintamalli. Dokumentissa määritellään toiminta- ja päätöksentekomalli, jolla julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuria hallitaan. Hallintamenettelyitä kuvataan yleisesti ja erityisesti nyt käytössä oleva JHKA-tason hallintamalli.
 4. JHKA 2.0 Arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomalli. Dokumentissa määritellään arkkitehtuurikyvykkyyden ulottuvuudet ja mittaustapa.
 5. JHKA 2.0 Rajaukset ja tarkoitus. Dokumentissa määritellään JHKA:n päätarkoitus, mitä JHKA kattaa ja mitä on jätetty sen ulkopuolelle.
 6. JHKA 2.0 Säädökset ja sidokset. Dokumentissa kuvataan kokonaisarkkitehtuuriin vaikuttavat säädökset, JHKA:n sidosarkkitehtuurit ja standardit.
 7. Puheenvuoro hyvän hallinnon ja kyvykkyyksien merkityksestä digitalisaatiossa. Tässä VM:n julkaisussa kuvataan tulevaisuuden visio, muutosvoimat, kehityksen painopistealueet ja tarvittavat kyvykkyydet, joihin kokonaisarkkitehtuurin avulla pyritään.
 8. JHKA 2.0 Periaatteet. Dokumentissa kuvataan kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua ohjaavat yleiset periaatteet.
 9. JHKA 2.0 Julkisen hallinnon yhteinen palvelukartta. Dokumentissa kuvataan yhteiset palvelut ja näiden palvelukuvausten ylläpito.
 10. JHKA 2.0 Ekosysteemimalli. Ekosysteemimalli on kuvaus siitä, miten arkkitehtuurityö jaetaan hallittaviin osakokonaisuuksiin.
 11. JHKA 2.0 Tiedonhallinnan prosessit ja tietoarkkitehtuurin suunnittelu. Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä tasolla tiedonhallintaa ja tietoarkkitehtuurin suunnittelua, missä tietojen ja tietovarantojen kuvauksineen muodostaa organisaation tiedonhallinnan rakenteen ja perustan.
 12. JHKA 2.0 Nykytila, linjaukset ja viitearkkitehtuurit. Tähän dokumenttiin on koottu keskeiset julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin tuotokset ja nykytilan kuvaukset.
 13. JHKA 2.0 Alustat ja ekosysteemit. Tämä dokumentti esittelee asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien alustakuvaukset ja niistä muodostuvat ekosysteemit.
 14. JHKA 2.0 Tietoarkkitehtuuri, tietovarannot ja rekisterit. Tässä dokumentissa kuvataan julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurityössä huomioon otettavia näkökulmia ja yhteiskäytön kannalta keskeisten rekistereiden ja tietovarantojen nykytilaa.

Dokumentit löytyvät liitteinä, jotka saat näkyviin "Näytä lisätiedot" kohdasta.

Ilmianna

Endast inloggade användare kan delta i denna enkät

De obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Svaret måste vara en siffra. Detta fält måste fyllas i.
Svar
8.0
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Palaute dokumenttiin 2 - JHKA 2.0 Kokonaisarkkitehtuurin välineet
Svar
 • Ymmärretävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Palaute dokumenttiin 3 - JHKA 2.0 Hallintamalli
Svar
 • Ymmärrettävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Palaute dokumenttiin 4 - JHKA 2.0 Arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomalli
Svar
 • Ymmärrettävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Palaute dokumenttiin 5 - JHKA 2.0 Rajaukset ja tarkoitus
Svar
 • Ymmärrettävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Palaute dokumenttiin 6 - JHKA 2.0 Säädökset ja sidokset
Svar
 • Ymmärrettävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Palaute dokumenttiin 8 - JHKA 2.0 Periaatteet
Svar
 • Ymmärrettävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Palaute dokumenttiin 9 - JHKA 2.0 Julkisen hallinnon yhteinen palvelukartta
Svar
 • Ymmärrettävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Palaute dokumenttiin 10 - JHKA 2.0 Ekosysteemimalli
Svar
 • Ymmärrettävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Palaute dokumenttiin 11 - JHKA 2.0 Tiedonhallinnan prosessit ja tietoarkkitehtuurin suunnittelu
Svar
 • Ymmärretävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Palaute dokumenttiin 12 - JHKA 2.0 Nykytila, linjaukset ja viitearkkitehtuurit
Svar
 • Ymmärrettävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Palaute dokumenttiin 13 - JHKA 2.0 Alustat ja ekosysteemit
Svar
 • Ymmärrettävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Svar
 • Inga svar
Palaute dokumenttiin 14 - JHKA 2.0 Tietoarkkitehtuuri, tietovarannot ja rekisterit
Svar
 • Ymmärrettävä 0 / 1
 • Tarpeellinen 0 / 1
 • Riittävän kattava 0 / 1
 • Hyödytön 0 / 1
Svar
 • oma lausuntoni sisältää kuvia, joten lisäsin lausunnon kotisivuilleni.

  FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon
  http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

JHKAn hyödyntäminen
Svar
 • Inga svar